May Monthly Dividend Paying Stocks

Symbol Ex-Date Dividend/
Share
BND May 1, 2023 0.180
AGG May 1, 2023 0.249
BNDX May 1, 2023 0.070
TLT May 1, 2023 0.268
VCIT May 1, 2023 0.233
VCSH May 1, 2023 0.183
JEPI May 1, 2023 0.425
LQD May 1, 2023 0.372
VTEB May 1, 2023 0.115
BSV May 1, 2023 0.138
BIL May 1, 2023 0.353
IEF May 1, 2023 0.239
MBB May 1, 2023 0.260
IUSB May 1, 2023 0.129
SHY May 1, 2023 0.191
GOVT May 1, 2023 0.049
JPST May 1, 2023 0.187
VGSH May 1, 2023 0.144
VGIT May 1, 2023 0.122
IGSB May 1, 2023 0.132
SGOV May 1, 2023 0.392
SHV May 1, 2023 0.398
VMBS May 1, 2023 0.122
BIV May 1, 2023 0.183
HYG May 1, 2023 0.326
EMB May 1, 2023 0.350
PFF May 1, 2023 0.171
IEI May 1, 2023 0.201
IGIB May 1, 2023 0.160
USHY May 1, 2023 0.193
SCHO May 1, 2023 0.133
JEPQ May 1, 2023 0.484
VGLT May 1, 2023 0.162
MINT May 1, 2023 0.360
USIG May 1, 2023 0.167
JNK May 1, 2023 0.500
TFLO May 1, 2023 0.201
SPTL May 1, 2023 0.075
SCHR May 1, 2023 0.113
SPIB May 1, 2023 0.100
SPAB May 1, 2023 0.068
SPSB May 1, 2023 0.091
SCHZ May 1, 2023 0.112
FLOT May 1, 2023 0.230
JAAA May 1, 2023 0.251
SCHI May 1, 2023 0.167
VCLT May 1, 2023 0.299
PULS May 1, 2023 0.220
ICSH May 1, 2023 0.176
BLV May 1, 2023 0.245
GBIL May 1, 2023 0.378
SPTS May 1, 2023 0.082
SRLN May 1, 2023 0.280
SPMB May 1, 2023 0.059
SJNK May 1, 2023 0.144
VUSB May 1, 2023 0.171
ISTB May 1, 2023 0.109
VWOB May 1, 2023 0.290
BOND May 1, 2023 0.295
SHM May 1, 2023 0.041
SPHY May 1, 2023 0.138
JMBS May 1, 2023 0.171
CWB May 1, 2023 0.048
HYLB May 1, 2023 0.161
GVI May 1, 2023 0.215
ANGL May 1, 2023 0.110
NEAR May 1, 2023 0.184
TBIL May 1, 2023 0.198
HYD May 1, 2023 0.164
IBTE May 1, 2023 0.080
TOTL May 1, 2023 0.159
BILS May 1, 2023 0.380
IBDP May 1, 2023 0.060
JMST May 1, 2023 0.123
JCPB May 1, 2023 0.174
BITO May 1, 2023 0.417
IBDQ May 1, 2023 0.066
HYMB May 1, 2023 0.085
IBDR May 1, 2023 0.065
FLRN May 1, 2023 0.135
VNLA May 1, 2023 0.147
SLQD May 1, 2023 0.117
IBTF May 1, 2023 0.076
IGLB May 1, 2023 0.196
EBND May 1, 2023 0.080
ITM May 1, 2023 0.087
FLCB May 1, 2023 0.053
BKAG May 1, 2023 0.107
ICVT May 1, 2023 0.061
IBDT May 1, 2023 0.083
FALN May 1, 2023 0.114
BBAG May 1, 2023 0.144
HYGV May 1, 2023 0.292
FLTR May 1, 2023 0.120
SPBO May 1, 2023 0.112
HYS May 1, 2023 0.480
JMUB May 1, 2023 0.141
IBDU May 1, 2023 0.082
RAVI May 1, 2023 0.263
XHLF May 1, 2023 0.145
CORP May 1, 2023 0.310
JPIE May 1, 2023 0.204
FPF May 1, 2023 0.108
SUSC May 1, 2023 0.072
VTC May 1, 2023 0.230
IBTG May 1, 2023 0.069
YEAR May 1, 2023 0.200
SUSB May 1, 2023 0.055
PREF May 1, 2023 0.067
SPLB May 1, 2023 0.091
PSK May 1, 2023 0.180
IBDV May 1, 2023 0.073
BBHY May 1, 2023 0.264
BNDW May 1, 2023 0.134
IBTH May 1, 2023 0.069
IBDW May 1, 2023 0.074
GIGB May 1, 2023 0.135
FLGV May 1, 2023 0.057
AVIG May 1, 2023 0.127
JCPI May 1, 2023 0.150
JPMB May 1, 2023 0.172
MMIT May 1, 2023 0.069
MEAR May 1, 2023 0.117
SCHQ May 1, 2023 0.089
ULST May 1, 2023 0.139
GSST May 1, 2023 0.198
HYDB May 1, 2023 0.266
ILTB May 1, 2023 0.172
IBMN May 1, 2023 0.036
IGEB May 1, 2023 0.172
FTHY May 1, 2023 0.130
IBDX May 1, 2023 0.099
IBHD May 1, 2023 0.134
VCEB May 1, 2023 0.180
XBIL May 1, 2023 0.199
IBMM May 1, 2023 0.037
IBMO May 1, 2023 0.034
MMIN May 1, 2023 0.076
MLN May 1, 2023 0.044
GCOR May 1, 2023 0.122
TAFI May 1, 2023 0.066
IBTI May 1, 2023 0.058
CEMB May 1, 2023 0.165
JPIB May 1, 2023 0.203
DIAL May 1, 2023 0.051
FEI May 1, 2023 0.050
IBHE May 1, 2023 0.142
IBMP May 1, 2023 0.043
JSCP May 1, 2023 0.157
WIP May 1, 2023 0.301
TAXF May 1, 2023 0.113
IGD May 1, 2023 0.040
SCHJ May 1, 2023 0.108
GNMA May 1, 2023 0.124
FSD May 1, 2023 0.105
MUST May 1, 2023 0.039
HYEM May 1, 2023 0.088
VTES May 1, 2023 0.161
HYBB May 1, 2023 0.271
UTWO May 1, 2023 0.158
XONE May 1, 2023 0.182
EMHC May 1, 2023 0.109
EMHY May 1, 2023 0.206
SKOR May 1, 2023 0.137
BGRN May 1, 2023 0.134
NUBD May 1, 2023 0.051
SHYD May 1, 2023 0.050
IBHF May 1, 2023 0.144
IBMQ May 1, 2023 0.039
FLBL May 1, 2023 0.183
LONZ May 1, 2023 0.340
AVSF May 1, 2023 0.139
DMBS May 1, 2023 0.100
BKHY May 1, 2023 0.306
SCMB May 1, 2023 0.128
IGHG May 1, 2023 0.297
CLOI May 1, 2023 0.219
FIF May 1, 2023 0.100
FCT May 1, 2023 0.092
UYLD May 1, 2023 0.232
FLHY May 1, 2023 0.157
SMB May 1, 2023 0.022
DBND May 1, 2023 0.164
KORP May 1, 2023 0.154
GOVZ May 1, 2023 0.039
XMPT May 1, 2023 0.068
OBIL May 1, 2023 0.195
IBTK May 1, 2023 0.044
ESGB May 1, 2023 0.080
HYDW May 1, 2023 0.199
JBBB May 1, 2023 0.312
IBTJ May 1, 2023 0.064
XEMD May 1, 2023 0.203
FISR May 1, 2023 0.071
IBTM May 1, 2023 0.057
MUSI May 1, 2023 0.177
FLMI May 1, 2023 0.068
EMNT May 1, 2023 0.310
BWZ May 1, 2023 0.031
IMTB May 1, 2023 0.148
FPL May 1, 2023 0.038
STOT May 1, 2023 0.165
IBTL May 1, 2023 0.029
