May Monthly Dividend Paying Stocks

Symbol Ex-Date Dividend/
Share
BND May 1, 2023 0.180
AGG May 1, 2023 0.249
BNDX May 1, 2023 0.070
VCIT May 1, 2023 0.233
TLT May 1, 2023 0.268
BSV May 1, 2023 0.138
VCSH May 1, 2023 0.183
LQD May 1, 2023 0.372
MUB May 1, 2023 0.234
BIL May 1, 2023 0.353
SHY May 1, 2023 0.191
IEF May 1, 2023 0.239
VTEB May 1, 2023 0.115
GOVT May 1, 2023 0.049
MBB May 1, 2023 0.260
JEPI May 1, 2023 0.425
JPST May 1, 2023 0.187
IGSB May 1, 2023 0.132
IUSB May 1, 2023 0.129
TIP May 1, 2023 0.569
VGSH May 1, 2023 0.144
SHV May 1, 2023 0.398
VMBS May 1, 2023 0.122
HYG May 1, 2023 0.326
SCHO May 1, 2023 0.133
BIV May 1, 2023 0.183
EMB May 1, 2023 0.350
VGIT May 1, 2023 0.122
IEI May 1, 2023 0.201
PFF May 1, 2023 0.171
SCHP May 1, 2023 0.171
STIP May 1, 2023 0.516
IGIB May 1, 2023 0.160
SGOV May 1, 2023 0.392
SUB May 1, 2023 0.143
USHY May 1, 2023 0.193
USIG May 1, 2023 0.167
MINT May 1, 2023 0.360
JNK May 1, 2023 0.500
TLH May 1, 2023 0.335
SPSB May 1, 2023 0.091
SCHR May 1, 2023 0.113
FLOT May 1, 2023 0.230
SCHZ May 1, 2023 0.112
SPAB May 1, 2023 0.068
SPTL May 1, 2023 0.075
ICSH May 1, 2023 0.176
SPIB May 1, 2023 0.100
TFLO May 1, 2023 0.201
VCLT May 1, 2023 0.299
SHYG May 1, 2023 0.216
SPTS May 1, 2023 0.082
GBIL May 1, 2023 0.378
VGLT May 1, 2023 0.162
BLV May 1, 2023 0.245
SCHI May 1, 2023 0.167
SHM May 1, 2023 0.041
PULS May 1, 2023 0.220
ISTB May 1, 2023 0.109
SRLN May 1, 2023 0.280
SPMB May 1, 2023 0.059
SPTI May 1, 2023 0.067
NEAR May 1, 2023 0.184
HYLB May 1, 2023 0.161
TFI May 1, 2023 0.089
SJNK May 1, 2023 0.144
CWB May 1, 2023 0.048
VUSB May 1, 2023 0.171
BOND May 1, 2023 0.295
VWOB May 1, 2023 0.289
JEPQ May 1, 2023 0.484
IBTD May 1, 2023 0.088
TOTL May 1, 2023 0.159
EAGG May 1, 2023 0.119
GVI May 1, 2023 0.215
HYD May 1, 2023 0.164
JAAA May 1, 2023 0.251
SLQD May 1, 2023 0.117
JMST May 1, 2023 0.123
ANGL May 1, 2023 0.110
IBDP May 1, 2023 0.060
FLRN May 1, 2023 0.135
VNLA May 1, 2023 0.147
IBDO May 1, 2023 0.072
IBTE May 1, 2023 0.080
BILS May 1, 2023 0.380
CMF May 1, 2023 0.108
IBDQ May 1, 2023 0.066
TDTT May 1, 2023 0.144
HYMB May 1, 2023 0.085
BBAG May 1, 2023 0.144
ITM May 1, 2023 0.086
SPIP May 1, 2023 0.145
IGLB May 1, 2023 0.196
EBND May 1, 2023 0.080
IBDR May 1, 2023 0.065
FALN May 1, 2023 0.114
FLCB May 1, 2023 0.053
IBDS May 1, 2023 0.075
JMBS May 1, 2023 0.171
TIPX May 1, 2023 0.099
IBTF May 1, 2023 0.076
ICVT May 1, 2023 0.061
FLTR May 1, 2023 0.120
LDUR May 1, 2023 0.285
SPHY May 1, 2023 0.138
HYGV May 1, 2023 0.292
HYS May 1, 2023 0.480
VTC May 1, 2023 0.230
BWX May 1, 2023 0.033
JCPB May 1, 2023 0.174
SUSC May 1, 2023 0.072
MUNI May 1, 2023 0.120
RAVI May 1, 2023 0.263
TBIL May 1, 2023 0.198
FPF May 1, 2023 0.108
PSK May 1, 2023 0.180
SUSB May 1, 2023 0.055
BITO May 1, 2023 0.417
STPZ May 1, 2023 0.100
PKST May 1, 2023 0.075
QLTA May 1, 2023 0.126
HYDW May 1, 2023 0.199
IBDT May 1, 2023 0.083
TDTF May 1, 2023 0.146
CORP May 1, 2023 0.310
AGZ May 1, 2023 0.274
SPBO May 1, 2023 0.112
XONE May 1, 2023 0.182
LTPZ May 1, 2023 0.350
SPLB May 1, 2023 0.091
FLCO May 1, 2023 0.064
BNDW May 1, 2023 0.134
IBMM May 1, 2023 0.037
GIGB May 1, 2023 0.135
GSST May 1, 2023 0.198
EUSB May 1, 2023 0.107
ILTB May 1, 2023 0.172
PREF May 1, 2023 0.067
ULST May 1, 2023 0.139
NYF May 1, 2023 0.103
IBDU May 1, 2023 0.082
SMMU May 1, 2023 0.100
JCPI May 1, 2023 0.150
IBML May 1, 2023 0.035
FTHY May 1, 2023 0.130
CMBS May 1, 2023 0.120
GCOR May 1, 2023 0.122
JMUB May 1, 2023 0.141
MEAR May 1, 2023 0.117
WIP May 1, 2023 0.301
JPIE May 1, 2023 0.204
FLGV May 1, 2023 0.057
IBMN May 1, 2023 0.036
BKAG May 1, 2023 0.107
MMIT May 1, 2023 0.069
AVIG May 1, 2023 0.127
DIAL May 1, 2023 0.051
CEMB May 1, 2023 0.165
HYEM May 1, 2023 0.088
IGD May 1, 2023 0.040
VCEB May 1, 2023 0.180
SHYD May 1, 2023 0.050
FSD May 1, 2023 0.105
SCHJ May 1, 2023 0.108
MMIN May 1, 2023 0.076
YEAR May 1, 2023 0.200
IBDV May 1, 2023 0.072
UTWO May 1, 2023 0.158
FEI May 1, 2023 0.050
IGHG May 1, 2023 0.297
JPIB May 1, 2023 0.203
XHLF May 1, 2023 0.145
MLN May 1, 2023 0.044
IBDW May 1, 2023 0.074
MUST May 1, 2023 0.039
EMHY May 1, 2023 0.206
BGRN May 1, 2023 0.134
BBHY May 1, 2023 0.264
BKHY May 1, 2023 0.306
IBTG May 1, 2023 0.069
IBMO May 1, 2023 0.034
GNMA May 1, 2023 0.124
FXE May 1, 2023 0.119
TAXF May 1, 2023 0.113
IBHD May 1, 2023 0.134
SCHQ May 1, 2023 0.089
NUBD May 1, 2023 0.051
IBMP May 1, 2023 0.043
SMB May 1, 2023 0.022
IGEB May 1, 2023 0.172
FCT May 1, 2023 0.092
JPMB May 1, 2023 0.172
SKOR May 1, 2023 0.137
HYBB May 1, 2023 0.271
ESGB May 1, 2023 0.080
IBTH May 1, 2023 0.069
AVSF May 1, 2023 0.139
FIF May 1, 2023 0.100
FDEU May 1, 2023 0.070
IBHC May 1, 2023 0.086
FLBL May 1, 2023 0.183
FLHY May 1, 2023 0.157
KORP May 1, 2023 0.154
JSCP May 1, 2023 0.157
XMPT May 1, 2023 0.068
IBHE May 1, 2023 0.142
EMHC May 1, 2023 0.108
FTSD May 1, 2023 0.267
XEMD May 1, 2023 0.203
HYDB May 1, 2023 0.266
FISR May 1, 2023 0.071
IBMQ May 1, 2023 0.039
TAFI May 1, 2023 0.066
IMTB May 1, 2023 0.148
IBND May 1, 2023 0.044
MUSI May 1, 2023 0.177
