May Monthly Dividend Paying Stocks

Symbol Ex-Date Dividend/
Share
BND May 2, 2022 0.141
AGG May 2, 2022 0.181
ITUB May 2, 2022 0.004
BNDX May 2, 2022 0.038
VCSH May 2, 2022 0.108
VCIT May 2, 2022 0.186
BSV May 2, 2022 0.075
LQD May 2, 2022 0.254
SHY May 2, 2022 0.044
MUB May 2, 2022 0.172
TIP May 2, 2022 0.938
TLT May 2, 2022 0.203
SHV May 2, 2022 0.033
GOVT May 2, 2022 0.026
JPST May 2, 2022 0.036
IEF May 2, 2022 0.125
IGSB May 2, 2022 0.073
MBB May 2, 2022 0.148
VTEB May 2, 2022 0.070
IUSB May 2, 2022 0.090
VGSH May 2, 2022 0.029
PFF May 2, 2022 0.123
SCHP May 2, 2022 0.384
VMBS May 2, 2022 0.069
EMB May 2, 2022 0.364
JEPI May 2, 2022 0.468
HYG May 2, 2022 0.305
BIV May 2, 2022 0.138
STIP May 2, 2022 0.687
IEI May 2, 2022 0.095
VGIT May 2, 2022 0.065
MINT May 2, 2022 0.099
SCHO May 2, 2022 0.025
IGIB May 2, 2022 0.122
FLOT May 2, 2022 0.025
SUB May 2, 2022 0.069
SCHR May 2, 2022 0.040
USHY May 2, 2022 0.168
SPSB May 2, 2022 0.034
SRLN May 2, 2022 0.170
ICSH May 2, 2022 0.028
SCHZ May 2, 2022 0.098
USIG May 2, 2022 0.118
SPAB May 2, 2022 0.051
SPIB May 2, 2022 0.060
JNK May 2, 2022 0.414
SPTL May 2, 2022 0.063
ISTB May 2, 2022 0.068
SGOV May 2, 2022 0.025
SHYG May 2, 2022 0.181
SHM May 2, 2022 0.051
TLH May 2, 2022 0.232
NEAR May 2, 2022 0.036
VCLT May 2, 2022 0.276
CWB May 2, 2022 0.050
BLV May 2, 2022 0.236
SPTI May 2, 2022 0.025
SPMB May 2, 2022 0.056
VGLT May 2, 2022 0.135
HYLB May 2, 2022 0.155
TFLO May 2, 2022 0.021
APLE May 2, 2022 0.050
SPTS May 2, 2022 0.014
FLRN May 2, 2022 0.020
SJNK May 2, 2022 0.107
TFI May 2, 2022 0.068
BOND May 2, 2022 0.250
ANGL May 2, 2022 0.109
SLQD May 2, 2022 0.062
JMST May 2, 2022 0.029
VUSB May 2, 2022 0.029
PULS May 2, 2022 0.048
HYD May 2, 2022 0.174
MAIN May 2, 2022 0.215
VWOB May 2, 2022 0.264
VNLA May 2, 2022 0.048
SPIP May 2, 2022 0.235
GVI May 2, 2022 0.141
FALN May 2, 2022 0.096
TDTT May 2, 2022 0.186
TOTL May 2, 2022 0.136
EAGG May 2, 2022 0.072
EBND May 2, 2022 0.038
IBDO May 2, 2022 0.034
IBDP May 2, 2022 0.038
ICVT May 2, 2022 0.073
HYMB May 2, 2022 0.154
CMF May 2, 2022 0.086
ITM May 2, 2022 0.070
JAAA May 2, 2022 0.062
FLCB May 2, 2022 0.043
IBDQ May 2, 2022 0.041
TIPX May 2, 2022 0.145
LDUR May 2, 2022 0.180
IBDN May 2, 2022 0.030
HYDW May 2, 2022 0.159
IGLB May 2, 2022 0.192
STPZ May 2, 2022 0.390
HYS May 2, 2022 0.330
IBDR May 2, 2022 0.044
FLTR May 2, 2022 0.018
JAGG May 2, 2022 0.076
PSK May 2, 2022 0.360
FPF May 2, 2022 0.128
JCPI May 2, 2022 0.150
SUSC May 2, 2022 0.050
QLTA May 2, 2022 0.099
SUSB May 2, 2022 0.029
HYGV May 2, 2022 0.229
IBDS May 2, 2022 0.045
IBTD May 2, 2022 0.017
BWX May 2, 2022 0.022
JMBS May 2, 2022 0.073
RAVI May 2, 2022 0.046
SPHY May 2, 2022 0.115
EUSB May 2, 2022 0.074
MUNI May 2, 2022 0.080
CMBS May 2, 2022 0.105
TDTF May 2, 2022 0.206
DIAL May 2, 2022 0.042
CORP May 2, 2022 0.240
SPLB May 2, 2022 0.083
AGZ May 2, 2022 0.104
FLCO May 2, 2022 0.058
LTPZ May 2, 2022 0.630
IBDT May 2, 2022 0.056
SMMU May 2, 2022 0.037
VTC May 2, 2022 0.183
BNDW May 2, 2022 0.090
FTHY May 2, 2022 0.134
MEAR May 2, 2022 0.018
NYF May 2, 2022 0.087
IGD May 2, 2022 0.040
IBML May 2, 2022 0.021
IBTE May 2, 2022 0.024
WIP May 2, 2022 0.361
IBMM May 2, 2022 0.020
SCHI May 2, 2022 0.097
JCPB May 2, 2022 0.106
IBMK May 2, 2022 0.023
SHYD May 2, 2022 0.050
IGHG May 2, 2022 0.187
JPHY May 2, 2022 0.195
HYEM May 2, 2022 0.103
SPBO May 2, 2022 0.073
FSD May 2, 2022 0.105
BKAG May 2, 2022 0.074
SCHJ May 2, 2022 0.054
MMIN May 2, 2022 0.050
SMB May 2, 2022 0.017
FEI May 2, 2022 0.050
ULST May 2, 2022 0.023
IBDU May 2, 2022 0.046
PREF May 2, 2022 0.069
GNMA May 2, 2022 0.066
VCEB May 2, 2022 0.126
IBMN May 2, 2022 0.018
MMIT May 2, 2022 0.037
EMHY May 2, 2022 0.219
GOVZ May 2, 2022 0.048
JPIB May 2, 2022 0.265
CEMB May 2, 2022 0.163
ILTB May 2, 2022 0.201
BGRN May 2, 2022 0.164
TAXF May 2, 2022 0.067
IBTF May 2, 2022 0.029
FCT May 2, 2022 0.072
AVIG May 2, 2022 0.065
JMUB May 2, 2022 0.079
SKOR May 2, 2022 0.092
FTSD May 2, 2022 0.068
NUBD May 2, 2022 0.042
FIF May 2, 2022 0.063
YLD May 2, 2022 0.095
HYBB May 2, 2022 0.107
TIPZ May 2, 2022 0.490
FLBL May 2, 2022 0.067
MLN May 2, 2022 0.038
MUST May 2, 2022 0.023
JSCP May 2, 2022 0.083
IBMO May 2, 2022 0.017
EMNT May 2, 2022 0.081
IBDV May 2, 2022 0.052
ESGB May 2, 2022 0.031
FDEU May 2, 2022 0.060
IBTK May 2, 2022 0.021
IBTB May 2, 2022 0.004
IGEB May 2, 2022 0.118
GBF May 2, 2022 0.152
JPIE May 2, 2022 0.143
IBHC May 2, 2022 0.057
IBMP May 2, 2022 0.020
FPL May 2, 2022 0.038
KORP May 2, 2022 0.088
XMPT May 2, 2022 0.084
BWZ May 2, 2022 0.004
RVNU May 2, 2022 0.053
HYXF May 2, 2022 0.180
FISR May 2, 2022 0.040