YLD May 1, 2023 0.090
CARY May 1, 2023 0.106
PTRB May 1, 2023 0.158
AVMU May 1, 2023 0.093
OILK May 1, 2023 0.097
GHYG May 1, 2023 0.208
HYBL May 1, 2023 0.170
HYHG May 1, 2023 0.308
GHYB May 1, 2023 0.234
SIHY May 1, 2023 0.261
XTEN May 1, 2023 0.146
HYXF May 1, 2023 0.227
MINO May 1, 2023 0.132
PHYL May 1, 2023 0.228
FLMB May 1, 2023 0.061
DCRE May 1, 2023 0.117
NUHY May 1, 2023 0.110
CLOA May 1, 2023 0.255
UTEN May 1, 2023 0.131
SHYL May 1, 2023 0.236
XSVN May 1, 2023 0.144
XTWO May 1, 2023 0.164
PRFD May 1, 2023 0.210
IGLD May 1, 2023 0.119
IBHG May 1, 2023 0.129
IQHI May 1, 2023 0.151
HYMU May 1, 2023 0.073
EMTL May 1, 2023 0.166
XFIV May 1, 2023 0.147
IG May 1, 2023 0.082
BITI May 1, 2023 0.029
BKUI May 1, 2023 0.154
QPFF May 1, 2023 0.088
IBHH May 1, 2023 0.133
FAM May 1, 2023 0.053
FIBR May 1, 2023 0.306
GEMD May 1, 2023 0.194
LQIG May 1, 2023 0.392
XBB May 1, 2023 0.200
SBND May 1, 2023 0.053
XTRE May 1, 2023 0.159
XHYI May 1, 2023 0.205
QCON May 1, 2023 0.062
PFRL May 1, 2023 0.358
FMY May 1, 2023 0.055
MBND May 1, 2023 0.065
BBCB May 1, 2023 0.158
HYRM May 1, 2023 0.102
BEMB May 1, 2023 0.285
FEIG May 1, 2023 0.134
MBNE May 1, 2023 0.080
XCCC May 1, 2023 0.346
XHYF May 1, 2023 0.208
OBND May 1, 2023 0.131
BRLN May 1, 2023 0.392
LQDB May 1, 2023 0.307
AHYB May 1, 2023 0.182
XHYT May 1, 2023 0.213
LKOR May 1, 2023 0.177
IBHI May 1, 2023 0.147
SIFI May 1, 2023 0.178
XHYC May 1, 2023 0.203
BBLB May 1, 2023 0.119
SCRD May 1, 2023 0.132
SDSI May 1, 2023 0.206
AEMB May 1, 2023 0.172
XTWY May 1, 2023 0.144
MMCA May 1, 2023 0.061
INMU May 1, 2023 0.062
NUSA May 1, 2023 0.052
RHCB May 1, 2023 0.148
PQDI May 1, 2023 0.081
XHYE May 1, 2023 0.197
FUSI May 1, 2023 0.352
SMI May 1, 2023 0.067
UFIV May 1, 2023 0.146
BBSA May 1, 2023 0.115
XHYH May 1, 2023 0.220
AAA May 1, 2023 0.121
ULTR May 1, 2023 0.168
CPII May 1, 2023 0.106
XB May 1, 2023 0.256
MIG May 1, 2023 0.071
USBF May 1, 2023 0.294
HYUP May 1, 2023 0.260
UTHY May 1, 2023 0.148
UTWY May 1, 2023 0.156
XHYD May 1, 2023 0.166
WINC May 1, 2023 0.071
GMUN May 1, 2023 0.111
SPXB May 1, 2023 0.234
GSIG May 1, 2023 0.087
BBIB May 1, 2023 0.112
MBBB May 1, 2023 0.075
ESEB May 1, 2023 0.067
ESHY May 1, 2023 0.102
UTRE May 1, 2023 0.187
USVN May 1, 2023 0.145
BBSB May 1, 2023 0.129
FLUD May 1, 2023 0.084
ESCR May 1, 2023 0.051
QUIG.CA May 1, 2023 0.302
QUB.CA May 1, 2023 0.171
QSB.CA May 1, 2023 0.193
QHY.CA May 1, 2023 0.360
QEBL.CA May 1, 2023 0.426
QEBH.CA May 1, 2023 0.252
QDXB.CA May 1, 2023 0.127
QBB.CA May 1, 2023 0.191
MUB.CA May 1, 2023 0.070
MKB.CA May 1, 2023 0.040
MGB.CA May 1, 2023 0.071
MCSB.CA May 1, 2023 0.027
ITUB May 2, 2023 0.004
TLTW May 2, 2023 0.531
AOK May 2, 2023 0.056
LQDH May 2, 2023 0.438
HYGH May 2, 2023 0.483
LQDW May 2, 2023 0.446
BYLD May 2, 2023 0.075
IYLD May 2, 2023 0.050
IGBH May 2, 2023 0.125
HYGW May 2, 2023 0.401
LQDI May 2, 2023 0.085
RDFI May 2, 2023 0.152
RTAI May 2, 2023 0.046
EAOK May 2, 2023 0.040
AGRH May 2, 2023 0.102
JOJO May 2, 2023 0.037
HYGI May 2, 2023 0.115
AGIH May 2, 2023 0.060
MPAY May 2, 2023 0.132
BBD May 3, 2023 0.004
BBDO May 3, 2023 0.003
PFFD May 3, 2023 0.105
SDIV May 3, 2023 0.215
DIV May 3, 2023 0.098
PFFV May 3, 2023 0.130
SRET May 3, 2023 0.135
SPFF May 3, 2023 0.048
EMBD May 3, 2023 0.086
SDEM May 3, 2023 0.150
ALTY May 3, 2023 0.067
QDIV May 3, 2023 0.085
EFAS May 3, 2023 0.065
IRVH May 3, 2023 0.077
RATE May 3, 2023 0.067
AWF May 4, 2023 0.066
AFB May 4, 2023 0.033
PULT May 4, 2023 0.216
MAIN May 5, 2023 0.225
TSLY May 5, 2023 0.880
BNDC May 5, 2023 0.056
OARK May 5, 2023 0.365
GROW May 5, 2023 0.008
BRW May 8, 2023 0.088
DNG.CA May 8, 2023 0.010
UTF May 9, 2023 0.155
RQI May 9, 2023 0.080
PTA May 9, 2023 0.134
RNP May 9, 2023 0.136
RA May 9, 2023 0.199
LDP May 9, 2023 0.135
RFI May 9, 2023 0.080
FOF May 9, 2023 0.087
PSF May 9, 2023 0.135
LGI May 9, 2023 0.093
DHF May 9, 2023 0.015
FATBP May 9, 2023 0.172
RLTY May 9, 2023 0.104
PDI May 10, 2023 0.221
UITB May 10, 2023 0.127
PTY May 10, 2023 0.119
PDO May 10, 2023 0.128
DSL May 10, 2023 0.110
EVV May 10, 2023 0.079
CDC May 10, 2023 0.166
ECC May 10, 2023 0.160
DLY May 10, 2023 0.117
PHK May 10, 2023 0.048
PAXS May 10, 2023 0.149
AIO May 10, 2023 0.150
HTD May 10, 2023 0.138
PCN May 10, 2023 0.113
PFN May 10, 2023 0.072
PDT May 10, 2023 0.098
PML May 10, 2023 0.040
USTB May 10, 2023 0.188
CFA May 10, 2023 0.033
TBLD May 10, 2023 0.104
HPS May 10, 2023 0.110
CFO May 10, 2023 0.033
HPI May 10, 2023 0.124
EVN May 10, 2023 0.041
ZTR May 10, 2023 0.080
HPF May 10, 2023 0.124
CDL May 10, 2023 0.078
CSB May 10, 2023 0.048
PFL May 10, 2023 0.081
MODL May 10, 2023 0.016
UBND May 10, 2023 0.083
NCV May 10, 2023 0.034
RCS May 10, 2023 0.051
VSDA May 10, 2023 0.038
PMF May 10, 2023 0.042