EMNT May 1, 2023 0.310
BWZ May 1, 2023 0.031
GHYG May 1, 2023 0.208
DBND May 1, 2023 0.164
VALT May 1, 2023 0.202
GBF May 1, 2023 0.238
VTES May 1, 2023 0.161
LONZ May 1, 2023 0.340
FPL May 1, 2023 0.038
SCMB May 1, 2023 0.128
TIPZ May 1, 2023 0.340
GOVZ May 1, 2023 0.039
STOT May 1, 2023 0.165
GTIP May 1, 2023 0.254
HYBL May 1, 2023 0.170
SIHY May 1, 2023 0.261
IBDX May 1, 2023 0.099
HYXF May 1, 2023 0.227
HYHG May 1, 2023 0.308
RVNU May 1, 2023 0.058
BITI May 1, 2023 0.029
FLMB May 1, 2023 0.061
OBIL May 1, 2023 0.195
FLMI May 1, 2023 0.068
NUHY May 1, 2023 0.110
FXB May 1, 2023 0.246
YLD May 1, 2023 0.090
FXC May 1, 2023 0.116
GHYB May 1, 2023 0.234
IBTI May 1, 2023 0.058
XTWO May 1, 2023 0.164
OILK May 1, 2023 0.097
PTRB May 1, 2023 0.158
PHYL May 1, 2023 0.228
IBHF May 1, 2023 0.144
IQHI May 1, 2023 0.151
JBBB May 1, 2023 0.312
SHYL May 1, 2023 0.236
IBTM May 1, 2023 0.057
AVMU May 1, 2023 0.093
IBTK May 1, 2023 0.044
EMTL May 1, 2023 0.166
CLOI May 1, 2023 0.219
GRNB May 1, 2023 0.055
MBSD May 1, 2023 0.057
IBTL May 1, 2023 0.029
IBTJ May 1, 2023 0.064
IGLD May 1, 2023 0.119
FXA May 1, 2023 0.053
MINO May 1, 2023 0.132
FIBR May 1, 2023 0.306
FAM May 1, 2023 0.053
UYLD May 1, 2023 0.232
PFRL May 1, 2023 0.358
HYMU May 1, 2023 0.073
GEMD May 1, 2023 0.194
MMCA May 1, 2023 0.061
BKSB May 1, 2023 0.102
BBCB May 1, 2023 0.158
SBND May 1, 2023 0.053
ULTR May 1, 2023 0.168
FMY May 1, 2023 0.055
XBB May 1, 2023 0.200
PRFD May 1, 2023 0.210
HYRM May 1, 2023 0.102
IG May 1, 2023 0.082
PAB May 1, 2023 0.130
MBND May 1, 2023 0.065
MBNE May 1, 2023 0.080
FEIG May 1, 2023 0.134
XFIV May 1, 2023 0.147
JIB May 1, 2023 0.124
NUSA May 1, 2023 0.052
OBND May 1, 2023 0.131
LKOR May 1, 2023 0.177
AEMB May 1, 2023 0.172
CARY May 1, 2023 0.106
SDSI May 1, 2023 0.206
UTEN May 1, 2023 0.131
IBHG May 1, 2023 0.129
SIFI May 1, 2023 0.178
QPFF May 1, 2023 0.088
CLOA May 1, 2023 0.255
SCRD May 1, 2023 0.132
BKUI May 1, 2023 0.154
NUAG May 1, 2023 0.064
LQIG May 1, 2023 0.392
AHYB May 1, 2023 0.182
INMU May 1, 2023 0.062
XTRE May 1, 2023 0.159
XSVN May 1, 2023 0.144
LQDB May 1, 2023 0.307
XTWY May 1, 2023 0.144
MMSB May 1, 2023 0.093
RHCB May 1, 2023 0.147
XTEN May 1, 2023 0.146
BRLN May 1, 2023 0.392
XHYI May 1, 2023 0.205
PQDI May 1, 2023 0.081
GMUN May 1, 2023 0.111
WINC May 1, 2023 0.071
QCON May 1, 2023 0.062
SMI May 1, 2023 0.067
XHYC May 1, 2023 0.203
ESEB May 1, 2023 0.067
BBSA May 1, 2023 0.115
IBHH May 1, 2023 0.133
HYUP May 1, 2023 0.260
ESHY May 1, 2023 0.102
USBF May 1, 2023 0.294
MIG May 1, 2023 0.071
ELQD May 1, 2023 0.247
XB May 1, 2023 0.256
XHYE May 1, 2023 0.197
SPXB May 1, 2023 0.234
XHYT May 1, 2023 0.213
CPII May 1, 2023 0.106
GSIG May 1, 2023 0.087
XCCC May 1, 2023 0.346
XHYF May 1, 2023 0.208
MBBB May 1, 2023 0.075
CPI May 1, 2023 0.212
AAA May 1, 2023 0.121
XHYD May 1, 2023 0.166
XHYH May 1, 2023 0.220
IBHI May 1, 2023 0.147
FEHY May 1, 2023 0.276
ESCR May 1, 2023 0.051
FLUD May 1, 2023 0.084
MAAX May 1, 2023 0.100
DCMB May 1, 2023 0.117
QUIG.CA May 1, 2023 0.302
QUB.CA May 1, 2023 0.171
QSB.CA May 1, 2023 0.193
QHY.CA May 1, 2023 0.360
QEBL.CA May 1, 2023 0.426
QEBH.CA May 1, 2023 0.252
QDXB.CA May 1, 2023 0.127
QBB.CA May 1, 2023 0.191
MUB.CA May 1, 2023 0.070
MKB.CA May 1, 2023 0.040
MGB.CA May 1, 2023 0.071
MCSB.CA May 1, 2023 0.027
BEMB May 1, 2023 0.285
BBSB May 1, 2023 0.129
BBLB May 1, 2023 0.119
BBIB May 1, 2023 0.112
XBIL May 1, 2023 0.199
UTWY May 1, 2023 0.156
UTRE May 1, 2023 0.187
UTHY May 1, 2023 0.148
USVN May 1, 2023 0.145
UFIV May 1, 2023 0.146
ITUB May 2, 2023 0.004
AOK May 2, 2023 0.056
LQDH May 2, 2023 0.438
TLTW May 2, 2023 0.531
IYLD May 2, 2023 0.050
HYGH May 2, 2023 0.483
BYLD May 2, 2023 0.075
LQDW May 2, 2023 0.446
LQDI May 2, 2023 0.085
IGBH May 2, 2023 0.125
RDFI May 2, 2023 0.152
HYGW May 2, 2023 0.401
RTAI May 2, 2023 0.046
FLTN May 2, 2023 0.045
EAOK May 2, 2023 0.040
JOJO May 2, 2023 0.037
AGRH May 2, 2023 0.102
HYGI May 2, 2023 0.115
AGIH May 2, 2023 0.060
MPAY May 2, 2023 0.132
BBD May 3, 2023 0.004
BBDO May 3, 2023 0.003
PFFD May 3, 2023 0.105
SDIV May 3, 2023 0.215
DIV May 3, 2023 0.098
PFFV May 3, 2023 0.130
SRET May 3, 2023 0.135
SPFF May 3, 2023 0.048
EMBD May 3, 2023 0.086
QDIV May 3, 2023 0.085
SDEM May 3, 2023 0.150
ALTY May 3, 2023 0.067
EFAS May 3, 2023 0.065
RATE May 3, 2023 0.067
IRVH May 3, 2023 0.076
AWF May 4, 2023 0.066
AFB May 4, 2023 0.033
PULT May 4, 2023 0.216
MAIN May 5, 2023 0.225
BNDC May 5, 2023 0.056
TSLY May 5, 2023 0.440
GROW May 5, 2023 0.008
OARK May 5, 2023 0.365
BRW May 8, 2023 0.088
DNG.CA May 8, 2023 0.010
UTF May 9, 2023 0.155
RQI May 9, 2023 0.080
RA May 9, 2023 0.199
PTA May 9, 2023 0.134
RNP May 9, 2023 0.136
LDP May 9, 2023 0.135
RFI May 9, 2023 0.080
FOF May 9, 2023 0.087
PSF May 9, 2023 0.135
LGI May 9, 2023 0.093
DHF May 9, 2023 0.015
RLTY May 9, 2023 0.104
PDI May 10, 2023 0.221
CDC May 10, 2023 0.166
PTY May 10, 2023 0.119
UITB May 10, 2023 0.127
PDO May 10, 2023 0.128
DSL May 10, 2023 0.110
EVV May 10, 2023 0.079
CFO May 10, 2023 0.033
HTD May 10, 2023 0.138