STOT May 2, 2022 0.064
HYHG May 2, 2022 0.233
IBTG May 2, 2022 0.024
VALT May 2, 2022 0.030
AVSF May 2, 2022 0.047
HYBL May 2, 2022 0.120
HYDB May 2, 2022 0.232
MUSI May 2, 2022 0.103
IBHB May 2, 2022 0.024
EMHC May 2, 2022 0.097
IBND May 2, 2022 0.008
FLMB May 2, 2022 0.044
MBSD May 2, 2022 0.050
GHYG May 2, 2022 0.153
IBDW May 2, 2022 0.030
PTRB May 2, 2022 0.094
IBHD May 2, 2022 0.074
NUHY May 2, 2022 0.101
SCHQ May 2, 2022 0.068
FLMI May 2, 2022 0.046
PHYL May 2, 2022 0.157
OILK May 2, 2022 1.074
IMTB May 2, 2022 0.089
ULTR May 2, 2022 0.061
IBMQ May 2, 2022 0.027
GRNB May 2, 2022 0.044
JBBB May 2, 2022 0.137
IBDD May 2, 2022 0.041
SHYL May 2, 2022 0.180
IG May 2, 2022 0.069
FIBR May 2, 2022 0.203
IBHE May 2, 2022 0.100
JPMB May 2, 2022 0.167
EMTL May 2, 2022 0.127
IBTH May 2, 2022 0.027
NUAG May 2, 2022 0.049
FAM May 2, 2022 0.060
BKSB May 2, 2022 0.059
MINO May 2, 2022 0.108
BKHY May 2, 2022 0.154
HYRM May 2, 2022 0.083
FMY May 2, 2022 0.055
SBND May 2, 2022 0.032
DBND May 2, 2022 0.035
MMCA May 2, 2022 0.047
PAB May 2, 2022 0.092
IBCE May 2, 2022 0.037
IGLD May 2, 2022 0.058
MBND May 2, 2022 0.028
AVMU May 2, 2022 0.037
BBSA May 2, 2022 0.052
JIGB May 2, 2022 0.119
LKOR May 2, 2022 0.157
LQDB May 2, 2022 0.200
NUSA May 2, 2022 0.042
JIB May 2, 2022 0.059
WBND May 2, 2022 0.065
INMU May 2, 2022 0.029
IBHF May 2, 2022 0.104
IBTJ May 2, 2022 0.027
MBNE May 2, 2022 0.033
IBTI May 2, 2022 0.024
IBTL May 2, 2022 0.067
SCRD May 2, 2022 0.084
SIHY May 2, 2022 0.205
SIFI May 2, 2022 0.112
OBND May 2, 2022 0.075
AHYB May 2, 2022 0.176
BKUI May 2, 2022 0.034
AEMB May 2, 2022 0.168
HYMU May 2, 2022 0.063
WINC May 2, 2022 0.039
QCON May 2, 2022 0.055
FEIG May 2, 2022 0.091
RHCB May 2, 2022 0.178
RBND May 2, 2022 0.043
QPFF May 2, 2022 0.136
PQDI May 2, 2022 0.086
HYLV May 2, 2022 0.088
ESHY May 2, 2022 0.089
SMI May 2, 2022 0.035
ESEB May 2, 2022 0.070
ELQD May 2, 2022 0.181
IBHG May 2, 2022 0.105
SPXB May 2, 2022 0.172
EVLMC May 2, 2022 0.016
CPI May 2, 2022 0.082
MIG May 2, 2022 0.048
HYUP May 2, 2022 0.222
IBHH May 2, 2022 0.200
IBHI May 2, 2022 0.181
EVGBC May 2, 2022 0.034
USI May 2, 2022 0.031
MBBB May 2, 2022 0.050
XHYE May 2, 2022 0.179
AAA May 2, 2022 0.029
XHYC May 2, 2022 0.166
XHYH May 2, 2022 0.173
ESCR May 2, 2022 0.046
XHYD May 2, 2022 0.165
FEHY May 2, 2022 0.181
XHYI May 2, 2022 0.174
XHYF May 2, 2022 0.164
XHYT May 2, 2022 0.175
MAAX May 2, 2022 0.036
FLUD May 2, 2022 0.015
QUIG.CA May 2, 2022 0.228
QUB.CA May 2, 2022 0.121
QSB.CA May 2, 2022 0.198
QHY.CA May 2, 2022 0.356
QEBL.CA May 2, 2022 0.286
QEBH.CA May 2, 2022 0.265
QDXB.CA May 2, 2022 0.076
QBB.CA May 2, 2022 0.172
MUB.CA May 2, 2022 0.055
MKB.CA May 2, 2022 0.035
MGB.CA May 2, 2022 0.059
MCSB.CA May 2, 2022 0.030
USBF May 2, 2022 0.158
BBD May 3, 2022 0.004
BBDO May 3, 2022 0.004
GBIL May 3, 2022 0.022
AOK May 3, 2022 0.038
LQDH May 3, 2022 0.153
GIGB May 3, 2022 0.106
GSST May 3, 2022 0.039
GCOR May 3, 2022 0.054
NHS May 3, 2022 0.091
IYLD May 3, 2022 0.043
GTIP May 3, 2022 0.398
GHYB May 3, 2022 0.191
HYGH May 3, 2022 0.344
IGBH May 3, 2022 0.051
BYLD May 3, 2022 0.057
LQDI May 3, 2022 0.065
RDFI May 3, 2022 0.103
GEMD May 3, 2022 0.211
RTAI May 3, 2022 0.064
FLTN May 3, 2022 0.012
GSIG May 3, 2022 0.060
WKLY May 3, 2022 0.020
EAOK May 3, 2022 0.024
JOJO May 3, 2022 0.027
PFFD May 4, 2022 0.109
SDIV May 4, 2022 0.100
DIV May 4, 2022 0.104
SRET May 4, 2022 0.050
PFFV May 4, 2022 0.125
SPFF May 4, 2022 0.057
EMBD May 4, 2022 0.080
SDEM May 4, 2022 0.065
QDIV May 4, 2022 0.075
ALTY May 4, 2022 0.071
TGIF May 4, 2022 0.050
EFAS May 4, 2022 0.072
AWF May 5, 2022 0.066
AFB May 5, 2022 0.045
BNDC May 6, 2022 0.046
DHF May 6, 2022 0.019
DNG.CA May 6, 2022 0.008
GROW May 6, 2022 0.008
LGI May 9, 2022 0.125
DCF May 9, 2022 0.050
EDF May 9, 2022 0.060
EDI May 9, 2022 0.070
FATBP May 9, 2022 0.172
UTF May 10, 2022 0.155
CDC May 10, 2022 0.068
RQI May 10, 2022 0.080
UITB May 10, 2022 0.081
PTA May 10, 2022 0.130
RNP May 10, 2022 0.136
RA May 10, 2022 0.199
CFO May 10, 2022 0.023
LDP May 10, 2022 0.135
CFA May 10, 2022 0.016
ECC May 10, 2022 0.140
USTB May 10, 2022 0.088
RFI May 10, 2022 0.080
CSB May 10, 2022 0.027
CDL May 10, 2022 0.048
FOF May 10, 2022 0.087
VSDA May 10, 2022 0.026
UIVM May 10, 2022 0.133
PSF May 10, 2022 0.135
UBND May 10, 2022 0.048
UEVM May 10, 2022 0.094
TPLC May 10, 2022 0.007
TPHD May 10, 2022 0.015
VSMV May 10, 2022 0.044
UCRD May 10, 2022 0.047
QQQN May 10, 2022 0.002
CIL May 10, 2022 0.131
CSF May 10, 2022 0.005
TPLE May 10, 2022 0.005
TPIF May 10, 2022 0.072
TPHE May 10, 2022 0.022
TPSC May 10, 2022 0.004
ECCC May 10, 2022 0.135
CIZ May 10, 2022 0.101