PMX May 10, 2023 0.033
TPHD May 10, 2023 0.038
DBL May 10, 2023 0.110
UIVM May 10, 2023 0.207
ACV May 10, 2023 0.180
TPLC May 10, 2023 0.010
USVM May 10, 2023 0.041
NCZ May 10, 2023 0.030
PCK May 10, 2023 0.022
PCQ May 10, 2023 0.036
PZC May 10, 2023 0.030
CBH May 10, 2023 0.046
ULVM May 10, 2023 0.021
VSMV May 10, 2023 0.044
EIC May 10, 2023 0.160
DCF May 10, 2023 0.050
UCRD May 10, 2023 0.064
EVF May 10, 2023 0.053
TPIF May 10, 2023 0.065
PCM May 10, 2023 0.080
CIL May 10, 2023 0.125
PGP May 10, 2023 0.069
VGI May 10, 2023 0.080
PNI May 10, 2023 0.030
EDF May 10, 2023 0.060
CEV May 10, 2023 0.037
PNF May 10, 2023 0.034
TPHE May 10, 2023 0.029
TPLE May 10, 2023 0.006
CSF May 10, 2023 0.131
ECCC May 10, 2023 0.135
TPMN May 10, 2023 0.083
EICA May 10, 2023 0.104
PYN May 10, 2023 0.025
CSA May 10, 2023 0.015
ECC.PRD May 10, 2023 0.141
CSQ May 11, 2023 0.103
HNDL May 11, 2023 0.117
CHY May 11, 2023 0.100
CHI May 11, 2023 0.095
CCD May 11, 2023 0.195
GHY May 11, 2023 0.105
ISD May 11, 2023 0.105
EAD May 11, 2023 0.049
SDHY May 11, 2023 0.108
LEO May 11, 2023 0.023
CHW May 11, 2023 0.050
CPZ May 11, 2023 0.140
DSM May 11, 2023 0.022
KIO May 11, 2023 0.122
ERC May 11, 2023 0.066
DMF May 11, 2023 0.015
CGO May 11, 2023 0.080
ERH May 11, 2023 0.072
SMHB May 11, 2023 0.059
FXED May 11, 2023 0.040
GJR May 11, 2023 0.121
FCEF May 11, 2023 0.118
GJS May 11, 2023 0.126
DIVY May 11, 2023 0.034
GJO May 11, 2023 0.120
PFFL May 11, 2023 0.176
GJP May 11, 2023 0.130
GOLY May 11, 2023 0.053
POU.CA May 12, 2023 0.125
NEA May 12, 2023 0.035
NAD May 12, 2023 0.038
NVG May 12, 2023 0.043
NZF May 12, 2023 0.043
BIGZ May 12, 2023 0.070
NUV May 12, 2023 0.028
BMEZ May 12, 2023 0.145
ECAT May 12, 2023 0.125
BCAT May 12, 2023 0.128
GOF May 12, 2023 0.182
NAC May 12, 2023 0.036
BDJ May 12, 2023 0.056
BTT May 12, 2023 0.056
BSTZ May 12, 2023 0.161
HYT May 12, 2023 0.078
BST May 12, 2023 0.250
NMZ May 12, 2023 0.046
MUC May 12, 2023 0.034
BBN May 12, 2023 0.103
BTZ May 12, 2023 0.084
ARR May 12, 2023 0.400
NRK May 12, 2023 0.035
NBXG May 12, 2023 0.100
MQY May 12, 2023 0.044
SBR May 12, 2023 0.499
CLM May 12, 2023 0.123
CII May 12, 2023 0.100
MUI May 12, 2023 0.034
MYI May 12, 2023 0.041
JQC May 12, 2023 0.048
CRF May 12, 2023 0.117
JPC May 12, 2023 0.044
BCX May 12, 2023 0.052
NXP May 12, 2023 0.049
NDMO May 12, 2023 0.062
VMO May 12, 2023 0.036
BOE May 12, 2023 0.063
MHD May 12, 2023 0.036
VVR May 12, 2023 0.039
MUJ May 12, 2023 0.038
BME May 12, 2023 0.213
BIT May 12, 2023 0.124
NMCO May 12, 2023 0.050
BHK May 12, 2023 0.075
IIM May 12, 2023 0.046
NKX May 12, 2023 0.042
BGY May 12, 2023 0.034
VGM May 12, 2023 0.036
VKQ May 12, 2023 0.036
BLE May 12, 2023 0.034
MYD May 12, 2023 0.037
DSU May 12, 2023 0.087
IQI May 12, 2023 0.037
BLW May 12, 2023 0.098
NXJ May 12, 2023 0.031
JFR May 12, 2023 0.075
GUG May 12, 2023 0.119
BUI May 12, 2023 0.121
VCV May 12, 2023 0.035
BFK May 12, 2023 0.031
MMD May 12, 2023 0.075
NBB May 12, 2023 0.068
FRA May 12, 2023 0.112
MVF May 12, 2023 0.021
AW.UN.CA May 12, 2023 0.160
NQP May 12, 2023 0.029
JPI May 12, 2023 0.098
MUA May 12, 2023 0.041
NPFD May 12, 2023 0.087
MYN May 12, 2023 0.032
AVK May 12, 2023 0.117
NML May 12, 2023 0.058
VKI May 12, 2023 0.032
GBAB May 12, 2023 0.126
BFZ May 12, 2023 0.039
KTF May 12, 2023 0.027
BGR May 12, 2023 0.066
RFMZ May 12, 2023 0.087
NAN May 12, 2023 0.038
MIY May 12, 2023 0.035
MHN May 12, 2023 0.034
JRI May 12, 2023 0.087
BYM May 12, 2023 0.038
RMM May 12, 2023 0.091
OIA May 12, 2023 0.027
NPCT May 12, 2023 0.083
JGH May 12, 2023 0.104
BGT May 12, 2023 0.108
NCA May 12, 2023 0.029
BNY May 12, 2023 0.031
FTF May 12, 2023 0.060
BKT May 12, 2023 0.088
TEI May 12, 2023 0.048
NUW May 12, 2023 0.041
VPV May 12, 2023 0.035
MQT May 12, 2023 0.035
MVT May 12, 2023 0.032
MUE May 12, 2023 0.029
RIV May 12, 2023 0.128
CLOZ May 12, 2023 0.215
IPO.CA May 12, 2023 0.015
BKN May 12, 2023 0.040
SABA May 12, 2023 0.031
VTN May 12, 2023 0.033
NPV May 12, 2023 0.034
VBF May 12, 2023 0.064
GXE.CA May 12, 2023 0.010
FT May 12, 2023 0.043
OPP May 12, 2023 0.102
NHS May 12, 2023 0.091
NRO May 12, 2023 0.031
NNY May 12, 2023 0.028
MPA May 12, 2023 0.034
BMN May 12, 2023 0.094
BTA May 12, 2023 0.044
BPOPM May 12, 2023 0.128
NAZ May 12, 2023 0.033
ARR.PRC May 12, 2023 0.146
NIM May 12, 2023 0.026
RMI May 12, 2023 0.097
NMT May 12, 2023 0.026
RFM May 12, 2023 0.099
KSM May 12, 2023 0.030
JLS May 12, 2023 0.123
NXG May 12, 2023 0.270
NMI May 12, 2023 0.030
NET.UN.CA May 12, 2023 0.029
SRV May 12, 2023 0.450
NXC May 12, 2023 0.044
DTF May 12, 2023 0.033
VLT May 12, 2023 0.096
IHTA May 12, 2023 0.033
NMS May 12, 2023 0.036
RSF May 12, 2023 0.142
JMM May 12, 2023 0.028
FBIOP May 12, 2023 0.195
NXN May 12, 2023 0.041