PHK May 10, 2023 0.048
DLY May 10, 2023 0.117
PAXS May 10, 2023 0.149
PCN May 10, 2023 0.113
ECC May 10, 2023 0.160
PML May 10, 2023 0.040
PFN May 10, 2023 0.072
AIO May 10, 2023 0.150
PDT May 10, 2023 0.098
CFA May 10, 2023 0.033
USTB May 10, 2023 0.188
TBLD May 10, 2023 0.104
HPS May 10, 2023 0.110
ZTR May 10, 2023 0.080
EVN May 10, 2023 0.041
HPI May 10, 2023 0.123
CSB May 10, 2023 0.048
CDL May 10, 2023 0.078
HPF May 10, 2023 0.123
PFL May 10, 2023 0.081
NCV May 10, 2023 0.034
PMX May 10, 2023 0.033
PMF May 10, 2023 0.042
UIVM May 10, 2023 0.207
DBL May 10, 2023 0.110
VSDA May 10, 2023 0.038
RCS May 10, 2023 0.051
ULVM May 10, 2023 0.021
USVM May 10, 2023 0.041
NCZ May 10, 2023 0.030
UBND May 10, 2023 0.083
ACV May 10, 2023 0.180
TPLC May 10, 2023 0.010
PCK May 10, 2023 0.021
PCQ May 10, 2023 0.036
TPHD May 10, 2023 0.037
PZC May 10, 2023 0.029
UEVM May 10, 2023 0.336
MODL May 10, 2023 0.016
CBH May 10, 2023 0.046
VSMV May 10, 2023 0.044
DCF May 10, 2023 0.050
PCM May 10, 2023 0.080
UCRD May 10, 2023 0.064
EVF May 10, 2023 0.053
TPIF May 10, 2023 0.065
CIL May 10, 2023 0.125
VGI May 10, 2023 0.080
PNI May 10, 2023 0.029
CSF May 10, 2023 0.131
PGP May 10, 2023 0.069
TPHE May 10, 2023 0.029
CEV May 10, 2023 0.037
EDF May 10, 2023 0.060
PNF May 10, 2023 0.034
TPLE May 10, 2023 0.006
TPMN May 10, 2023 0.083
CIZ May 10, 2023 0.090
EDI May 10, 2023 0.070
ECCC May 10, 2023 0.135
EICA May 10, 2023 0.104
PYN May 10, 2023 0.025
CSA May 10, 2023 0.015
ECC.PRD May 10, 2023 0.141
CID May 10, 2023 0.052
CSQ May 11, 2023 0.102
HNDL May 11, 2023 0.117
CHY May 11, 2023 0.100
CHI May 11, 2023 0.095
CCD May 11, 2023 0.195
GHY May 11, 2023 0.105
ISD May 11, 2023 0.105
LEO May 11, 2023 0.023
EAD May 11, 2023 0.049
SDHY May 11, 2023 0.108
CHW May 11, 2023 0.050
CPZ May 11, 2023 0.140
DSM May 11, 2023 0.022
ERC May 11, 2023 0.066
KIO May 11, 2023 0.122
DMF May 11, 2023 0.015
ERH May 11, 2023 0.072
CGO May 11, 2023 0.080
GJR May 11, 2023 0.121
GJS May 11, 2023 0.126
SMHB May 11, 2023 0.059
FCEF May 11, 2023 0.117
GLDB May 11, 2023 0.053
GJO May 11, 2023 0.120
PFFL May 11, 2023 0.176
GJP May 11, 2023 0.130
FIVR May 11, 2023 0.087
POU.CA May 12, 2023 0.125
RNW.CA May 12, 2023 0.078
NEA May 12, 2023 0.035
NVG May 12, 2023 0.043
NAD May 12, 2023 0.038
NZF May 12, 2023 0.043
NUV May 12, 2023 0.028
GOF May 12, 2023 0.182
BMEZ May 12, 2023 0.145
BIGZ May 12, 2023 0.070
BCAT May 12, 2023 0.128
ECAT May 12, 2023 0.125
NAC May 12, 2023 0.036
BDJ May 12, 2023 0.056
BTT May 12, 2023 0.056
BSTZ May 12, 2023 0.161
JPS May 12, 2023 0.038
HYT May 12, 2023 0.078
BST May 12, 2023 0.250
NMZ May 12, 2023 0.045
SBR May 12, 2023 0.499
BBN May 12, 2023 0.103
MUC May 12, 2023 0.034
BTZ May 12, 2023 0.084
ARR May 12, 2023 0.080
CLM May 12, 2023 0.123
NRK May 12, 2023 0.035
MQY May 12, 2023 0.043
MUI May 12, 2023 0.034
NBXG May 12, 2023 0.100
CII May 12, 2023 0.100
BCX May 12, 2023 0.052
CRF May 12, 2023 0.117
MYI May 12, 2023 0.041
NXP May 12, 2023 0.049
JPC May 12, 2023 0.044
JQC May 12, 2023 0.048
VMO May 12, 2023 0.036
BOE May 12, 2023 0.063
NDMO May 12, 2023 0.062
MHD May 12, 2023 0.035
NMCO May 12, 2023 0.050
MUJ May 12, 2023 0.037
BME May 12, 2023 0.213
BHK May 12, 2023 0.075
BGY May 12, 2023 0.034
VVR May 12, 2023 0.039
IIM May 12, 2023 0.046
BIT May 12, 2023 0.124
NKX May 12, 2023 0.042
VGM May 12, 2023 0.036
VKQ May 12, 2023 0.036
AW.UN.CA May 12, 2023 0.160
BUI May 12, 2023 0.121
BLE May 12, 2023 0.034
IQI May 12, 2023 0.037
MMD May 12, 2023 0.075
MYD May 12, 2023 0.036
NXJ May 12, 2023 0.030
GUG May 12, 2023 0.119
BLW May 12, 2023 0.098
JFR May 12, 2023 0.074
VCV May 12, 2023 0.035
NBB May 12, 2023 0.068
BFK May 12, 2023 0.030
DSU May 12, 2023 0.087
MVF May 12, 2023 0.021
GIM May 12, 2023 0.031
NQP May 12, 2023 0.029
FRA May 12, 2023 0.112
MUA May 12, 2023 0.041
AVK May 12, 2023 0.117
JPI May 12, 2023 0.098
MYN May 12, 2023 0.032
GBAB May 12, 2023 0.126
NPFD May 12, 2023 0.086
VKI May 12, 2023 0.032
NML May 12, 2023 0.058
BFZ May 12, 2023 0.039
KTF May 12, 2023 0.027
NAN May 12, 2023 0.037
RFMZ May 12, 2023 0.087
BGR May 12, 2023 0.066
MIY May 12, 2023 0.035
MHN May 12, 2023 0.034
JRO May 12, 2023 0.074
JRI May 12, 2023 0.087
RMM May 12, 2023 0.091
OIA May 12, 2023 0.026
NCA May 12, 2023 0.029
BYM May 12, 2023 0.038
NPCT May 12, 2023 0.083
BKT May 12, 2023 0.088
GXE.CA May 12, 2023 0.010
JGH May 12, 2023 0.103
NUW May 12, 2023 0.041
BGT May 12, 2023 0.108
FTF May 12, 2023 0.059
BNY May 12, 2023 0.030
TEI May 12, 2023 0.048
VPV May 12, 2023 0.035
IPO.CA May 12, 2023 0.015
MQT May 12, 2023 0.035
MVT May 12, 2023 0.032
MUE May 12, 2023 0.029
RIV May 12, 2023 0.128
BKN May 12, 2023 0.040
VTN May 12, 2023 0.033
NPV May 12, 2023 0.034
IHIT May 12, 2023 0.035
NSL May 12, 2023 0.043
VBF May 12, 2023 0.064
FT May 12, 2023 0.043
NIQ May 12, 2023 0.034
OPP May 12, 2023 0.102
NNY May 12, 2023 0.028
BMN May 12, 2023 0.094
MPA May 12, 2023 0.034
NHS May 12, 2023 0.091
BPOPM May 12, 2023 0.128
NRO May 12, 2023 0.031
BTA May 12, 2023 0.043
NAZ May 12, 2023 0.033
JSD May 12, 2023 0.111