EICA May 10, 2022 0.104
ECC.PRD May 10, 2022 0.141
CID May 10, 2022 0.117
CEY May 10, 2022 0.114
RLTY May 10, 2022 0.104
PDI May 11, 2022 0.221
PTY May 11, 2022 0.119
PDO May 11, 2022 0.118
DSL May 11, 2022 0.110
EVV May 11, 2022 0.100
HTD May 11, 2022 0.138
PDT May 11, 2022 0.098
DLY May 11, 2022 0.117
PHK May 11, 2022 0.048
PML May 11, 2022 0.059
AIO May 11, 2022 0.150
PFN May 11, 2022 0.072
PCN May 11, 2022 0.113
HPS May 11, 2022 0.110
HPI May 11, 2022 0.124
EVN May 11, 2022 0.048
HPF May 11, 2022 0.124
ZTR May 11, 2022 0.080
NCV May 11, 2022 0.043
PFL May 11, 2022 0.081
PCQ May 11, 2022 0.065
PMX May 11, 2022 0.046
PMF May 11, 2022 0.054
TBLD May 11, 2022 0.104
NCZ May 11, 2022 0.038
RCS May 11, 2022 0.051
DBL May 11, 2022 0.110
PCK May 11, 2022 0.032
EFL May 11, 2022 0.026
ACV May 11, 2022 0.180
PZC May 11, 2022 0.038
CBH May 11, 2022 0.046
PCM May 11, 2022 0.080
EVF May 11, 2022 0.035
PNI May 11, 2022 0.040
VGI May 11, 2022 0.080
PGP May 11, 2022 0.069
PNF May 11, 2022 0.042
CEV May 11, 2022 0.047
PYN May 11, 2022 0.035
FCEF May 11, 2022 0.118
SDEF May 11, 2022 0.040
SDEI May 11, 2022 0.034
PAXS May 11, 2022 0.117
SJR.B.CA May 12, 2022 0.099
SJR May 12, 2022 0.076
RNW.CA May 12, 2022 0.078
NEA May 12, 2022 0.053
NVG May 12, 2022 0.064
NAD May 12, 2022 0.060
CSQ May 12, 2022 0.103
NZF May 12, 2022 0.059
NUV May 12, 2022 0.028
NAC May 12, 2022 0.052
JPS May 12, 2022 0.048
HNDL May 12, 2022 0.126
NMZ May 12, 2022 0.065
NRK May 12, 2022 0.048
CHY May 12, 2022 0.100
GOF May 12, 2022 0.182
JPC May 12, 2022 0.053
CHI May 12, 2022 0.095
SJR.A.CA May 12, 2022 0.099
JQC May 12, 2022 0.039
NDMO May 12, 2022 0.077
NID May 12, 2022 0.047
NMCO May 12, 2022 0.062
NKX May 12, 2022 0.057
CCD May 12, 2022 0.195
AW.UN.CA May 12, 2022 0.155
JFR May 12, 2022 0.058
NXJ May 12, 2022 0.054
NBB May 12, 2022 0.109
GHY May 12, 2022 0.105
JPI May 12, 2022 0.131
NQP May 12, 2022 0.049
ISD May 12, 2022 0.105
AVK May 12, 2022 0.117
EAD May 12, 2022 0.060
LEO May 12, 2022 0.030
CHW May 12, 2022 0.070
JRO May 12, 2022 0.058
RFMZ May 12, 2022 0.093
JRI May 12, 2022 0.097
GBAB May 12, 2022 0.126
NAN May 12, 2022 0.049
NPCT May 12, 2022 0.103
CPZ May 12, 2022 0.140
RMM May 12, 2022 0.093
DSM May 12, 2022 0.030
NCA May 12, 2022 0.025
JGH May 12, 2022 0.113
ERC May 12, 2022 0.094
NUW May 12, 2022 0.039
RIV May 12, 2022 0.170
KIO May 12, 2022 0.105
NPV May 12, 2022 0.049
NXP May 12, 2022 0.046
NUO May 12, 2022 0.044
OPP May 12, 2022 0.148
NSL May 12, 2022 0.034
NIQ May 12, 2022 0.039
NNY May 12, 2022 0.023
NAZ May 12, 2022 0.050
BPOPM May 12, 2022 0.128
DMF May 12, 2022 0.029
JPT May 12, 2022 0.135
JSD May 12, 2022 0.087
NET.UN.CA May 12, 2022 0.028
NIM May 12, 2022 0.021
ERH May 12, 2022 0.076
ARR.PRC May 12, 2022 0.146
RMI May 12, 2022 0.104
NKG May 12, 2022 0.043
NMT May 12, 2022 0.043
RFM May 12, 2022 0.106
JEMD May 12, 2022 0.031
NMI May 12, 2022 0.026
JLS May 12, 2022 0.083
CGO May 12, 2022 0.100
NXC May 12, 2022 0.040
PGZ May 12, 2022 0.105
NMS May 12, 2022 0.053
JHAA May 12, 2022 0.032
FBIOP May 12, 2022 0.195
RSF May 12, 2022 0.166
JMM May 12, 2022 0.030
NXN May 12, 2022 0.033
GJR May 12, 2022 0.806
NOM May 12, 2022 0.042
SMHB May 12, 2022 0.102
GJS May 12, 2022 0.035
GIPR May 12, 2022 0.054
GLDB May 12, 2022 0.039
PFFL May 12, 2022 0.174
SBN.PRA.CA May 12, 2022 0.044
PXSAP May 12, 2022 0.162
GMBLP May 12, 2022 0.080
FIVR May 12, 2022 0.091
SDHY May 12, 2022 0.108
RMMZ May 12, 2022 0.104
NPFD May 12, 2022 0.138
GUG May 12, 2022 0.119
POU.CA May 13, 2022 0.100
PECO May 13, 2022 0.090
BIGZ May 13, 2022 0.100
GDV May 13, 2022 0.110
BMEZ May 13, 2022 0.145
BDJ May 13, 2022 0.056
BCAT May 13, 2022 0.104
BTT May 13, 2022 0.062
BSTZ May 13, 2022 0.192
SBR May 13, 2022 0.604
CLM May 13, 2022 0.181
HYT May 13, 2022 0.078
BBN May 13, 2022 0.123
BTZ May 13, 2022 0.084
BCX May 13, 2022 0.045
NBXG May 13, 2022 0.100
CII May 13, 2022 0.100
BST May 13, 2022 0.250
MYI May 13, 2022 0.052
VMO May 13, 2022 0.049
ARR May 13, 2022 0.100
BOE May 13, 2022 0.063
VVR May 13, 2022 0.026
BIT May 13, 2022 0.124
CRF May 13, 2022 0.173
BHK May 13, 2022 0.075
IIM May 13, 2022 0.063
BME May 13, 2022 0.213
GGN May 13, 2022 0.030
VKQ May 13, 2022 0.048
VGM May 13, 2022 0.049
BGY May 13, 2022 0.034
IQI May 13, 2022 0.047
MYD May 13, 2022 0.052
BLW May 13, 2022 0.098
GIM May 13, 2022 0.035
MUC May 13, 2022 0.055
MMD May 13, 2022 0.085
MVF May 13, 2022 0.034
VCV May 13, 2022 0.046
BFK May 13, 2022 0.059
DSU May 13, 2022 0.061
MUI May 13, 2022 0.054
BUI May 13, 2022 0.121
FRA May 13, 2022 0.067
MUA May 13, 2022 0.046
GUT May 13, 2022 0.050
MYN May 13, 2022 0.052