EGF May 12, 2023 0.041
NOM May 12, 2023 0.026
BHV May 12, 2023 0.027
PXSAP May 12, 2023 0.162
GIPR May 12, 2023 0.039
SBN.PRA.CA May 12, 2023 0.044
RMMZ May 12, 2023 0.097
GDV May 15, 2023 0.110
PFLT May 15, 2023 0.100
GGN May 15, 2023 0.030
GUT May 15, 2023 0.050
SOR May 15, 2023 0.185
XFLT May 15, 2023 0.085
DHY May 15, 2023 0.016
CIK May 15, 2023 0.023
GNT May 15, 2023 0.030
PGZ May 15, 2023 0.105
FIAX May 15, 2023 0.069
GLU May 15, 2023 0.100
OXLC May 16, 2023 0.075
VBND May 16, 2023 0.168
GWRS May 16, 2023 0.025
MIN May 16, 2023 0.021
FINS May 16, 2023 0.095
MCR May 16, 2023 0.046
MMT May 16, 2023 0.033
MFM May 16, 2023 0.018
DMB May 16, 2023 0.040
OXSQ May 16, 2023 0.035
HYB May 16, 2023 0.040
CXE May 16, 2023 0.013
AFIF May 16, 2023 0.040
MGF May 16, 2023 0.021
CMU May 16, 2023 0.011
OXLCP May 16, 2023 0.130
CXH May 16, 2023 0.023
OXLCM May 16, 2023 0.141
OXLCN May 16, 2023 0.148
RIET May 16, 2023 0.086
OXLCO May 16, 2023 0.125
DALT May 16, 2023 0.009
HOMZ May 16, 2023 0.068
CIF May 16, 2023 0.015
MFV May 16, 2023 0.037
ADFI May 16, 2023 0.020
GYLD May 16, 2023 0.088
UTG May 17, 2023 0.190
IGR May 17, 2023 0.060
HRZN May 17, 2023 0.110
PHT May 17, 2023 0.055
MHI May 17, 2023 0.033
MAV May 17, 2023 0.030
MIO May 17, 2023 0.043
PHD May 17, 2023 0.090
HNW May 17, 2023 0.090
CCIF May 17, 2023 0.067
THY May 17, 2023 0.104
FLGD.CA May 17, 2023 0.089
FLGA.CA May 17, 2023 0.031
FLCI.CA May 17, 2023 0.055
FHIS.CA May 17, 2023 0.052
FCII.CA May 17, 2023 0.055
PECO May 18, 2023 0.093
AOD May 18, 2023 0.058
FAX May 18, 2023 0.028
ASGI May 18, 2023 0.120
ACP May 18, 2023 0.100
BPF.UN.CA May 18, 2023 0.107
AWP May 18, 2023 0.040
AGD May 18, 2023 0.065
GLO May 18, 2023 0.048
VFL May 18, 2023 0.045
KEG.UN.CA May 18, 2023 0.095
SPE May 18, 2023 0.087
SRV.UN.CA May 18, 2023 0.095
GLQ May 18, 2023 0.060
PCF May 18, 2023 0.060
GLV May 18, 2023 0.060
FCO May 18, 2023 0.070
HYTR May 18, 2023 0.095
RIRA.CA May 18, 2023 0.066
DIA May 19, 2023 0.726
EXG May 19, 2023 0.055
ETY May 19, 2023 0.081
EVT May 19, 2023 0.149
EIT.UN.CA May 19, 2023 0.100
ETV May 19, 2023 0.095
ETG May 19, 2023 0.100
EOS May 19, 2023 0.115
ETW May 19, 2023 0.058
THQ May 19, 2023 0.113
EIM May 19, 2023 0.035
EOI May 19, 2023 0.110
DX May 19, 2023 0.130
MEGI May 19, 2023 0.108
GLDI May 19, 2023 1.988
ETJ May 19, 2023 0.058
THW May 19, 2023 0.117
ETO May 19, 2023 0.137
ETB May 19, 2023 0.093
EFR May 19, 2023 0.103
EFT May 19, 2023 0.111
ARDC May 19, 2023 0.113
BGH May 19, 2023 0.106
SLVO May 19, 2023 1.616
EOT May 19, 2023 0.063
EVM May 19, 2023 0.031
ETX May 19, 2023 0.062
ENX May 19, 2023 0.030
EVG May 19, 2023 0.076
ADC.PRA May 19, 2023 0.089
MINN May 19, 2023 0.030
USOI May 19, 2023 1.948
QYLD May 22, 2023 0.168
SPLV May 22, 2023 0.121
BKLN May 22, 2023 0.152
PGX May 22, 2023 0.060
BSCO May 22, 2023 0.052
BSCP May 22, 2023 0.060
SPHD May 22, 2023 0.151
XYLD May 22, 2023 0.284
BSCQ May 22, 2023 0.058
PZA May 22, 2023 0.059
GSY May 22, 2023 0.185
BSCR May 22, 2023 0.062
BAB May 22, 2023 0.081
VRP May 22, 2023 0.116
TBLL May 22, 2023 0.397
PCY May 22, 2023 0.110
BSCS May 22, 2023 0.068
RYLD May 22, 2023 0.161
LTC May 22, 2023 0.190
GTO May 22, 2023 0.150
PEY May 22, 2023 0.071
FSCO May 22, 2023 0.049
PGF May 22, 2023 0.071
PFFA May 22, 2023 0.165
VRIG May 22, 2023 0.122
BSCT May 22, 2023 0.063
PWZ May 22, 2023 0.058
BSJP May 22, 2023 0.124
WDI May 22, 2023 0.130
BSJO May 22, 2023 0.122
PCEF May 22, 2023 0.155
GOVI May 22, 2023 0.064
FFC May 22, 2023 0.087
PHB May 22, 2023 0.063
BSCU May 22, 2023 0.057
EMD May 22, 2023 0.070
BGB May 22, 2023 0.088
WIW May 22, 2023 0.061
PCRB May 22, 2023 0.150
GOOD May 22, 2023 0.100
GAIN May 22, 2023 0.080
LAND May 22, 2023 0.046
BSJQ May 22, 2023 0.135
HFRO May 22, 2023 0.077
GLAD May 22, 2023 0.080
MMU May 22, 2023 0.037
BSCV May 22, 2023 0.063
DFP May 22, 2023 0.110
AMZA May 22, 2023 0.240
HIO May 22, 2023 0.030
KBWD May 22, 2023 0.162
BSCW May 22, 2023 0.088
HIX May 22, 2023 0.049
HYI May 22, 2023 0.095
AFT May 22, 2023 0.118
AIF May 22, 2023 0.122
BSMP May 22, 2023 0.045
KBWY May 22, 2023 0.149
GDO May 22, 2023 0.101
WIA May 22, 2023 0.050
IGI May 22, 2023 0.067
BSL May 22, 2023 0.108
HGLB May 22, 2023 0.084
CEFS May 22, 2023 0.140
BSJR May 22, 2023 0.126
EHI May 22, 2023 0.067
FLC May 22, 2023 0.089
BSJS May 22, 2023 0.126
BGX May 22, 2023 0.099
MHF May 22, 2023 0.020
BWG May 22, 2023 0.080
PGHY May 22, 2023 0.129
DMO May 22, 2023 0.100
PFD May 22, 2023 0.058
WEA May 22, 2023 0.066
FMN May 22, 2023 0.039
PICB May 22, 2023 0.043
LANDO May 22, 2023 0.125
PHYD May 22, 2023 0.268
QYLG May 22, 2023 0.124
PAI May 22, 2023 0.047
SBI May 22, 2023 0.024
PFO May 22, 2023 0.047
SEIX May 22, 2023 0.178
PZT May 22, 2023 0.055