NIM May 12, 2023 0.026
ARR.PRC May 12, 2023 0.146
RMI May 12, 2023 0.097
NMI May 12, 2023 0.030
NMT May 12, 2023 0.026
NXG May 12, 2023 0.270
RFM May 12, 2023 0.099
KSM May 12, 2023 0.029
JLS May 12, 2023 0.123
NXC May 12, 2023 0.043
NET.UN.CA May 12, 2023 0.029
DTF May 12, 2023 0.033
SRV May 12, 2023 0.450
JHAA May 12, 2023 0.018
CLOZ May 12, 2023 0.215
JPT May 12, 2023 0.093
VLT May 12, 2023 0.096
NMS May 12, 2023 0.036
IHTA May 12, 2023 0.033
FBIOP May 12, 2023 0.195
JMM May 12, 2023 0.028
RSF May 12, 2023 0.142
NXN May 12, 2023 0.041
EGF May 12, 2023 0.041
NOM May 12, 2023 0.025
BHV May 12, 2023 0.026
GIPR May 12, 2023 0.039
PXSAP May 12, 2023 0.162
SBN.PRA.CA May 12, 2023 0.044
GMBLP May 12, 2023 0.080
RMMZ May 12, 2023 0.097
GDV May 15, 2023 0.110
GGN May 15, 2023 0.030
PFLT May 15, 2023 0.100
GUT May 15, 2023 0.050
SOR May 15, 2023 0.185
XFLT May 15, 2023 0.085
DHY May 15, 2023 0.015
CIK May 15, 2023 0.022
GNT May 15, 2023 0.030
FFTI May 15, 2023 0.043
GLU May 15, 2023 0.100
PGZ May 15, 2023 0.105
FIAX May 15, 2023 0.069
SNLN May 15, 2023 0.096
OXLC May 16, 2023 0.075
VBND May 16, 2023 0.168
MIN May 16, 2023 0.021
FINS May 16, 2023 0.095
GWRS May 16, 2023 0.025
MMT May 16, 2023 0.033
MCR May 16, 2023 0.046
MFM May 16, 2023 0.018
DMB May 16, 2023 0.040
HYB May 16, 2023 0.040
OXSQ May 16, 2023 0.035
AFIF May 16, 2023 0.040
CXE May 16, 2023 0.013
MGF May 16, 2023 0.021
CMU May 16, 2023 0.011
OXLCP May 16, 2023 0.130
OXLCM May 16, 2023 0.141
CXH May 16, 2023 0.023
DALT May 16, 2023 0.009
OXLCN May 16, 2023 0.148
OXLCO May 16, 2023 0.125
HOMZ May 16, 2023 0.068
CIF May 16, 2023 0.015
RIET May 16, 2023 0.086
MFV May 16, 2023 0.037
GYLD May 16, 2023 0.088
ADFI May 16, 2023 0.020
UTG May 17, 2023 0.190
IGR May 17, 2023 0.060
HRZN May 17, 2023 0.110
PHT May 17, 2023 0.055
MHI May 17, 2023 0.033
MAV May 17, 2023 0.030
MIO May 17, 2023 0.043
VCIF May 17, 2023 0.067
PHD May 17, 2023 0.090
HNW May 17, 2023 0.090
THY May 17, 2023 0.104
FLGD.CA May 17, 2023 0.089
FLGA.CA May 17, 2023 0.031
FLCI.CA May 17, 2023 0.055
FHIS.CA May 17, 2023 0.052
FCII.CA May 17, 2023 0.055
PECO May 18, 2023 0.093
AOD May 18, 2023 0.058
FAX May 18, 2023 0.028
ASGI May 18, 2023 0.120
BPF.UN.CA May 18, 2023 0.107
ACP May 18, 2023 0.100
AWP May 18, 2023 0.040
AGD May 18, 2023 0.065
VFL May 18, 2023 0.045
GLO May 18, 2023 0.048
KEG.UN.CA May 18, 2023 0.095
SRV.UN.CA May 18, 2023 0.095
SPE May 18, 2023 0.087
GLQ May 18, 2023 0.060
PCF May 18, 2023 0.060
GLV May 18, 2023 0.060
FCO May 18, 2023 0.070
HYTR May 18, 2023 0.095
RIRA.CA May 18, 2023 0.066
DMA May 18, 2023 0.053
DIA May 19, 2023 0.726
EXG May 19, 2023 0.055
ETY May 19, 2023 0.081
EVT May 19, 2023 0.149
EIT.UN.CA May 19, 2023 0.100
ETV May 19, 2023 0.095
ETG May 19, 2023 0.100
ETW May 19, 2023 0.058
EOS May 19, 2023 0.115
THQ May 19, 2023 0.113
EIM May 19, 2023 0.035
GLDI May 19, 2023 1.988
EOI May 19, 2023 0.110
DX May 19, 2023 0.130
ETJ May 19, 2023 0.058
THW May 19, 2023 0.117
ETB May 19, 2023 0.093
ETO May 19, 2023 0.137
EFT May 19, 2023 0.111
EFR May 19, 2023 0.103
SLVO May 19, 2023 1.615
EOT May 19, 2023 0.062
ARDC May 19, 2023 0.113
BGH May 19, 2023 0.106
EVM May 19, 2023 0.031
ETX May 19, 2023 0.062
ENX May 19, 2023 0.030
EVG May 19, 2023 0.076
ADC.PRA May 19, 2023 0.089
LRFC May 19, 2023 0.220
MINN May 19, 2023 0.030
USOI May 19, 2023 1.948
MEGI May 19, 2023 0.108
SPLV May 22, 2023 0.121
QYLD May 22, 2023 0.168
PGX May 22, 2023 0.060
BSCO May 22, 2023 0.052
BKLN May 22, 2023 0.152
SPHD May 22, 2023 0.151
BSCP May 22, 2023 0.060
XYLD May 22, 2023 0.284
BSCN May 22, 2023 0.058
PZA May 22, 2023 0.059
GSY May 22, 2023 0.185
BSCQ May 22, 2023 0.058
BAB May 22, 2023 0.081
VRP May 22, 2023 0.116
PCY May 22, 2023 0.110
RYLD May 22, 2023 0.161
PEY May 22, 2023 0.071
LTC May 22, 2023 0.190
CLTL May 22, 2023 0.397
PGF May 22, 2023 0.071
GTO May 22, 2023 0.149
BSCR May 22, 2023 0.062
FSCO May 22, 2023 0.049
BSJN May 22, 2023 0.095
WDI May 22, 2023 0.130
PCEF May 22, 2023 0.155
FFC May 22, 2023 0.087
PLW May 22, 2023 0.064
HFRO May 22, 2023 0.077
BSCS May 22, 2023 0.068
PWZ May 22, 2023 0.058
BSJO May 22, 2023 0.122
VRIG May 22, 2023 0.122
PHB May 22, 2023 0.063
LAND May 22, 2023 0.046
WIW May 22, 2023 0.061
PFFA May 22, 2023 0.165
EMD May 22, 2023 0.070
BSJP May 22, 2023 0.124
BGB May 22, 2023 0.088
GOOD May 22, 2023 0.100
PCRB May 22, 2023 0.150
GAIN May 22, 2023 0.080
MMU May 22, 2023 0.037
GLAD May 22, 2023 0.080
DFP May 22, 2023 0.110
HIO May 22, 2023 0.030
KBWD May 22, 2023 0.162
BSCT May 22, 2023 0.063
AMZA May 22, 2023 0.240
HIX May 22, 2023 0.049
BSJQ May 22, 2023 0.135
HYI May 22, 2023 0.095
BSCU May 22, 2023 0.057
HGLB May 22, 2023 0.084
WIA May 22, 2023 0.050
AFT May 22, 2023 0.118
BSMO May 22, 2023 0.048
KBWY May 22, 2023 0.149
GDO May 22, 2023 0.101
IGI May 22, 2023 0.067
AIF May 22, 2023 0.122
PGHY May 22, 2023 0.129
BSMN May 22, 2023 0.048
BSL May 22, 2023 0.108
BSMP May 22, 2023 0.045
EHI May 22, 2023 0.067
FLC May 22, 2023 0.089
BGX May 22, 2023 0.099
MHF May 22, 2023 0.020