NML May 13, 2022 0.021
MIY May 13, 2022 0.056
VKI May 13, 2022 0.046
MUJ May 13, 2022 0.063
BGR May 13, 2022 0.044
MQY May 13, 2022 0.063
KTF May 13, 2022 0.035
BFZ May 13, 2022 0.043
GXE.CA May 13, 2022 0.010
MHN May 13, 2022 0.055
BYM May 13, 2022 0.058
OIA May 13, 2022 0.031
BKT May 13, 2022 0.034
FTF May 13, 2022 0.067
BGT May 13, 2022 0.065
BLE May 13, 2022 0.052
VPV May 13, 2022 0.047
MQT May 13, 2022 0.054
TEI May 13, 2022 0.060
MUE May 13, 2022 0.053
BKN May 13, 2022 0.068
MVT May 13, 2022 0.059
XFLT May 13, 2022 0.073
IHIT May 13, 2022 0.044
VTN May 13, 2022 0.042
IVH May 13, 2022 0.076
VBF May 13, 2022 0.052
FT May 13, 2022 0.043
NRO May 13, 2022 0.031
MHD May 13, 2022 0.061
MPA May 13, 2022 0.055
BNY May 13, 2022 0.047
BTA May 13, 2022 0.055
AFIF May 13, 2022 0.021
SZC May 13, 2022 0.213
FFTI May 13, 2022 0.029
DTF May 13, 2022 0.033
GNT May 13, 2022 0.030
KSM May 13, 2022 0.040
GLU May 13, 2022 0.100
SRV May 13, 2022 0.150
IHTA May 13, 2022 0.041
VLT May 13, 2022 0.096
DALT May 13, 2022 0.012
EGF May 13, 2022 0.041
SNLN May 13, 2022 0.052
BHV May 13, 2022 0.046
ADFI May 13, 2022 0.008
MEGI May 13, 2022 0.108
ECAT May 13, 2022 0.100
OXLC May 16, 2022 0.075
SOR May 16, 2022 0.185
GWRS May 16, 2022 0.025
FINS May 16, 2022 0.109
DHY May 16, 2022 0.016
HYB May 16, 2022 0.050
OXSQ May 16, 2022 0.035
CIK May 16, 2022 0.023
OXLCP May 16, 2022 0.130
OXLCM May 16, 2022 0.141
OXLCO May 16, 2022 0.125
GYLD May 16, 2022 0.042
PFLT May 17, 2022 0.095
MIN May 17, 2022 0.023
MCR May 17, 2022 0.050
HRZN May 17, 2022 0.100
MMT May 17, 2022 0.036
PHT May 17, 2022 0.063
DMB May 17, 2022 0.053
MFM May 17, 2022 0.022
MHI May 17, 2022 0.040
MAV May 17, 2022 0.040
MIO May 17, 2022 0.060
MGF May 17, 2022 0.024
PHD May 17, 2022 0.058
CXE May 17, 2022 0.018
VCIF May 17, 2022 0.073
HNW May 17, 2022 0.110
CMU May 17, 2022 0.015
CXH May 17, 2022 0.029
HOMZ May 17, 2022 0.036
CIF May 17, 2022 0.017
MFV May 17, 2022 0.042
RIET May 17, 2022 0.084
HYTR May 17, 2022 0.015
UTG May 18, 2022 0.190
SLRC May 18, 2022 0.137
SRV.UN.CA May 18, 2022 0.090
SPE May 18, 2022 0.110
PCF May 18, 2022 0.073
SLNHP May 18, 2022 0.188
RIRA.CA May 18, 2022 0.076
FLUI.CA May 18, 2022 0.052
FLGD.CA May 18, 2022 0.053
FLGA.CA May 18, 2022 0.045
FLCI.CA May 18, 2022 0.055
FCII.CA May 18, 2022 0.010
EIT.UN.CA May 19, 2022 0.100
AOD May 19, 2022 0.058
THQ May 19, 2022 0.113
IGR May 19, 2022 0.060
GLDI May 19, 2022 2.180
GOOD May 19, 2022 0.125
LAND May 19, 2022 0.045
FAX May 19, 2022 0.028
THW May 19, 2022 0.117
GAIN May 19, 2022 0.075
BPF.UN.CA May 19, 2022 0.085
AWP May 19, 2022 0.040
SLVO May 19, 2022 1.260
GLAD May 19, 2022 0.068
ARDC May 19, 2022 0.098
MGU May 19, 2022 0.130
BGH May 19, 2022 0.106
GLO May 19, 2022 0.094
VFL May 19, 2022 0.045
AFT May 19, 2022 0.085
HIE May 19, 2022 0.048
KEG.UN.CA May 19, 2022 0.095
AIF May 19, 2022 0.090
ACP May 19, 2022 0.100
LANDO May 19, 2022 0.125
ASGI May 19, 2022 0.120
GLQ May 19, 2022 0.116
AGD May 19, 2022 0.065
RIGS May 19, 2022 0.045
RFDA May 19, 2022 0.143
GLV May 19, 2022 0.091
GOODO May 19, 2022 0.125
DEX May 19, 2022 0.060
RFCI May 19, 2022 0.041
GOODN May 19, 2022 0.138
DDF May 19, 2022 0.065
LANDM May 19, 2022 0.104
FCO May 19, 2022 0.070
RFFC May 19, 2022 0.062
USOI May 19, 2022 4.560
MINN May 19, 2022 0.022
DMA May 19, 2022 0.059
DIA May 20, 2022 0.745
KEY.CA May 20, 2022 0.160
LTC May 20, 2022 0.190
FFC May 20, 2022 0.119
WDI May 20, 2022 0.117
WIW May 20, 2022 0.049
DX May 20, 2022 0.130
RUD.CA May 20, 2022 0.075
EMD May 20, 2022 0.090
BGB May 20, 2022 0.065
PFFA May 20, 2022 0.163
MMU May 20, 2022 0.039
DFP May 20, 2022 0.151
HIO May 20, 2022 0.030
AMZA May 20, 2022 0.220
HIX May 20, 2022 0.049
HYI May 20, 2022 0.095
WIA May 20, 2022 0.039
GDO May 20, 2022 0.101
RBO.CA May 20, 2022 0.038
BSL May 20, 2022 0.071
IGI May 20, 2022 0.067
FLC May 20, 2022 0.122
EHI May 20, 2022 0.067
RCD.CA May 20, 2022 0.082
BGX May 20, 2022 0.073
MHF May 20, 2022 0.020
PFD May 20, 2022 0.079
BWG May 20, 2022 0.090
DMO May 20, 2022 0.105
ADC.PRA May 20, 2022 0.089
WEA May 20, 2022 0.066
FMN May 20, 2022 0.054
PFO May 20, 2022 0.066
MNP May 20, 2022 0.048
PAI May 20, 2022 0.047
SBI May 20, 2022 0.024
SEIX May 20, 2022 0.095
CEFS May 20, 2022 0.140
PFFR May 20, 2022 0.120
NFLT May 20, 2022 0.072
VABS May 20, 2022 0.041
BLHY May 20, 2022 0.104
RXD.CA May 20, 2022 0.060
RUSB.CA May 20, 2022 0.040
RUDH.CA May 20, 2022 0.056
RUBY.CA May 20, 2022 0.050
RUBH.CA May 20, 2022 0.050
RQL.CA May 20, 2022 0.041
RQK.CA May 20, 2022 0.038
RQJ.CA May 20, 2022 0.037
RPSB.CA May 20, 2022 0.030
RPDH.CA May 20, 2022 0.060
RLB.CA May 20, 2022 0.036
RIDH.CA May 20, 2022 0.075