BSMT May 22, 2023 0.052
DJIA May 22, 2023 0.062
BSMU May 22, 2023 0.048
PFFR May 22, 2023 0.120
GOODO May 22, 2023 0.125
NFLT May 22, 2023 0.106
XYLG May 22, 2023 0.090
GOODN May 22, 2023 0.138
BSMW May 22, 2023 0.083
LANDM May 22, 2023 0.104
ICLO May 22, 2023 0.179
BSMV May 22, 2023 0.047
IIGD May 22, 2023 0.076
PFIG May 22, 2023 0.066
IHYF May 22, 2023 0.129
BSJU May 22, 2023 0.150
XRLV May 22, 2023 0.095
BSJT May 22, 2023 0.116
PVI May 22, 2023 0.078
XRMI May 22, 2023 0.184
IMSI May 22, 2023 0.172
XSHD May 22, 2023 0.108
QRMI May 22, 2023 0.183
VEMY May 22, 2023 0.225
HIYS May 22, 2023 0.154
ISDB May 22, 2023 0.121
VABS May 22, 2023 0.071
RYLG May 22, 2023 0.105
TYLG May 22, 2023 0.143
VSHY May 22, 2023 0.131
IVRA May 22, 2023 0.025
HYLG May 22, 2023 0.101
FYLG May 22, 2023 0.115
QYLE May 22, 2023 0.260
XYLE May 22, 2023 0.130
FPE May 23, 2023 0.104
FIXD May 23, 2023 0.125
DFCF May 23, 2023 0.168
LMBS May 23, 2023 0.135
DFSD May 23, 2023 0.175
FTSL May 23, 2023 0.285
UCON May 23, 2023 0.085
FMB May 23, 2023 0.128
HYLS May 23, 2023 0.190
FPEI May 23, 2023 0.095
DFNM May 23, 2023 0.084
FSIG May 23, 2023 0.070
RDVI May 23, 2023 0.158
RUD.CA May 23, 2023 0.080
FMHI May 23, 2023 0.153
FTHI May 23, 2023 0.151
MDIV May 23, 2023 0.105
FSMB May 23, 2023 0.039
PPT May 23, 2023 0.026
PMO May 23, 2023 0.035
LGOV May 23, 2023 0.060
PMM May 23, 2023 0.024
FCAL May 23, 2023 0.113
FTQI May 23, 2023 0.194
FUMB May 23, 2023 0.037
HIE May 23, 2023 0.051
RBO.CA May 23, 2023 0.040
PIM May 23, 2023 0.022
RCD.CA May 23, 2023 0.082
FEMB May 23, 2023 0.125
TEAF May 23, 2023 0.090
LDSF May 23, 2023 0.063
TPZ May 23, 2023 0.105
FCVT May 23, 2023 0.040
DEED May 23, 2023 0.100
EFIX May 23, 2023 0.090
HISF May 23, 2023 0.148
OCCIN May 23, 2023 0.109
GDVD May 23, 2023 0.148
DOGG May 23, 2023 0.155
OCCIO May 23, 2023 0.128
FMNY May 23, 2023 0.070
MFLX May 23, 2023 0.054
RXD.CA May 23, 2023 0.050
RUSB.CA May 23, 2023 0.047
RUDH.CA May 23, 2023 0.060
RUDC.CA May 23, 2023 0.101
RUBY.CA May 23, 2023 0.045
RUBH.CA May 23, 2023 0.040
RQN.CA May 23, 2023 0.043
RQL.CA May 23, 2023 0.042
RPSB.CA May 23, 2023 0.041
RPDH.CA May 23, 2023 0.065
RLB.CA May 23, 2023 0.040
RIDH.CA May 23, 2023 0.070
RCDC.CA May 23, 2023 0.115
RBNK.CA May 23, 2023 0.095
PMNT.CA May 23, 2023 0.079
PMIF.CA May 23, 2023 0.093
PFSS.CA May 23, 2023 0.035
PFIA.CA May 23, 2023 0.043
PFAA.CA May 23, 2023 0.019
NUBF.CA May 23, 2023 0.110
NSSB.CA May 23, 2023 0.020
NSCC.CA May 23, 2023 0.060
NREA.CA May 23, 2023 0.100
NPRF.CA May 23, 2023 0.080
IGCF.CA May 23, 2023 0.057
DCS.CA May 23, 2023 0.035
DCG.CA May 23, 2023 0.034
USFR May 24, 2023 0.219
DGRW May 24, 2023 0.125
DLN May 24, 2023 0.160
DON May 24, 2023 0.115
XBB.CA May 24, 2023 0.069
XSB.CA May 24, 2023 0.056
DES May 24, 2023 0.095
XCB.CA May 24, 2023 0.059
XDV.CA May 24, 2023 0.100
XFN.CA May 24, 2023 0.133
UNIY May 24, 2023 0.180
CPD.CA May 24, 2023 0.052
DTD May 24, 2023 0.165
XRE.CA May 24, 2023 0.058
DHS May 24, 2023 0.385
CDZ.CA May 24, 2023 0.098
CBO.CA May 24, 2023 0.040
AGGY May 24, 2023 0.130
SPYI May 24, 2023 0.487
XEI.CA May 24, 2023 0.102
XFR.CA May 24, 2023 0.080
FIE.CA May 24, 2023 0.040
CLF.CA May 24, 2023 0.030
CUD.CA May 24, 2023 0.079
XSH.CA May 24, 2023 0.048
XLB.CA May 24, 2023 0.061
XGB.CA May 24, 2023 0.043
XTR.CA May 24, 2023 0.040
XQB.CA May 24, 2023 0.045
XHB.CA May 24, 2023 0.066
NUSI May 24, 2023 0.133
XHY.CA May 24, 2023 0.075
DGRS May 24, 2023 0.105
CSHI May 24, 2023 0.266
CLG.CA May 24, 2023 0.035
CBH.CA May 24, 2023 0.045
WFHY May 24, 2023 0.230
XHD.CA May 24, 2023 0.086
CEW.CA May 24, 2023 0.054
XDIV.CA May 24, 2023 0.087
XPF.CA May 24, 2023 0.065
CYH.CA May 24, 2023 0.076
AGZD May 24, 2023 0.060
HYZD May 24, 2023 0.100
TFLR May 24, 2023 0.339
XUT.CA May 24, 2023 0.082
TBUX May 24, 2023 0.176
TOTR May 24, 2023 0.172
XDG.CA May 24, 2023 0.060
CVD.CA May 24, 2023 0.073
XIG.CA May 24, 2023 0.057
TAGG May 24, 2023 0.115
PUTW May 24, 2023 0.135
ELD May 24, 2023 0.110
XEB.CA May 24, 2023 0.055
SFIG May 24, 2023 0.125
THYF May 24, 2023 0.374
MTGP May 24, 2023 0.100
EMCB May 24, 2023 0.245
TUGN May 24, 2023 0.214
SHAG May 24, 2023 0.115
HYIN May 24, 2023 0.185
WFIG May 24, 2023 0.170
BNDI May 24, 2023 0.208
XTLT.CA May 24, 2023 0.095
XSTB.CA May 24, 2023 0.036
XSI.CA May 24, 2023 0.057
XSE.CA May 24, 2023 0.043
XSC.CA May 24, 2023 0.056
XSAB.CA May 24, 2023 0.042
XIGS.CA May 24, 2023 0.073
XDUH.CA May 24, 2023 0.051
XDGH.CA May 24, 2023 0.066
ONEB.CA May 24, 2023 0.106
GDPY.CA May 24, 2023 0.123
GDPY.B.CA May 24, 2023 0.113
GDEP.CA May 24, 2023 0.075
GDEP.B.CA May 24, 2023 0.068
FSB.CA May 24, 2023 0.032
FPR.CA May 24, 2023 0.081
FIG.CA May 24, 2023 0.032
FGB.CA May 24, 2023 0.033
CXF.CA May 24, 2023 0.040