BSCV May 22, 2023 0.063
IIGD May 22, 2023 0.076
LANDO May 22, 2023 0.125
BWG May 22, 2023 0.080
PFD May 22, 2023 0.058
WEA May 22, 2023 0.066
FMN May 22, 2023 0.038
DMO May 22, 2023 0.100
MNP May 22, 2023 0.043
PAI May 22, 2023 0.047
PICB May 22, 2023 0.043
BSMQ May 22, 2023 0.050
SBI May 22, 2023 0.024
PHYD May 22, 2023 0.268
CEFS May 22, 2023 0.140
PFO May 22, 2023 0.047
BSJR May 22, 2023 0.126
PZT May 22, 2023 0.055
BSMR May 22, 2023 0.055
QYLG May 22, 2023 0.124
SEIX May 22, 2023 0.178
DJIA May 22, 2023 0.062
BSMS May 22, 2023 0.052
BSCW May 22, 2023 0.088
GOODO May 22, 2023 0.125
PFFR May 22, 2023 0.120
PFIG May 22, 2023 0.066
LANDM May 22, 2023 0.104
XYLG May 22, 2023 0.090
NFLT May 22, 2023 0.106
PVI May 22, 2023 0.078
GOODN May 22, 2023 0.138
BSMT May 22, 2023 0.052
XRLV May 22, 2023 0.095
BSJS May 22, 2023 0.126
BSMU May 22, 2023 0.048
IHYF May 22, 2023 0.129
ICLO May 22, 2023 0.179
IMSI May 22, 2023 0.172
XRMI May 22, 2023 0.184
BSMV May 22, 2023 0.047
PBND May 22, 2023 0.078
MINC May 22, 2023 0.112
XSHD May 22, 2023 0.108
BSJT May 22, 2023 0.116
VABS May 22, 2023 0.071
ISDB May 22, 2023 0.121
HIYS May 22, 2023 0.154
BSJU May 22, 2023 0.150
QRMI May 22, 2023 0.182
BSMW May 22, 2023 0.083
BLHY May 22, 2023 0.130
VEMY May 22, 2023 0.225
RYLG May 22, 2023 0.105
TYLG May 22, 2023 0.143
IVRA May 22, 2023 0.025
HYLG May 22, 2023 0.101
QYLE May 22, 2023 0.260
XYLE May 22, 2023 0.130
FYLG May 22, 2023 0.115
FPE May 23, 2023 0.104
LMBS May 23, 2023 0.135
FIXD May 23, 2023 0.125
DFCF May 23, 2023 0.168
FTSL May 23, 2023 0.285
FMB May 23, 2023 0.128
HYLS May 23, 2023 0.190
UCON May 23, 2023 0.085
DFSD May 23, 2023 0.175
FPEI May 23, 2023 0.095
DFNM May 23, 2023 0.084
SLRC May 23, 2023 0.137
FSIG May 23, 2023 0.070
BRMK May 23, 2023 0.035
RUD.CA May 23, 2023 0.080
FSMB May 23, 2023 0.039
MDIV May 23, 2023 0.105
DFIP May 23, 2023 0.249
FMHI May 23, 2023 0.152
PPT May 23, 2023 0.026
PMO May 23, 2023 0.035
FUMB May 23, 2023 0.037
PMM May 23, 2023 0.024
FTHI May 23, 2023 0.151
HIE May 23, 2023 0.051
TEAF May 23, 2023 0.090
RBO.CA May 23, 2023 0.040
LDSF May 23, 2023 0.062
RDVI May 23, 2023 0.158
PIM May 23, 2023 0.022
RCD.CA May 23, 2023 0.082
FEMB May 23, 2023 0.125
LGOV May 23, 2023 0.060
FCAL May 23, 2023 0.113
DFSB May 23, 2023 0.163
FCVT May 23, 2023 0.040
DEED May 23, 2023 0.100
TPZ May 23, 2023 0.105
HISF May 23, 2023 0.148
FTQI May 23, 2023 0.194
OCCIN May 23, 2023 0.109
EFIX May 23, 2023 0.090
OCCIO May 23, 2023 0.128
FMNY May 23, 2023 0.070
MFLX May 23, 2023 0.054
WKLY May 23, 2023 0.020
RXD.CA May 23, 2023 0.050
RUSB.CA May 23, 2023 0.047
RUDH.CA May 23, 2023 0.060
RUDC.CA May 23, 2023 0.101
RUBY.CA May 23, 2023 0.045
RUBH.CA May 23, 2023 0.040
RQN.CA May 23, 2023 0.043
RQL.CA May 23, 2023 0.042
RQK.CA May 23, 2023 0.030
RPSB.CA May 23, 2023 0.041
RPDH.CA May 23, 2023 0.065
RLB.CA May 23, 2023 0.040
RIDH.CA May 23, 2023 0.070
RCDC.CA May 23, 2023 0.115
RBNK.CA May 23, 2023 0.095
PMNT.CA May 23, 2023 0.079
PMIF.CA May 23, 2023 0.093
PFSS.CA May 23, 2023 0.035
PFIA.CA May 23, 2023 0.043
PFAA.CA May 23, 2023 0.019
NUBF.CA May 23, 2023 0.110
NSSB.CA May 23, 2023 0.020
NSCC.CA May 23, 2023 0.060
NREA.CA May 23, 2023 0.100
NPRF.CA May 23, 2023 0.080
IGCF.CA May 23, 2023 0.057
DCS.CA May 23, 2023 0.035
DCG.CA May 23, 2023 0.034
DOGG May 23, 2023 0.155
USFR May 24, 2023 0.219
DGRW May 24, 2023 0.125
DLN May 24, 2023 0.160
DON May 24, 2023 0.115
XBB.CA May 24, 2023 0.069
XSB.CA May 24, 2023 0.056
DES May 24, 2023 0.095
XDV.CA May 24, 2023 0.100
XCB.CA May 24, 2023 0.059
XFN.CA May 24, 2023 0.133
XRE.CA May 24, 2023 0.058
DHS May 24, 2023 0.385
CPD.CA May 24, 2023 0.052
DTD May 24, 2023 0.165
CDZ.CA May 24, 2023 0.098
CBO.CA May 24, 2023 0.040
AGGY May 24, 2023 0.130
XEI.CA May 24, 2023 0.102
XFR.CA May 24, 2023 0.080
CLF.CA May 24, 2023 0.030
FIE.CA May 24, 2023 0.040
CUD.CA May 24, 2023 0.079
XSH.CA May 24, 2023 0.048
XLB.CA May 24, 2023 0.061
XGB.CA May 24, 2023 0.043
XTR.CA May 24, 2023 0.040
NUSI May 24, 2023 0.133
XQB.CA May 24, 2023 0.045
XHB.CA May 24, 2023 0.066
XHY.CA May 24, 2023 0.075
CLG.CA May 24, 2023 0.035
CBH.CA May 24, 2023 0.045
DGRS May 24, 2023 0.105
AGZD May 24, 2023 0.120
XHD.CA May 24, 2023 0.086
WFHY May 24, 2023 0.230
XDIV.CA May 24, 2023 0.087
CEW.CA May 24, 2023 0.054
CYH.CA May 24, 2023 0.076
XPF.CA May 24, 2023 0.065
HYZD May 24, 2023 0.100
XUT.CA May 24, 2023 0.082
CVD.CA May 24, 2023 0.073
XDG.CA May 24, 2023 0.060
SHAG May 24, 2023 0.115
ELD May 24, 2023 0.110
PUTW May 24, 2023 0.135
XIG.CA May 24, 2023 0.057
CSHI May 24, 2023 0.266
XEB.CA May 24, 2023 0.055
TBUX May 24, 2023 0.175
EMCB May 24, 2023 0.245
TAGG May 24, 2023 0.115
SFIG May 24, 2023 0.125
TFLR May 24, 2023 0.339
TOTR May 24, 2023 0.172
NDJI May 24, 2023 0.116
TUGN May 24, 2023 0.214
THYF May 24, 2023 0.374
MTGP May 24, 2023 0.100
NSPI May 24, 2023 0.120
TGIF May 24, 2023 0.070
SPYI May 24, 2023 0.486
NTKI May 24, 2023 0.118
HYIN May 24, 2023 0.185
WFIG May 24, 2023 0.170
BNDI May 24, 2023 0.207
XTLT.CA May 24, 2023 0.095
XSTP.CA May 24, 2023 0.204