RBNK.CA May 20, 2022 0.085
PMNT.CA May 20, 2022 0.027
PMIF.CA May 20, 2022 0.060
PFSS.CA May 20, 2022 0.062
NSSB.CA May 20, 2022 0.020
NSCC.CA May 20, 2022 0.050
NPRF.CA May 20, 2022 0.080
IGCF.CA May 20, 2022 0.062
DCS.CA May 20, 2022 0.040
DCG.CA May 20, 2022 0.040
SPLV May 23, 2022 0.112
QYLD May 23, 2022 0.179
PGX May 23, 2022 0.058
SPHD May 23, 2022 0.142
BSCO May 23, 2022 0.034
BKLN May 23, 2022 0.061
BSCN May 23, 2022 0.024
EXG May 23, 2022 0.069
GSY May 23, 2022 0.038
PZA May 23, 2022 0.050
XYLD May 23, 2022 0.441
VRP May 23, 2022 0.098
BSCM May 23, 2022 0.023
ETY May 23, 2022 0.093
EVT May 23, 2022 0.163
BSCP May 23, 2022 0.034
BAB May 23, 2022 0.072
PCY May 23, 2022 0.113
ETV May 23, 2022 0.111
RYLD May 23, 2022 0.211
PEY May 23, 2022 0.068
PGF May 23, 2022 0.071
BSCQ May 23, 2022 0.039
ETG May 23, 2022 0.130
BRW May 23, 2022 0.047
ETW May 23, 2022 0.073
CLTL May 23, 2022 0.024
EOS May 23, 2022 0.137
GTO May 23, 2022 0.130
EIM May 23, 2022 0.045
PHB May 23, 2022 0.049
BSJN May 23, 2022 0.072
HFRO May 23, 2022 0.077
PCEF May 23, 2022 0.132
VRIG May 23, 2022 0.024
EOI May 23, 2022 0.110
PWZ May 23, 2022 0.047
ETJ May 23, 2022 0.076
BSJM May 23, 2022 0.048
PLW May 23, 2022 0.044
NXDT May 23, 2022 0.050
BSJO May 23, 2022 0.088
BSCR May 23, 2022 0.038
ETB May 23, 2022 0.108
EFR May 23, 2022 0.081
BSJP May 23, 2022 0.094
PPT May 23, 2022 0.026
KBWD May 23, 2022 0.137
PMO May 23, 2022 0.053
EFT May 23, 2022 0.078
ETO May 23, 2022 0.179
BSCS May 23, 2022 0.040
PMM May 23, 2022 0.032
EOT May 23, 2022 0.063
KBWY May 23, 2022 0.112
EVM May 23, 2022 0.038
ETX May 23, 2022 0.071
HGLB May 23, 2022 0.081
BSJQ May 23, 2022 0.101
PGHY May 23, 2022 0.082
TEAF May 23, 2022 0.090
PIM May 23, 2022 0.022
ENX May 23, 2022 0.033
BSCT May 23, 2022 0.038
EVG May 23, 2022 0.099
BSCU May 23, 2022 0.037
PZT May 23, 2022 0.048
PICB May 23, 2022 0.028
BSMN May 23, 2022 0.011
EXD May 23, 2022 0.071
TPZ May 23, 2022 0.105
BSMM May 23, 2022 0.007
BSMP May 23, 2022 0.018
QYLG May 23, 2022 0.122
IIGD May 23, 2022 0.029
XRLV May 23, 2022 0.078
BSJR May 23, 2022 0.095
PBND May 23, 2022 0.041
MINC May 23, 2022 0.062
DJIA May 23, 2022 0.168
BSDE May 23, 2022 0.073
XYLG May 23, 2022 0.134
BSCV May 23, 2022 0.042
IHYF May 23, 2022 0.106
HOLD May 23, 2022 0.062
PFIG May 23, 2022 0.048
BSCE May 23, 2022 0.045
BSMU May 23, 2022 0.038
BSJS May 23, 2022 0.102
XRMI May 23, 2022 0.193
IIGV May 23, 2022 0.052
XSHD May 23, 2022 0.096
OCCIO May 23, 2022 0.128
BSMT May 23, 2022 0.029
BSBE May 23, 2022 0.024
BSMV May 23, 2022 0.036
BSJT May 23, 2022 0.094
QRMI May 23, 2022 0.031
IVRA May 23, 2022 0.025
OCCIN May 23, 2022 0.109
PPL.CA May 24, 2022 0.210
PBA May 24, 2022 0.165
USFR May 24, 2022 0.029
DGRW May 24, 2022 0.070
FPE May 24, 2022 0.085
LMBS May 24, 2022 0.078
DLN May 24, 2022 0.105
FIXD May 24, 2022 0.080
FTSL May 24, 2022 0.143
DON May 24, 2022 0.085
XBB.CA May 24, 2022 0.068
XSB.CA May 24, 2022 0.047
FMB May 24, 2022 0.098
DES May 24, 2022 0.060
HYLS May 24, 2022 0.263
XDV.CA May 24, 2022 0.093
XCB.CA May 24, 2022 0.057
UCON May 24, 2022 0.038
DFCF May 24, 2022 0.066
XFN.CA May 24, 2022 0.131
CPD.CA May 24, 2022 0.048
DHS May 24, 2022 0.275
XRE.CA May 24, 2022 0.054
DTD May 24, 2022 0.085
CBO.CA May 24, 2022 0.038
CDZ.CA May 24, 2022 0.090
AGGY May 24, 2022 0.085
DFSD May 24, 2022 0.076
XEI.CA May 24, 2022 0.083
XFR.CA May 24, 2022 0.015
FIE.CA May 24, 2022 0.040
CLF.CA May 24, 2022 0.028
FPEI May 24, 2022 0.077
XLB.CA May 24, 2022 0.068
CUD.CA May 24, 2022 0.088
XSH.CA May 24, 2022 0.043
XGB.CA May 24, 2022 0.043
XTR.CA May 24, 2022 0.040
DFNM May 24, 2022 0.033
MDIV May 24, 2022 0.109
XQB.CA May 24, 2022 0.041
XHB.CA May 24, 2022 0.064
FSMB May 24, 2022 0.023
AGZD May 24, 2022 0.070
XHY.CA May 24, 2022 0.074
FUMB May 24, 2022 0.012
FMHI May 24, 2022 0.133
CLG.CA May 24, 2022 0.036
CBH.CA May 24, 2022 0.045
DFIP May 24, 2022 0.263
XHD.CA May 24, 2022 0.076
LDSF May 24, 2022 0.035
DGRS May 24, 2022 0.080
FCVT May 24, 2022 0.150
CEW.CA May 24, 2022 0.043
XDIV.CA May 24, 2022 0.084
XPF.CA May 24, 2022 0.062
HYZD May 24, 2022 0.080
DEED May 24, 2022 0.028
CYH.CA May 24, 2022 0.073
XUT.CA May 24, 2022 0.083
WFHY May 24, 2022 0.190
FEMB May 24, 2022 0.140
FCAL May 24, 2022 0.093
CHB.CA May 24, 2022 0.075
CVD.CA May 24, 2022 0.071
XDG.CA May 24, 2022 0.065
FTHI May 24, 2022 0.170
XIG.CA May 24, 2022 0.046
ELD May 24, 2022 0.115
SHAG May 24, 2022 0.050
CSD.CA May 24, 2022 0.070
XEB.CA May 24, 2022 0.055
TBUX May 24, 2022 0.049
HISF May 24, 2022 0.130
EMCB May 24, 2022 0.225
SFIG May 24, 2022 0.055
TAGG May 24, 2022 0.066
TOTR May 24, 2022 0.112