CRED.CA May 24, 2023 0.050
CMEY.CA May 24, 2023 0.072
CMDO.CA May 24, 2023 0.064
CMAR.CA May 24, 2023 0.067
CINF.CA May 24, 2023 0.069
CGHY.CA May 24, 2023 0.036
CGAA.CA May 24, 2023 0.059
CFRT.CA May 24, 2023 0.099
CDLB.B.CA May 24, 2023 0.049
CAGS.CA May 24, 2023 0.102
CAGG.CA May 24, 2023 0.117
PSEC May 25, 2023 0.060
OUSA May 25, 2023 0.075
SVOL May 25, 2023 0.320
TUA May 25, 2023 0.100
OUSM May 25, 2023 0.058
SPUS May 25, 2023 0.026
BUYW May 25, 2023 0.067
SIXH May 25, 2023 0.043
HIGH May 25, 2023 0.200
CMR.CA May 25, 2023 0.181
SIXA May 25, 2023 0.048
FLRT May 25, 2023 0.261
PTBD May 25, 2023 0.037
AGGH May 25, 2023 0.200
SPSK May 25, 2023 0.032
SIXL May 25, 2023 0.066
PFIX May 25, 2023 0.100
BUCK May 25, 2023 0.100
RIGS May 25, 2023 0.066
SPRE May 25, 2023 0.067
RFDA May 25, 2023 0.077
SIXS May 25, 2023 0.099
CDX May 25, 2023 0.100
RISR May 25, 2023 0.180
USAI May 25, 2023 0.120
TYA May 25, 2023 0.050
JHCB May 25, 2023 0.079
LBAY May 25, 2023 0.075
JHMB May 25, 2023 0.118
JHPI May 25, 2023 0.098
MNBD May 25, 2023 0.070
RFCI May 25, 2023 0.060
MAXI May 25, 2023 0.150
UDI May 25, 2023 0.054
DXW.CA May 25, 2023 0.115
DXV.CA May 25, 2023 0.086
DXQ.CA May 25, 2023 0.125
DXP.CA May 25, 2023 0.072
DXO.CA May 25, 2023 0.091
DXDB.CA May 25, 2023 0.075
DXC.CA May 25, 2023 0.069
DXB.CA May 25, 2023 0.045
CSAV.CA May 25, 2023 0.201
FBND May 26, 2023 0.151
DIVO May 26, 2023 0.139
HTRB May 26, 2023 0.098
IVOL May 26, 2023 0.067
YYY May 26, 2023 0.120
SMIG May 26, 2023 0.037
HMOP May 26, 2023 0.084
FLDR May 26, 2023 0.223
JUCY May 26, 2023 0.140
FDHY May 26, 2023 0.247
IBD May 26, 2023 0.066
PFLD May 26, 2023 0.103
HTAB May 26, 2023 0.045
HCRB May 26, 2023 0.084
FCOR May 26, 2023 0.142
OPER May 26, 2023 0.400
FLTB May 26, 2023 0.120
KLIP May 26, 2023 0.862
PINC.CA May 26, 2023 0.084
HSRT May 26, 2023 0.118
IDVO May 26, 2023 0.132
FDV May 26, 2023 0.072
DYLD May 26, 2023 0.059
HIPS May 26, 2023 0.108
SPDV May 26, 2023 0.090
NETL May 26, 2023 0.095
HSUN May 26, 2023 0.116
PBD.CA May 26, 2023 0.059
ICAP May 26, 2023 0.180
FIGB May 26, 2023 0.144
BNDD May 26, 2023 0.046
FPFD May 26, 2023 0.079
FHYS May 26, 2023 0.137
FCSH May 26, 2023 0.042
LSST May 26, 2023 0.069
FSYD May 26, 2023 0.258
KHYB May 26, 2023 0.168
FTBD May 26, 2023 0.186
FSBD May 26, 2023 0.171
NDIV May 26, 2023 0.208
BFIX May 26, 2023 0.085
EEMD May 26, 2023 0.090
DIVD May 26, 2023 0.149
FSLD May 26, 2023 0.191
FSEC May 26, 2023 0.129
KBND May 26, 2023 0.063
DMDV May 26, 2023 0.090
PYF.CA May 26, 2023 0.110
PRP.CA May 26, 2023 0.060
PDIV.CA May 26, 2023 0.095
PAYF.CA May 26, 2023 0.138
IGB.CA May 26, 2023 0.068
FCUH.CA May 26, 2023 0.062
FCUD.CA May 26, 2023 0.070
FCSB.CA May 26, 2023 0.070
FCRR.CA May 26, 2023 0.063
FCRH.CA May 26, 2023 0.056
FCID.CA May 26, 2023 0.250
FCGB.CA May 26, 2023 0.077
FCCD.CA May 26, 2023 0.152
CROP.CA May 26, 2023 0.088
BNC.CA May 26, 2023 0.123
UDA.CA May 29, 2023 0.038
TUSB.CA May 29, 2023 0.060
TUED.CA May 29, 2023 0.051
TQGD.CA May 29, 2023 0.052
TQCD.CA May 29, 2023 0.050
TPRF.CA May 29, 2023 0.039
TLV.CA May 29, 2023 0.092
TGRO.CA May 29, 2023 0.030
TGFI.CA May 29, 2023 0.100
TGED.CA May 29, 2023 0.067
TDB.CA May 29, 2023 0.045
TCSB.CA May 29, 2023 0.060
TCON.CA May 29, 2023 0.040
TBNK.CA May 29, 2023 0.100
TBAL.CA May 29, 2023 0.035
PSB.CA May 29, 2023 0.043
PLV.CA May 29, 2023 0.049
PFL.CA May 29, 2023 0.082
PFH.F.CA May 29, 2023 0.070
PDC.CA May 29, 2023 0.120
BESG.CA May 29, 2023 0.049
CAR.UN.CA May 30, 2023 0.121
STAG May 30, 2023 0.123
AGNC May 30, 2023 0.120
NPI.CA May 30, 2023 0.100
WCP.CA May 30, 2023 0.048
ADC May 30, 2023 0.243
REI.UN.CA May 30, 2023 0.090
CHP.UN.CA May 30, 2023 0.063
RIOCF May 30, 2023 0.066
APLE May 30, 2023 0.080
ZAG.CA May 30, 2023 0.040
GRT.UN.CA May 30, 2023 0.267
BEI.UN.CA May 30, 2023 0.098
FCR.UN.CA May 30, 2023 0.072
SRU.UN.CA May 30, 2023 0.154
EPR May 30, 2023 0.275
SLG May 30, 2023 0.271
DNP May 30, 2023 0.065
AVAL May 30, 2023 0.016
PEY.CA May 30, 2023 0.110
CSH.UN.CA May 30, 2023 0.051
HR.UN.CA May 30, 2023 0.050
ZIC.CA May 30, 2023 0.055
FN.CA May 30, 2023 0.200
EIF.CA May 30, 2023 0.210
FRU.CA May 30, 2023 0.090
AP.UN.CA May 30, 2023 0.150
ZPR.CA May 30, 2023 0.045
TVE.CA May 30, 2023 0.013
ZWB.CA May 30, 2023 0.110
KMP.UN.CA May 30, 2023 0.058
IIP.UN.CA May 30, 2023 0.030
ZDY.CA May 30, 2023 0.080
DIR.UN.CA May 30, 2023 0.058
PSA.CA May 30, 2023 0.219
HPR.CA May 30, 2023 0.035
CRT.UN.CA May 30, 2023 0.072
MTL.CA May 30, 2023 0.060
ZWU.CA May 30, 2023 0.070
ZCS.CA May 30, 2023 0.038
CRR.UN.CA May 30, 2023 0.074
DFN.PRA.CA May 30, 2023 0.046
SIS.CA May 30, 2023 0.043
CJ.CA May 30, 2023 0.060
ZFS.CA May 30, 2023 0.022
SIA.CA May 30, 2023 0.078
ZMU.CA May 30, 2023 0.045
BDT.CA May 30, 2023 0.036