XSTH.CA May 24, 2023 0.191
XSTB.CA May 24, 2023 0.036
XSI.CA May 24, 2023 0.057
XSE.CA May 24, 2023 0.043
XSC.CA May 24, 2023 0.056
XSAB.CA May 24, 2023 0.042
XIGS.CA May 24, 2023 0.073
XDUH.CA May 24, 2023 0.051
XDGH.CA May 24, 2023 0.066
ONEB.CA May 24, 2023 0.106
GDPY.CA May 24, 2023 0.123
GDPY.B.CA May 24, 2023 0.113
GDEP.CA May 24, 2023 0.075
GDEP.B.CA May 24, 2023 0.068
FSB.CA May 24, 2023 0.032
FPR.CA May 24, 2023 0.081
FIG.CA May 24, 2023 0.032
FGB.CA May 24, 2023 0.033
CXF.CA May 24, 2023 0.040
CRED.CA May 24, 2023 0.050
CMEY.CA May 24, 2023 0.072
CMDO.CA May 24, 2023 0.064
CMAR.CA May 24, 2023 0.067
CINF.CA May 24, 2023 0.069
CGHY.CA May 24, 2023 0.036
CGAA.CA May 24, 2023 0.059
CFRT.CA May 24, 2023 0.099
CDLB.B.CA May 24, 2023 0.049
CAGS.CA May 24, 2023 0.102
CAGG.CA May 24, 2023 0.117
UNIY May 24, 2023 0.180
PSEC May 25, 2023 0.060
OUSA May 25, 2023 0.075
CMR.CA May 25, 2023 0.181
SIXH May 25, 2023 0.043
SVOL May 25, 2023 0.320
SPUS May 25, 2023 0.026
PFIX May 25, 2023 0.100
OUSM May 25, 2023 0.058
BUYW May 25, 2023 0.067
PTBD May 25, 2023 0.037
SIXA May 25, 2023 0.048
TUA May 25, 2023 0.100
SIXL May 25, 2023 0.066
SPSK May 25, 2023 0.032
RIGS May 25, 2023 0.066
FLRT May 25, 2023 0.261
HYLD May 25, 2023 0.170
RFDA May 25, 2023 0.077
LBAY May 25, 2023 0.075
SIXS May 25, 2023 0.099
RISR May 25, 2023 0.180
SPRE May 25, 2023 0.067
TYA May 25, 2023 0.050
FIG May 25, 2023 0.070
USAI May 25, 2023 0.120
CDX May 25, 2023 0.100
RFCI May 25, 2023 0.060
MNBD May 25, 2023 0.070
FXED May 25, 2023 0.040
JHMB May 25, 2023 0.118
JHPI May 25, 2023 0.098
JHCB May 25, 2023 0.079
DIVY May 25, 2023 0.034
RFFC May 25, 2023 0.083
MAXI May 25, 2023 0.150
TDSA May 25, 2023 0.074
CYA May 25, 2023 0.040
HIGH May 25, 2023 0.200
BUCK May 25, 2023 0.100
AGGH May 25, 2023 0.200
WLTH May 25, 2023 0.020
UDI May 25, 2023 0.054
SAVN May 25, 2023 0.025
HOM May 25, 2023 0.020
SECD May 25, 2023 0.084
DXW.CA May 25, 2023 0.115
DXV.CA May 25, 2023 0.086
DXQ.CA May 25, 2023 0.125
DXP.CA May 25, 2023 0.072
DXO.CA May 25, 2023 0.091
DXDB.CA May 25, 2023 0.075
DXC.CA May 25, 2023 0.069
DXB.CA May 25, 2023 0.045
CSAV.CA May 25, 2023 0.201
FBND May 26, 2023 0.151
DIVO May 26, 2023 0.139
HTRB May 26, 2023 0.098
IVOL May 26, 2023 0.067
JUCY May 26, 2023 0.140
HMOP May 26, 2023 0.084
YYY May 26, 2023 0.120
FDHY May 26, 2023 0.247
HCRB May 26, 2023 0.084
IBD May 26, 2023 0.066
OPER May 26, 2023 0.400
SMIG May 26, 2023 0.037
FLDR May 26, 2023 0.223
PFLD May 26, 2023 0.103
FLTB May 26, 2023 0.120
FCOR May 26, 2023 0.142
HTAB May 26, 2023 0.045
PINC.CA May 26, 2023 0.084
DYLD May 26, 2023 0.059
NETL May 26, 2023 0.095
SPDV May 26, 2023 0.090
BNDD May 26, 2023 0.046
WBIG May 26, 2023 0.032
HIPS May 26, 2023 0.107
HSUN May 26, 2023 0.116
PBD.CA May 26, 2023 0.059
FDV May 26, 2023 0.072
HSRT May 26, 2023 0.118
ICAP May 26, 2023 0.180
LSST May 26, 2023 0.069
FPFD May 26, 2023 0.079
FHYS May 26, 2023 0.137
FCSH May 26, 2023 0.042
IDVO May 26, 2023 0.132
KHYB May 26, 2023 0.168
BFIX May 26, 2023 0.085
FIGB May 26, 2023 0.144
KLIP May 26, 2023 0.863
FTBD May 26, 2023 0.186
FSBD May 26, 2023 0.171
FSYD May 26, 2023 0.258
EEMD May 26, 2023 0.090
KBND May 26, 2023 0.063
NDIV May 26, 2023 0.208
DIVD May 26, 2023 0.149
FSLD May 26, 2023 0.191
FSEC May 26, 2023 0.129
DMDV May 26, 2023 0.090
PYF.CA May 26, 2023 0.110
PRP.CA May 26, 2023 0.060
PDIV.CA May 26, 2023 0.095
PAYF.CA May 26, 2023 0.138
IGB.CA May 26, 2023 0.068
HEAL.CA May 26, 2023 0.133
FCUH.CA May 26, 2023 0.062
FCUD.CA May 26, 2023 0.070
FCSB.CA May 26, 2023 0.070
FCRR.CA May 26, 2023 0.063
FCRH.CA May 26, 2023 0.056
FCID.CA May 26, 2023 0.250
FCGB.CA May 26, 2023 0.077
FCCD.CA May 26, 2023 0.152
CROP.CA May 26, 2023 0.087
BNC.CA May 26, 2023 0.122
UDA.CA May 29, 2023 0.038
TUSB.CA May 29, 2023 0.060
TUED.CA May 29, 2023 0.051
TQGD.CA May 29, 2023 0.052
TQCD.CA May 29, 2023 0.050
TPRF.CA May 29, 2023 0.039
TOCM.CA May 29, 2023 0.035
TOCC.CA May 29, 2023 0.040
TOCA.CA May 29, 2023 0.030
TLV.CA May 29, 2023 0.092
TGFI.CA May 29, 2023 0.100
TGED.CA May 29, 2023 0.067
TDB.CA May 29, 2023 0.045
TCSB.CA May 29, 2023 0.060
PSB.CA May 29, 2023 0.043
PLV.CA May 29, 2023 0.049
PFL.CA May 29, 2023 0.082
PFH.F.CA May 29, 2023 0.070
PDC.CA May 29, 2023 0.120
IWBE.CA May 29, 2023 0.048
IUAE.CA May 29, 2023 0.028
IUAE.F.CA May 29, 2023 0.028
ICAE.CA May 29, 2023 0.058
BESG.CA May 29, 2023 0.049
CAR.UN.CA May 30, 2023 0.121
NPI.CA May 30, 2023 0.100
STAG May 30, 2023 0.122
REI.UN.CA May 30, 2023 0.090
ADC May 30, 2023 0.243
WCP.CA May 30, 2023 0.048
AGNC May 30, 2023 0.120
RIOCF May 30, 2023 0.090
CHP.UN.CA May 30, 2023 0.062
GRT.UN.CA May 30, 2023 0.267
ZAG.CA May 30, 2023 0.040
GRP.U May 30, 2023 0.267
SRU.UN.CA May 30, 2023 0.154
DNP May 30, 2023 0.065
APLE May 30, 2023 0.080
FCR.UN.CA May 30, 2023 0.072
EPR May 30, 2023 0.275
HR.UN.CA May 30, 2023 0.050
BEI.UN.CA May 30, 2023 0.098
AP.UN.CA May 30, 2023 0.150
AVAL May 30, 2023 0.016
ZIC.CA May 30, 2023 0.055
FN.CA May 30, 2023 0.200
EIF.CA May 30, 2023 0.210
FRU.CA May 30, 2023 0.090