MTGP May 24, 2022 0.055
FTQI May 24, 2022 0.210
LGOV May 24, 2022 0.034
FSIG May 24, 2022 0.030
MFLX May 24, 2022 0.058
FMNY May 24, 2022 0.045
WFIG May 24, 2022 0.100
EFIX May 24, 2022 0.060
XSTP.CA May 24, 2022 0.247
XSTH.CA May 24, 2022 0.252
XSQ.CA May 24, 2022 0.032
XSI.CA May 24, 2022 0.051
XSE.CA May 24, 2022 0.037
XSC.CA May 24, 2022 0.047
XSAB.CA May 24, 2022 0.041
XIGS.CA May 24, 2022 0.038
XDUH.CA May 24, 2022 0.046
XDGH.CA May 24, 2022 0.048
ONEB.CA May 24, 2022 0.078
GDPY.CA May 24, 2022 0.123
GDPY.B.CA May 24, 2022 0.113
GDEP.CA May 24, 2022 0.075
GDEP.B.CA May 24, 2022 0.068
FSB.CA May 24, 2022 0.015
FPR.CA May 24, 2022 0.077
FIG.CA May 24, 2022 0.032
FGB.CA May 24, 2022 0.026
CXF.CA May 24, 2022 0.040
CRED.CA May 24, 2022 0.050
CMEY.CA May 24, 2022 0.051
CMDO.CA May 24, 2022 0.031
CMAR.CA May 24, 2022 0.050
CINF.CA May 24, 2022 0.069
CGHY.CA May 24, 2022 0.025
CGAA.CA May 24, 2022 0.035
CFRT.CA May 24, 2022 0.010
CDLB.B.CA May 24, 2022 0.048
CAGS.CA May 24, 2022 0.075
CAGG.CA May 24, 2022 0.102
NUSI May 25, 2022 0.145
CMR.CA May 25, 2022 0.029
PFIX May 25, 2022 0.004
SVOL May 25, 2022 0.320
CYA May 25, 2022 0.123
CDX May 25, 2022 0.103
TYA May 25, 2022 0.011
NSPI May 25, 2022 0.131
NDJI May 25, 2022 0.133
ICAP May 25, 2022 0.175
JHPI May 25, 2022 0.083
JHMB May 25, 2022 0.106
JHCB May 25, 2022 0.050
NTKI May 25, 2022 0.133
REC May 25, 2022 0.043
AGGH May 25, 2022 0.038
DXW.CA May 25, 2022 0.173
DXV.CA May 25, 2022 0.028
DXP.CA May 25, 2022 0.072
DXO.CA May 25, 2022 0.057
DXC.CA May 25, 2022 0.040
DXB.CA May 25, 2022 0.042
CSAV.CA May 25, 2022 0.031
PSEC May 26, 2022 0.060
FBND May 26, 2022 0.107
DIVO May 26, 2022 0.141
IVOL May 26, 2022 0.077
OUSA May 26, 2022 0.063
YYY May 26, 2022 0.120
FDHY May 26, 2022 0.202
OPER May 26, 2022 0.060
SCM May 26, 2022 0.113
FLTB May 26, 2022 0.049
FLDR May 26, 2022 0.046
PFLD May 26, 2022 0.097
FCOR May 26, 2022 0.125
OUSM May 26, 2022 0.048
SPUS May 26, 2022 0.026
PINC.CA May 26, 2022 0.084
SMIG May 26, 2022 0.036
NETL May 26, 2022 0.095
DYLD May 26, 2022 0.015
HYLD May 26, 2022 0.170
RISR May 26, 2022 0.053
FLRT May 26, 2022 0.163
BNDD May 26, 2022 0.070
SPDV May 26, 2022 0.086
HIPS May 26, 2022 0.108
SPSK May 26, 2022 0.032
LBAY May 26, 2022 0.065
PBD.CA May 26, 2022 0.052
USAI May 26, 2022 0.120
OEUR May 26, 2022 0.119
LSST May 26, 2022 0.034
FPFD May 26, 2022 0.083
BFIX May 26, 2022 0.014
SPRE May 26, 2022 0.067
FHYS May 26, 2022 0.111
FCSH May 26, 2022 0.032
TDSA May 26, 2022 0.009
KHYB May 26, 2022 0.187
KBND May 26, 2022 0.065
FSBD May 26, 2022 0.140
FSYD May 26, 2022 0.205
WBII May 26, 2022 0.029
FIGB May 26, 2022 0.075
EEMD May 26, 2022 0.120
FSLD May 26, 2022 0.075
WLTH May 26, 2022 0.019
FSEC May 26, 2022 0.054
SAVN May 26, 2022 0.020
DMDV May 26, 2022 0.102
HOM May 26, 2022 0.014
TUSB.CA May 26, 2022 0.020
TUED.CA May 26, 2022 0.051
TPRF.CA May 26, 2022 0.038
TOCM.CA May 26, 2022 0.025
TOCC.CA May 26, 2022 0.020
TOCA.CA May 26, 2022 0.025
TGFI.CA May 26, 2022 0.060
TGED.CA May 26, 2022 0.067
TDB.CA May 26, 2022 0.020
TCSB.CA May 26, 2022 0.025
PYF.CA May 26, 2022 0.083
PUD.CA May 26, 2022 0.065
PUD.B.CA May 26, 2022 0.076
PRP.CA May 26, 2022 0.054
PDIV.CA May 26, 2022 0.052
PAYF.CA May 26, 2022 0.118
IGB.CA May 26, 2022 0.060
FCUH.CA May 26, 2022 0.164
FCUD.CA May 26, 2022 0.169
FCSB.CA May 26, 2022 0.038
FCRR.CA May 26, 2022 0.153
FCRH.CA May 26, 2022 0.148
FCID.CA May 26, 2022 0.174
FCGB.CA May 26, 2022 0.047
FCCD.CA May 26, 2022 0.066
CROP.CA May 26, 2022 0.088
BNC.CA May 26, 2022 0.085
ADC May 27, 2022 0.234
STAG May 27, 2022 0.122
AGNC May 27, 2022 0.120
ZAG.CA May 27, 2022 0.040
DNP May 27, 2022 0.065
EPR May 27, 2022 0.275
SLG May 27, 2022 0.311
ZIC.CA May 27, 2022 0.055
ZPR.CA May 27, 2022 0.045
ZWB.CA May 27, 2022 0.110
ZWU.CA May 27, 2022 0.080
ZDY.CA May 27, 2022 0.080
ZCS.CA May 27, 2022 0.035
ZFS.CA May 27, 2022 0.022
ZMU.CA May 27, 2022 0.045
HTRB May 27, 2022 0.082
ZCM.CA May 27, 2022 0.046
ZFL.CA May 27, 2022 0.043
PBT May 27, 2022 0.034
ZHY.CA May 27, 2022 0.060
ZDB.CA May 27, 2022 0.030
ZWE.CA May 27, 2022 0.110
EFC May 27, 2022 0.150
BRMK May 27, 2022 0.070
ZWH.CA May 27, 2022 0.110
ZFM.CA May 27, 2022 0.028
ZMP.CA May 27, 2022 0.034
ZRE.CA May 27, 2022 0.090
ZST.CA May 27, 2022 0.070
ZDV.CA May 27, 2022 0.070
SJT May 27, 2022 0.092
ZPL.CA May 27, 2022 0.045
ZPS.CA May 27, 2022 0.032
ZUT.CA May 27, 2022 0.075
ORC May 27, 2022 0.225
ZLC.CA May 27, 2022 0.065
HMOP May 27, 2022 0.055
IBD May 27, 2022 0.025
ZWA.CA May 27, 2022 0.120
HCRB May 27, 2022 0.053
ZFH.CA May 27, 2022 0.055
ZEF.CA May 27, 2022 0.050
NBH May 27, 2022 0.050
ZUD.CA May 27, 2022 0.060