ZWE.CA May 30, 2023 0.120
ZCM.CA May 30, 2023 0.050
ZHY.CA May 30, 2023 0.060
ZFL.CA May 30, 2023 0.040
AX.UN.CA May 30, 2023 0.050
ZDB.CA May 30, 2023 0.030
EFC May 30, 2023 0.150
CHE.UN.CA May 30, 2023 0.050
ZWH.CA May 30, 2023 0.100
SGY.CA May 30, 2023 0.040
HFR.CA May 30, 2023 0.045
TF.CA May 30, 2023 0.058
DFN.CA May 30, 2023 0.100
PBT May 30, 2023 0.044
ZFM.CA May 30, 2023 0.028
ZMP.CA May 30, 2023 0.034
EXE.CA May 30, 2023 0.040
ZST.CA May 30, 2023 0.190
NWH.UN.CA May 30, 2023 0.067
MRG.UN.CA May 30, 2023 0.060
ZRE.CA May 30, 2023 0.090
ZDV.CA May 30, 2023 0.070
FFN.PRA.CA May 30, 2023 0.065
FTN.PRA.CA May 30, 2023 0.063
HAB.CA May 30, 2023 0.033
AI.CA May 30, 2023 0.075
SGR.UN.CA May 30, 2023 0.098
ORC May 30, 2023 0.160
ZPL.CA May 30, 2023 0.045
ZPS.CA May 30, 2023 0.030
FC.CA May 30, 2023 0.078
FTN.CA May 30, 2023 0.126
PLZ.UN.CA May 30, 2023 0.023
RPI.UN.CA May 30, 2023 0.110
KBL.CA May 30, 2023 0.100
PZA.CA May 30, 2023 0.073
MRT.UN.CA May 30, 2023 0.020
LBS.CA May 30, 2023 0.100
SCM May 30, 2023 0.133
ZLC.CA May 30, 2023 0.065
PGI.UN.CA May 30, 2023 0.057
BK.CA May 30, 2023 0.166
BK.PRA.CA May 30, 2023 0.067
ZWA.CA May 30, 2023 0.130
MI.UN.CA May 30, 2023 0.041
ZUT.CA May 30, 2023 0.075
D.UN.CA May 30, 2023 0.083
SJT May 30, 2023 0.053
BCE.PRD.CA May 30, 2023 0.140
ZFH.CA May 30, 2023 0.060
APR.UN.CA May 30, 2023 0.067
ZEF.CA May 30, 2023 0.045
GH.CA May 30, 2023 0.030
NBH May 30, 2023 0.038
SBC.CA May 30, 2023 0.100
PBY.UN.CA May 30, 2023 0.042
BTB.UN.CA May 30, 2023 0.025
RIB.UN.CA May 30, 2023 0.053
ZUD.CA May 30, 2023 0.055
ZDH.CA May 30, 2023 0.090
OACP May 30, 2023 0.074
BRE.CA May 30, 2023 0.113
MHC.UN.CA May 30, 2023 0.047
MID.UN.CA May 30, 2023 0.040
BCE.PRB.CA May 30, 2023 0.140
LFE.PRB.CA May 30, 2023 0.067
BCE.PRY.CA May 30, 2023 0.140
MDV May 30, 2023 0.089
EPRF May 30, 2023 0.085
BCE.PRE.CA May 30, 2023 0.140
RBN.UN.CA May 30, 2023 0.040
ZMI.CA May 30, 2023 0.070
SIO May 30, 2023 0.101
HYBR.CA May 30, 2023 0.035
CRT May 30, 2023 0.185
MHC.U.CA May 30, 2023 0.047
EARN May 30, 2023 0.080
BCE.PRH.CA May 30, 2023 0.140
RS.CA May 30, 2023 0.130
HYI.CA May 30, 2023 0.043
BCE.PRJ.CA May 30, 2023 0.140
SSF.UN.CA May 30, 2023 0.050
MPCT.UN.CA May 30, 2023 0.052
BDIV.CA May 30, 2023 0.110
TUSI May 30, 2023 0.103
ZRR.CA May 30, 2023 0.080
HSL.CA May 30, 2023 0.048
PRT May 30, 2023 0.030
FSL.CA May 30, 2023 0.125
HAD.CA May 30, 2023 0.023
LCS.CA May 30, 2023 0.075
DS.CA May 30, 2023 0.060
BBD.PRB.CA May 30, 2023 0.140
HAF.CA May 30, 2023 0.032
HUF.CA May 30, 2023 0.051
BCE.PRS.CA May 30, 2023 0.140
CTF.UN.CA May 30, 2023 0.010
HUF.U.CA May 30, 2023 0.037
MR.UN.CA May 30, 2023 0.040
GJT May 30, 2023 0.127
PMB.UN.CA May 30, 2023 0.030
MMP.UN.CA May 30, 2023 0.010
PWI.CA May 30, 2023 0.067
MTR May 30, 2023 0.488
AMAX May 30, 2023 0.037
INC.UN.CA May 30, 2023 0.093
BNK.CA May 30, 2023 0.066
BNK.PRA.CA May 30, 2023 0.050
PME.CA May 30, 2023 0.015
CIQ.UN.CA May 30, 2023 0.040
FTU.PRB.CA May 30, 2023 0.050
SQFTP May 30, 2023 0.195
XMF.PRB.CA May 30, 2023 0.031
PDV.PRA.CA May 30, 2023 0.067
ENI.UN.CA May 30, 2023 0.010
YCM.PRB.CA May 30, 2023 0.031
YCM.PRA.CA May 30, 2023 0.025
PDV.CA May 30, 2023 0.069
ZWT.CA May 30, 2023 0.110
ZWS.CA May 30, 2023 0.090
ZWP.CA May 30, 2023 0.105
ZWK.CA May 30, 2023 0.170
ZWHC.CA May 30, 2023 0.160
ZWG.CA May 30, 2023 0.175
ZWEN.CA May 30, 2023 0.210
ZWC.CA May 30, 2023 0.110
ZUP.CA May 30, 2023 0.105
ZUAG.CA May 30, 2023 0.050
ZUAG.F.CA May 30, 2023 0.050
ZPW.CA May 30, 2023 0.095
ZPH.CA May 30, 2023 0.100
ZPAY.CA May 30, 2023 0.160
ZMMK.CA May 30, 2023 0.205
ZMBS.CA May 30, 2023 0.035
ZJK.CA May 30, 2023 0.090
ZIC.U.CA May 30, 2023 0.042
ZHP.CA May 30, 2023 0.105
ZGRO.T.CA May 30, 2023 0.150
ZEB.CA May 30, 2023 0.140
ZDI.CA May 30, 2023 0.080
XTD.PRA.CA May 30, 2023 0.044
XLVE.CA May 30, 2023 0.058
USCC.CA May 30, 2023 0.163
TRVI.CA May 30, 2023 0.160
TERM.CA May 30, 2023 0.021
TECH.CA May 30, 2023 0.002
TECH.B.CA May 30, 2023 0.002
SIH.UN.CA May 30, 2023 0.033
RATE.CA May 30, 2023 0.081
QQCC.CA May 30, 2023 0.108
PTO.UN.CA May 30, 2023 0.057
PTI.UN.CA May 30, 2023 0.056
PIX.UN.CA May 30, 2023 0.065
MUSA.CA May 30, 2023 0.046
MSRE.UN.CA May 30, 2023 0.042
MREL.CA May 30, 2023 0.075
MNY.CA May 30, 2023 0.426
MINF.CA May 30, 2023 0.042
MDIV.CA May 30, 2023 0.060
LYFR.CA May 30, 2023 0.034
LYCT.CA May 30, 2023 0.008
LIFE.CA May 30, 2023 0.160
LEAD.CA May 30, 2023 0.105
LEAD.B.CA May 30, 2023 0.105
IWBE.CA May 30, 2023 0.048
IUAE.CA May 30, 2023 0.028
IUAE.F.CA May 30, 2023 0.028
ICAE.CA May 30, 2023 0.058
HYLD.CA May 30, 2023 0.120
HUTS.CA May 30, 2023 0.079
HUTL.CA May 30, 2023 0.117
HUTE.CA May 30, 2023 0.085
HUBL.CA May 30, 2023 0.083
HTAE.CA May 30, 2023 0.106
HRIF.CA May 30, 2023 0.100