PEY.CA May 30, 2023 0.110
TVE.CA May 30, 2023 0.013
CSH.UN.CA May 30, 2023 0.051
ZWB.CA May 30, 2023 0.110
ZPR.CA May 30, 2023 0.045
DIR.UN.CA May 30, 2023 0.058
IIP.UN.CA May 30, 2023 0.030
KMP.UN.CA May 30, 2023 0.058
PSA.CA May 30, 2023 0.218
CRT.UN.CA May 30, 2023 0.072
ZDY.CA May 30, 2023 0.080
MTL.CA May 30, 2023 0.060
SLG May 30, 2023 0.271
ZWU.CA May 30, 2023 0.070
CRR.UN.CA May 30, 2023 0.074
HPR.CA May 30, 2023 0.035
ZCS.CA May 30, 2023 0.038
PBT May 30, 2023 0.044
CJ.CA May 30, 2023 0.060
SIS.CA May 30, 2023 0.043
ZFS.CA May 30, 2023 0.022
NWH.UN.CA May 30, 2023 0.067
DFN.PRA.CA May 30, 2023 0.046
ZMU.CA May 30, 2023 0.045
ZCM.CA May 30, 2023 0.050
ZWE.CA May 30, 2023 0.120
EFC May 30, 2023 0.150
ZFL.CA May 30, 2023 0.040
SIA.CA May 30, 2023 0.078
D.UN.CA May 30, 2023 0.083
ZHY.CA May 30, 2023 0.060
ZDB.CA May 30, 2023 0.030
DFN.CA May 30, 2023 0.100
CHE.UN.CA May 30, 2023 0.050
SGY.CA May 30, 2023 0.040
ZWH.CA May 30, 2023 0.100
HFR.CA May 30, 2023 0.045
TF.CA May 30, 2023 0.058
EXE.CA May 30, 2023 0.040
ZFM.CA May 30, 2023 0.028
ZMP.CA May 30, 2023 0.034
MRG.UN.CA May 30, 2023 0.060
ZRE.CA May 30, 2023 0.090
ZST.CA May 30, 2023 0.190
SGR.UN.CA May 30, 2023 0.072
FFN.PRA.CA May 30, 2023 0.065
ZDV.CA May 30, 2023 0.070
HAB.CA May 30, 2023 0.033
AI.CA May 30, 2023 0.075
BDT.CA May 30, 2023 0.036
ZPL.CA May 30, 2023 0.045
ZPS.CA May 30, 2023 0.030
PLZ.UN.CA May 30, 2023 0.023
ORC May 30, 2023 0.160
RPI.UN.CA May 30, 2023 0.110
SJT May 30, 2023 0.053
FC.CA May 30, 2023 0.078
PZA.CA May 30, 2023 0.072
FTN.PRA.CA May 30, 2023 0.062
KBL.CA May 30, 2023 0.100
LBS.CA May 30, 2023 0.100
MRT.UN.CA May 30, 2023 0.020
ZUT.CA May 30, 2023 0.075
FTN.CA May 30, 2023 0.126
SCM May 30, 2023 0.133
ZLC.CA May 30, 2023 0.065
PGI.UN.CA May 30, 2023 0.057
ZWA.CA May 30, 2023 0.130
APR.UN.CA May 30, 2023 0.067
MI.UN.CA May 30, 2023 0.041
BCE.PRD.CA May 30, 2023 0.140
BK.CA May 30, 2023 0.166
RIB.UN.CA May 30, 2023 0.053
ZFH.CA May 30, 2023 0.060
BK.PRA.CA May 30, 2023 0.067
GH.CA May 30, 2023 0.030
BTB.UN.CA May 30, 2023 0.025
ZEF.CA May 30, 2023 0.045
NBH May 30, 2023 0.038
PBY.UN.CA May 30, 2023 0.042
SBC.CA May 30, 2023 0.100
MPCT.UN.CA May 30, 2023 0.013
TNT.UN.CA May 30, 2023 0.025
ZUD.CA May 30, 2023 0.055
SOT.UN.CA May 30, 2023 0.010
CHW.CA May 30, 2023 0.050
MHC.UN.CA May 30, 2023 0.047
ZDH.CA May 30, 2023 0.090
BRE.CA May 30, 2023 0.113
BCE.PRB.CA May 30, 2023 0.140
CRT May 30, 2023 0.185
MID.UN.CA May 30, 2023 0.040
LFE.PRB.CA May 30, 2023 0.067
CCLDP May 30, 2023 0.229
BCE.PRY.CA May 30, 2023 0.140
MDV May 30, 2023 0.096
BCE.PRE.CA May 30, 2023 0.140
RBN.UN.CA May 30, 2023 0.040
MHC.U.CA May 30, 2023 0.047
ZMI.CA May 30, 2023 0.070
EARN May 30, 2023 0.080
HYBR.CA May 30, 2023 0.035
BCE.PRH.CA May 30, 2023 0.140
HYI.CA May 30, 2023 0.043
INO.UN.CA May 30, 2023 0.034
RS.CA May 30, 2023 0.130
PVL May 30, 2023 0.013
BCE.PRJ.CA May 30, 2023 0.140
SSF.UN.CA May 30, 2023 0.050
ZRR.CA May 30, 2023 0.080
MR.UN.CA May 30, 2023 0.040
HWO.CA May 30, 2023 0.005
HSL.CA May 30, 2023 0.048
NBW May 30, 2023 0.025
BDIV.CA May 30, 2023 0.110
DS.CA May 30, 2023 0.060
PRT May 30, 2023 0.030
CSSEP May 30, 2023 0.203
HAD.CA May 30, 2023 0.023
FSL.CA May 30, 2023 0.125
LCS.CA May 30, 2023 0.075
NBO May 30, 2023 0.024
CTF.UN.CA May 30, 2023 0.010
MTR May 30, 2023 0.488
BBD.PRB.CA May 30, 2023 0.140
HUF.CA May 30, 2023 0.037
HAF.CA May 30, 2023 0.032
BCE.PRS.CA May 30, 2023 0.140
MMP.UN.CA May 30, 2023 0.010
HUF.U.CA May 30, 2023 0.037
GJT May 30, 2023 0.127
PMB.UN.CA May 30, 2023 0.030
XTD.CA May 30, 2023 0.050
PWI.CA May 30, 2023 0.067
INC.UN.CA May 30, 2023 0.093
CCLDO May 30, 2023 0.182
PME.CA May 30, 2023 0.015
CIQ.UN.CA May 30, 2023 0.040
XMF.PRB.CA May 30, 2023 0.031
FTU.PRB.CA May 30, 2023 0.050
HRR.UN.CA May 30, 2023 0.055
SQFTP May 30, 2023 0.195
PDV.PRA.CA May 30, 2023 0.067
ENI.UN.CA May 30, 2023 0.010
PDV.CA May 30, 2023 0.050
YCM.PRB.CA May 30, 2023 0.031
YCM.PRA.CA May 30, 2023 0.025
ZWT.CA May 30, 2023 0.110
ZWS.CA May 30, 2023 0.090
ZWP.CA May 30, 2023 0.105
ZWK.CA May 30, 2023 0.170
ZWHC.CA May 30, 2023 0.160
ZWG.CA May 30, 2023 0.175
ZWEN.CA May 30, 2023 0.210
ZWC.CA May 30, 2023 0.110
ZUP.CA May 30, 2023 0.105
ZUAG.CA May 30, 2023 0.050
ZUAG.F.CA May 30, 2023 0.050
ZPW.CA May 30, 2023 0.095
ZPH.CA May 30, 2023 0.100
ZPAY.CA May 30, 2023 0.160
ZMMK.CA May 30, 2023 0.205
ZMBS.CA May 30, 2023 0.035
ZJK.CA May 30, 2023 0.090
ZIC.U.CA May 30, 2023 0.055
ZHP.CA May 30, 2023 0.105
ZGRO.T.CA May 30, 2023 0.150
ZEB.CA May 30, 2023 0.140
ZDI.CA May 30, 2023 0.080
XTD.PRA.CA May 30, 2023 0.044
XLVE.CA May 30, 2023 0.058
USCC.CA May 30, 2023 0.120
TERM.CA May 30, 2023 0.021
TECH.CA May 30, 2023 0.002
TECH.B.CA May 30, 2023 0.002
SIH.UN.CA May 30, 2023 0.033
RATE.CA May 30, 2023 0.081
QQCC.CA May 30, 2023 0.107
PTO.UN.CA May 30, 2023 0.057
PTI.UN.CA May 30, 2023 0.056
PIX.UN.CA May 30, 2023 0.065
NHF.UN.CA May 30, 2023 0.105
MUSA.CA May 30, 2023 0.046
MSRE.UN.CA May 30, 2023 0.042
MREL.CA May 30, 2023 0.075
MNY.CA May 30, 2023 0.425
MINF.CA May 30, 2023 0.042