EPRF May 27, 2022 0.090
MTBCP May 27, 2022 0.229
ZDH.CA May 27, 2022 0.070
PVL May 27, 2022 0.032
MDV May 27, 2022 0.096
OACP May 27, 2022 0.048
ZMI.CA May 27, 2022 0.060
PRT May 27, 2022 0.101
EARN May 27, 2022 0.080
CSSEP May 27, 2022 0.203
HSRT May 27, 2022 0.067
HTAB May 27, 2022 0.031
FFIU May 27, 2022 0.055
ZRR.CA May 27, 2022 0.080
NBW May 27, 2022 0.045
NBO May 27, 2022 0.039
HSUN May 27, 2022 0.091
AMAX May 27, 2022 0.087
ZDY.U.CA May 27, 2022 0.065
AHHX May 27, 2022 0.003
IDIV May 27, 2022 0.155
GJT May 27, 2022 0.036
MTR May 27, 2022 0.250
MTBCO May 27, 2022 0.182
SQFTP May 27, 2022 0.195
HCDIP May 27, 2022 0.167
ZWT.CA May 27, 2022 0.130
ZWS.CA May 27, 2022 0.105
ZWP.CA May 27, 2022 0.095
ZWK.CA May 27, 2022 0.170
ZWG.CA May 27, 2022 0.170
ZWC.CA May 27, 2022 0.100
ZUP.CA May 27, 2022 0.110
ZPW.CA May 27, 2022 0.095
ZPH.CA May 27, 2022 0.100
ZPAY.CA May 27, 2022 0.160
ZMBS.CA May 27, 2022 0.040
ZJK.CA May 27, 2022 0.090
ZIC.U.CA May 27, 2022 0.045
ZHP.CA May 27, 2022 0.110
ZEB.CA May 27, 2022 0.120
ZDI.CA May 27, 2022 0.065
USB.CA May 27, 2022 0.051
UDA.CA May 27, 2022 0.038
TLV.CA May 27, 2022 0.096
REIT.CA May 27, 2022 0.075
PSY.CA May 27, 2022 0.048
PSB.CA May 27, 2022 0.043
PPS.CA May 27, 2022 0.058
PLV.CA May 27, 2022 0.049
PFL.CA May 27, 2022 0.017
PFH.F.CA May 27, 2022 0.067
PDC.CA May 27, 2022 0.103
IWBE.CA May 27, 2022 0.031
ETHY.CA May 27, 2022 0.070
ETHY.B.CA May 27, 2022 0.077
ESGH.F.CA May 27, 2022 0.120
BTCY.CA May 27, 2022 0.075
BTCY.B.CA May 27, 2022 0.078
BESG.CA May 27, 2022 0.047
NPI.CA May 30, 2022 0.100
CAR.UN.CA May 30, 2022 0.121
WCP.CA May 30, 2022 0.030
REI.UN.CA May 30, 2022 0.085
CHP.UN.CA May 30, 2022 0.062
SRU.UN.CA May 30, 2022 0.154
FCR.UN.CA May 30, 2022 0.036
GRT.UN.CA May 30, 2022 0.258
AP.UN.CA May 30, 2022 0.146
HR.UN.CA May 30, 2022 0.046
FRU.CA May 30, 2022 0.080
FN.CA May 30, 2022 0.196
BEI.UN.CA May 30, 2022 0.090
SMU.UN.CA May 30, 2022 0.048
SPB.CA May 30, 2022 0.060
PEY.CA May 30, 2022 0.050
CSH.UN.CA May 30, 2022 0.051
TVE.CA May 30, 2022 0.008
EIF.CA May 30, 2022 0.200
CRT.UN.CA May 30, 2022 0.070
PSA.CA May 30, 2022 0.058
KMP.UN.CA May 30, 2022 0.058
IIP.UN.CA May 30, 2022 0.029
NWH.UN.CA May 30, 2022 0.067
MTL.CA May 30, 2022 0.060
AX.UN.CA May 30, 2022 0.050
HPR.CA May 30, 2022 0.036
DIR.UN.CA May 30, 2022 0.058
CRR.UN.CA May 30, 2022 0.074
D.UN.CA May 30, 2022 0.083
SIS.CA May 30, 2022 0.042
DFN.PRA.CA May 30, 2022 0.046
SIA.CA May 30, 2022 0.078
CHE.UN.CA May 30, 2022 0.050
DFN.CA May 30, 2022 0.100
HFR.CA May 30, 2022 0.020
TF.CA May 30, 2022 0.058
EXE.CA May 30, 2022 0.040
SGR.UN.CA May 30, 2022 0.092
MRG.UN.CA May 30, 2022 0.058
HAB.CA May 30, 2022 0.029
FFN.PRA.CA May 30, 2022 0.056
RPI.UN.CA May 30, 2022 0.110
AI.CA May 30, 2022 0.075
PLZ.UN.CA May 30, 2022 0.023
FC.CA May 30, 2022 0.078
TNT.UN.CA May 30, 2022 0.050
BDT.CA May 30, 2022 0.033
PZA.CA May 30, 2022 0.065
MRT.UN.CA May 30, 2022 0.020
SOT.UN.CA May 30, 2022 0.033
KBL.CA May 30, 2022 0.100
PGI.UN.CA May 30, 2022 0.057
MPCT.UN.CA May 30, 2022 0.033
APR.UN.CA May 30, 2022 0.067
DGS.CA May 30, 2022 0.100
LBS.CA May 30, 2022 0.100
FTN.PRA.CA May 30, 2022 0.056
FTN.CA May 30, 2022 0.126
CHW.CA May 30, 2022 0.040
RIB.UN.CA May 30, 2022 0.053
MI.UN.CA May 30, 2022 0.040
BTB.UN.CA May 30, 2022 0.025
BK.CA May 30, 2022 0.180
SBC.CA May 30, 2022 0.100
BCE.PRD.CA May 30, 2022 0.062
GH.CA May 30, 2022 0.030
PBY.UN.CA May 30, 2022 0.042
BCE.PRB.CA May 30, 2022 0.062
BCE.PRY.CA May 30, 2022 0.062
BK.PRA.CA May 30, 2022 0.042
BRE.CA May 30, 2022 0.113
MID.UN.CA May 30, 2022 0.040
MHC.UN.CA May 30, 2022 0.045
LFE.PRB.CA May 30, 2022 0.054
BCE.PRE.CA May 30, 2022 0.062
RBN.UN.CA May 30, 2022 0.040
INO.UN.CA May 30, 2022 0.069
HYBR.CA May 30, 2022 0.036
BBD.PRB.CA May 30, 2022 0.067
MHC.U.CA May 30, 2022 0.045
BCE.PRH.CA May 30, 2022 0.062
HYI.CA May 30, 2022 0.049
BCE.PRJ.CA May 30, 2022 0.062
MR.UN.CA May 30, 2022 0.040
SSF.UN.CA May 30, 2022 0.043
HWO.CA May 30, 2022 0.005
DS.CA May 30, 2022 0.073
HSL.CA May 30, 2022 0.015
BDIV.CA May 30, 2022 0.100
HAD.CA May 30, 2022 0.021
FSL.CA May 30, 2022 0.045
BAM.PRE.CA May 30, 2022 0.067
HUF.CA May 30, 2022 0.023
HAF.CA May 30, 2022 0.023
CTF.UN.CA May 30, 2022 0.010
BCE.PRS.CA May 30, 2022 0.062
MMP.UN.CA May 30, 2022 0.010
HUF.U.CA May 30, 2022 0.018
XTD.CA May 30, 2022 0.050
INC.UN.CA May 30, 2022 0.117
HGY.CA May 30, 2022 0.026
PWI.CA May 30, 2022 0.067
PME.CA May 30, 2022 0.015
FTU.PRB.CA May 30, 2022 0.056
CIQ.UN.CA May 30, 2022 0.040
XMF.PRB.CA May 30, 2022 0.031
EUR.CA May 30, 2022 0.045
HRR.UN.CA May 30, 2022 0.055
PDV.PRA.CA May 30, 2022 0.046