HPF.CA May 30, 2023 0.025
HMAX.CA May 30, 2023 0.180
HLIF.CA May 30, 2023 0.058
HLFE.CA May 30, 2023 0.080
HIG.CA May 30, 2023 0.055
HHLE.CA May 30, 2023 0.091
HHL.CA May 30, 2023 0.058
HHL.B.CA May 30, 2023 0.058
HGY.CA May 30, 2023 0.050
HGR.CA May 30, 2023 0.046
HFIN.CA May 30, 2023 0.075
HFG.CA May 30, 2023 0.070
HEB.CA May 30, 2023 0.069
HDIV.CA May 30, 2023 0.135
HDIF.CA May 30, 2023 0.071
HCAL.CA May 30, 2023 0.127
HCA.CA May 30, 2023 0.096
HBFE.CA May 30, 2023 0.081
HBF.CA May 30, 2023 0.060
GLCC.CA May 30, 2023 0.220
FUD.CA May 30, 2023 0.060
ETSX.CA May 30, 2023 0.160
ETP.CA May 30, 2023 0.058
ETHY.CA May 30, 2023 0.032
ETHY.B.CA May 30, 2023 0.039
ESPX.CA May 30, 2023 0.155
ESGH.F.CA May 30, 2023 0.110
ENCC.CA May 30, 2023 0.130
EBNK.CA May 30, 2023 0.060
EARN.CA May 30, 2023 0.125
DRR.UN.CA May 30, 2023 0.035
DIVS.CA May 30, 2023 0.070
DF.PRA.CA May 30, 2023 0.048
DATA.CA May 30, 2023 0.010
DATA.B.CA May 30, 2023 0.010
CYBR.CA May 30, 2023 0.010
CYBR.B.CA May 30, 2023 0.010
CPLS.CA May 30, 2023 0.044
CNCC.CA May 30, 2023 0.100
CLP.UN.CA May 30, 2023 0.042
CFLX.CA May 30, 2023 0.079
CCRE.CA May 30, 2023 0.045
CBNK.CA May 30, 2023 0.058
CARS.CA May 30, 2023 0.020
CARS.B.CA May 30, 2023 0.020
CALL.CA May 30, 2023 0.125
CACB.CA May 30, 2023 0.054
BTCY.CA May 30, 2023 0.040
BTCY.B.CA May 30, 2023 0.045
BSKT.CA May 30, 2023 0.019
BREA.CA May 30, 2023 0.098
BPRF.CA May 30, 2023 0.104
BMAX.CA May 30, 2023 0.100
BLOV.CA May 30, 2023 0.085
BKCC.CA May 30, 2023 0.100
BFIN.CA May 30, 2023 0.098
BEPR.CA May 30, 2023 0.070
BASE.CA May 30, 2023 0.200
BASE.B.CA May 30, 2023 0.200
BANK.CA May 30, 2023 0.070
AULT.PRD May 30, 2023 0.271
O May 31, 2023 0.255
FTSM May 31, 2023 0.229
VAB.CA May 31, 2023 0.062
VSC.CA May 31, 2023 0.066
VSB.CA May 31, 2023 0.049
VDY.CA May 31, 2023 0.162
VRE.CA May 31, 2023 0.067
CVSB May 31, 2023 0.209
ARCM May 31, 2023 0.340
VLB.CA May 31, 2023 0.072
VRIF.CA May 31, 2023 0.086
VCB.CA May 31, 2023 0.074
ILGB.CA May 31, 2023 0.015
ICPB.CA May 31, 2023 0.037
CBIL.CA May 31, 2023 0.266
CASH.CA May 31, 2023 0.225
Top 10 Monthly Dividend Paying Stocks (5Yr)
Monthly Dividend Paying Stocks Under $10
Monthly Dividend Paying Stocks Under $5

Beyond monthly dividends, also see:
Top Dividend Stocks Year To Date
Top Dividend Stocks 2021
Top 10 Dividend Stocks
Warren Buffett Dividend Stocks
Highest Yielding Dividend Paying BDCs
Highest Yielding BDC Baby Bonds
Dividend Growth Stocks: 25 Aristocrats
Future Dividend Aristocrats
Monthly Dividend Paying Stocks List
Safest Monthly Dividend Paying Stocks
Cheap Monthly Dividend Paying Stocks
Growing Monthly Dividend Paying Stocks
Best Monthly Dividend Paying Stocks
High Yield Monthly Dividend Paying Stocks
Realty Income: Monthly Dividend Paying REIT
Main Street Capital: Monthly Dividend Paying BDC
Vanguard Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying REITs
Monthly Dividend Paying Services Stocks
Monthly Dividend Paying Utilities Stocks
Monthly Dividend Paying Financial Stocks
Monthly Dividend Paying Technology Stocks
Monthly Dividend Paying Energy Stocks
Monthly Dividend Paying REIT Stocks
Monthly Dividend Paying Canadian Stocks
Monthly Dividend Paying ETFs
Monthly Dividend Paying Funds
Top Monthly Dividend Paying Stocks
Other Monthly Dividend Paying Stocks
January Monthly Dividend Paying Funds
February Monthly Dividend Paying Funds
March Monthly Dividend Paying Funds
April Monthly Dividend Paying Funds
May Monthly Dividend Paying Funds
June Monthly Dividend Paying Funds
July Monthly Dividend Paying Funds
August Monthly Dividend Paying Funds
September Monthly Dividend Paying Funds
October Monthly Dividend Paying Funds
November Monthly Dividend Paying Funds
December Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying Stocks 2019
Monthly Dividend Paying Stocks 2020
Monthly Dividend Paying Stocks 2021
Monthly Dividend Paying Stocks 2022
Monthly Dividend Paying Stocks 2023
Monthly Dividend Paying Stocks 2024
 

May Monthly Dividend Paying Stocks | www.MonthlyDividendPayingStocks.com | Copyright © 2020 - 2024, All Rights Reserved

Nothing in this site or parent site DividendChannel.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy. Video widget and market videos powered by Market News Video. Quote and option data delayed at least 15 minutes; stock quote data powered by Ticker Technologies, and Mergent. Contact Dividend Channel; Meet Our Editorial Staff.
X
Wait! Don't leave yet.
Want to receive our latest research absolutely free?


Click the button below for your complimentary copy of Your Early Retirement Portfolio: Dividends Up to 9.5%—Every Month—Forever.

You'll discover the details on 4 stocks and funds that pay you massive dividends as high as 9.5%.