MDIV.CA May 30, 2023 0.060
LYFR.CA May 30, 2023 0.034
LYCT.CA May 30, 2023 0.008
LIFE.CA May 30, 2023 0.160
LEAD.CA May 30, 2023 0.105
LEAD.B.CA May 30, 2023 0.105
HYLD.CA May 30, 2023 0.120
HUTS.CA May 30, 2023 0.079
HUTL.CA May 30, 2023 0.117
HUTE.CA May 30, 2023 0.085
HUBL.CA May 30, 2023 0.083
HTAE.CA May 30, 2023 0.106
HPF.CA May 30, 2023 0.025
HMAX.CA May 30, 2023 0.180
HLIF.CA May 30, 2023 0.058
HLFE.CA May 30, 2023 0.080
HIG.CA May 30, 2023 0.055
HHLE.CA May 30, 2023 0.091
HHL.CA May 30, 2023 0.058
HHL.B.CA May 30, 2023 0.058
HGY.CA May 30, 2023 0.050
HGR.CA May 30, 2023 0.046
HFIN.CA May 30, 2023 0.075
HFG.CA May 30, 2023 0.070
HESG.CA May 30, 2023 0.058
HEB.CA May 30, 2023 0.069
HDIV.CA May 30, 2023 0.135
HDIF.CA May 30, 2023 0.071
HCAL.CA May 30, 2023 0.127
HCA.CA May 30, 2023 0.096
HBFE.CA May 30, 2023 0.081
HBF.CA May 30, 2023 0.060
GLCC.CA May 30, 2023 0.220
FUD.CA May 30, 2023 0.060
ETSX.CA May 30, 2023 0.160
ETP.CA May 30, 2023 0.058
ETHY.CA May 30, 2023 0.032
ETHY.B.CA May 30, 2023 0.038
ESPX.CA May 30, 2023 0.155
ESGH.F.CA May 30, 2023 0.110
ENCC.CA May 30, 2023 0.130
EBNK.CA May 30, 2023 0.060
EARN.CA May 30, 2023 0.125
DIVS.CA May 30, 2023 0.070
DF.PRA.CA May 30, 2023 0.048
DATA.CA May 30, 2023 0.010
DATA.B.CA May 30, 2023 0.010
CYBR.CA May 30, 2023 0.010
CYBR.B.CA May 30, 2023 0.010
CPLS.CA May 30, 2023 0.044
CNCC.CA May 30, 2023 0.100
CLP.UN.CA May 30, 2023 0.042
CFLX.CA May 30, 2023 0.079
CCRE.CA May 30, 2023 0.045
CBNK.CA May 30, 2023 0.058
CARS.CA May 30, 2023 0.020
CARS.B.CA May 30, 2023 0.020
CALL.CA May 30, 2023 0.125
CACB.CA May 30, 2023 0.054
BTCY.CA May 30, 2023 0.040
BTCY.B.CA May 30, 2023 0.045
BSKT.CA May 30, 2023 0.019
BREA.CA May 30, 2023 0.098
BPRF.CA May 30, 2023 0.104
BNK.CA May 30, 2023 0.066
BNK.PRA.CA May 30, 2023 0.050
BMAX.CA May 30, 2023 0.100
BLOV.CA May 30, 2023 0.085
BKCC.CA May 30, 2023 0.100
BILT.CA May 30, 2023 0.150
BFIN.CA May 30, 2023 0.098
BEPR.CA May 30, 2023 0.070
BASE.CA May 30, 2023 0.200
BASE.B.CA May 30, 2023 0.200
BANK.CA May 30, 2023 0.070
AULT.PRD May 30, 2023 0.271
O May 31, 2023 0.255
VAB.CA May 31, 2023 0.062
VSC.CA May 31, 2023 0.066
VSB.CA May 31, 2023 0.049
VDY.CA May 31, 2023 0.162
VRE.CA May 31, 2023 0.067
VLB.CA May 31, 2023 0.072
YCBD.PRA May 31, 2023 0.067
VRIF.CA May 31, 2023 0.086
VCB.CA May 31, 2023 0.074
ILGB.CA May 31, 2023 0.015
ICPB.CA May 31, 2023 0.037
CASH.CA May 31, 2023 0.225
Top 10 Monthly Dividend Paying Stocks (5Yr)
Monthly Dividend Paying Stocks Under $10
Monthly Dividend Paying Stocks Under $5

Beyond monthly dividends, also see:
Top Dividend Stocks Year To Date
Top Dividend Stocks 2021
Top 10 Dividend Stocks
Warren Buffett Dividend Stocks
Highest Yielding Dividend Paying BDCs
Highest Yielding BDC Baby Bonds
Dividend Growth Stocks: 25 Aristocrats
Future Dividend Aristocrats
Monthly Dividend Paying Stocks List
Safest Monthly Dividend Paying Stocks
Cheap Monthly Dividend Paying Stocks
Growing Monthly Dividend Paying Stocks
Best Monthly Dividend Paying Stocks
High Yield Monthly Dividend Paying Stocks
Realty Income: Monthly Dividend Paying REIT
Main Street Capital: Monthly Dividend Paying BDC
Vanguard Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying REITs
Monthly Dividend Paying Services Stocks
Monthly Dividend Paying Utilities Stocks
Monthly Dividend Paying Financial Stocks
Monthly Dividend Paying Technology Stocks
Monthly Dividend Paying Energy Stocks
Monthly Dividend Paying REIT Stocks
Monthly Dividend Paying Canadian Stocks
Monthly Dividend Paying ETFs
Monthly Dividend Paying Funds
Top Monthly Dividend Paying Stocks
Other Monthly Dividend Paying Stocks
January Monthly Dividend Paying Funds
February Monthly Dividend Paying Funds
March Monthly Dividend Paying Funds
April Monthly Dividend Paying Funds
May Monthly Dividend Paying Funds
June Monthly Dividend Paying Funds
July Monthly Dividend Paying Funds
August Monthly Dividend Paying Funds
September Monthly Dividend Paying Funds
October Monthly Dividend Paying Funds
November Monthly Dividend Paying Funds
December Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying Stocks 2019
Monthly Dividend Paying Stocks 2020
Monthly Dividend Paying Stocks 2021
Monthly Dividend Paying Stocks 2022
Monthly Dividend Paying Stocks 2023
 

May Monthly Dividend Paying Stocks | www.MonthlyDividendPayingStocks.com | Copyright © 2020 - 2023, All Rights Reserved

Nothing in this site or parent site DividendChannel.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy. Video widget and market videos powered by Market News Video. Quote and option data delayed at least 15 minutes; stock quote data powered by Ticker Technologies, and Mergent. Contact Dividend Channel; Meet Our Editorial Staff.
X
Wait! Don't leave yet.
Want to receive our latest research absolutely free?


Click the button below for your complimentary copy of Your Early Retirement Portfolio: Dividends Up to 7.8%—Every Month—Forever.

You'll discover the details on 4 stocks and funds that pay you massive dividends as high as 7.8%.