PDV.CA May 30, 2022 0.077
ENI.UN.CA May 30, 2022 0.010
YCM.PRA.CA May 30, 2022 0.025
YCM.PRB.CA May 30, 2022 0.031
FDE.CA May 30, 2022 0.060
XTD.PRA.CA May 30, 2022 0.044
WORK.UN.CA May 30, 2022 0.033
USCC.CA May 30, 2022 0.102
TERM.CA May 30, 2022 0.023
TECH.CA May 30, 2022 0.002
TECH.B.CA May 30, 2022 0.002
TECE.B.CA May 30, 2022 0.002
SIH.UN.CA May 30, 2022 0.033
RATE.CA May 30, 2022 0.067
QQCC.CA May 30, 2022 0.029
PTO.UN.CA May 30, 2022 0.050
PTI.UN.CA May 30, 2022 0.052
PIX.UN.CA May 30, 2022 0.052
NHF.UN.CA May 30, 2022 0.105
MSRE.UN.CA May 30, 2022 0.042
MREL.CA May 30, 2022 0.075
MINF.CA May 30, 2022 0.042
MDIV.CA May 30, 2022 0.060
LIFE.CA May 30, 2022 0.135
LEAD.CA May 30, 2022 0.105
LEAD.B.CA May 30, 2022 0.105
HYLD.CA May 30, 2022 0.140
HWF.CA May 30, 2022 0.042
HUTL.CA May 30, 2022 0.117
HUBL.CA May 30, 2022 0.083
HPF.CA May 30, 2022 0.015
HIG.CA May 30, 2022 0.050
HHL.CA May 30, 2022 0.058
HHL.B.CA May 30, 2022 0.058
HGR.CA May 30, 2022 0.046
HFIN.CA May 30, 2022 0.073
HDIV.CA May 30, 2022 0.125
HDIF.CA May 30, 2022 0.071
HCAL.CA May 30, 2022 0.123
HBF.CA May 30, 2022 0.060
GLCC.CA May 30, 2022 0.192
FUD.CA May 30, 2022 0.065
FTB.CA May 30, 2022 0.030
ETP.CA May 30, 2022 0.040
ENCC.CA May 30, 2022 0.117
EBNK.CA May 30, 2022 0.060
EARN.CA May 30, 2022 0.125
DIVS.CA May 30, 2022 0.070
DF.PRA.CA May 30, 2022 0.048
DATA.CA May 30, 2022 0.010
DATA.B.CA May 30, 2022 0.010
CYBR.CA May 30, 2022 0.010
CYBR.B.CA May 30, 2022 0.010
CPLS.CA May 30, 2022 0.037
CNCC.CA May 30, 2022 0.054
CLP.UN.CA May 30, 2022 0.042
CFLX.CA May 30, 2022 0.061
CCRE.CA May 30, 2022 0.036
CARS.CA May 30, 2022 0.020
CARS.B.CA May 30, 2022 0.020
CALL.CA May 30, 2022 0.125
CACB.CA May 30, 2022 0.047
BSKT.CA May 30, 2022 0.013
BREA.CA May 30, 2022 0.083
BPRF.CA May 30, 2022 0.104
BNK.CA May 30, 2022 0.066
BNK.PRA.CA May 30, 2022 0.050
BLOV.CA May 30, 2022 0.075
BKCC.CA May 30, 2022 0.051
BFIN.CA May 30, 2022 0.083
BEPR.CA May 30, 2022 0.070
BASE.B.CA May 30, 2022 0.200
BANK.CA May 30, 2022 0.070
AGR.UN.CA May 30, 2022 0.033
O May 31, 2022 0.247
FTSM May 31, 2022 0.042
RIOCF May 31, 2022 0.067
VAB.CA May 31, 2022 0.050
VSC.CA May 31, 2022 0.051
VSB.CA May 31, 2022 0.040
VDY.CA May 31, 2022 0.140
CGCP May 31, 2022 0.065
SIXH May 31, 2022 0.074
VRE.CA May 31, 2022 0.094
SIXA May 31, 2022 0.088
SIXL May 31, 2022 0.029
SIXS May 31, 2022 0.032
VLB.CA May 31, 2022 0.061
YCBD.PRA May 31, 2022 0.067
VRIF.CA May 31, 2022 0.090
VCB.CA May 31, 2022 0.058
ILGB.CA May 31, 2022 0.013
ICPB.CA May 31, 2022 0.031
Top 10 Monthly Dividend Paying Stocks (5Yr)
Monthly Dividend Paying Stocks Under $10
Monthly Dividend Paying Stocks Under $5

Beyond monthly dividends, also see:
Top Dividend Stocks Year To Date
Top Dividend Stocks 2021
Top 10 Dividend Stocks
Warren Buffett Dividend Stocks
Highest Yielding Dividend Paying BDCs
Highest Yielding BDC Baby Bonds
Dividend Growth Stocks: 25 Aristocrats
Future Dividend Aristocrats
Monthly Dividend Paying Stocks List
Safest Monthly Dividend Paying Stocks
Cheap Monthly Dividend Paying Stocks
Growing Monthly Dividend Paying Stocks
Best Monthly Dividend Paying Stocks
High Yield Monthly Dividend Paying Stocks
Realty Income: Monthly Dividend Paying REIT
Main Street Capital: Monthly Dividend Paying BDC
Vanguard Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying REITs
Monthly Dividend Paying Services Stocks
Monthly Dividend Paying Utilities Stocks
Monthly Dividend Paying Financial Stocks
Monthly Dividend Paying Technology Stocks
Monthly Dividend Paying Energy Stocks
Monthly Dividend Paying REIT Stocks
Monthly Dividend Paying Canadian Stocks
Monthly Dividend Paying ETFs
Monthly Dividend Paying Funds
Top Monthly Dividend Paying Stocks
Other Monthly Dividend Paying Stocks
January Monthly Dividend Paying Funds
February Monthly Dividend Paying Funds
March Monthly Dividend Paying Funds
April Monthly Dividend Paying Funds
May Monthly Dividend Paying Funds
June Monthly Dividend Paying Funds
July Monthly Dividend Paying Funds
August Monthly Dividend Paying Funds
September Monthly Dividend Paying Funds
October Monthly Dividend Paying Funds
November Monthly Dividend Paying Funds
December Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying Stocks 2019
Monthly Dividend Paying Stocks 2020
Monthly Dividend Paying Stocks 2021
Monthly Dividend Paying Stocks 2022
 

May Monthly Dividend Paying Stocks | www.MonthlyDividendPayingStocks.com | Copyright © 2020 - 2022, All Rights Reserved

Nothing in this site or parent site DividendChannel.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy. Video widget and market videos powered by Market News Video. Quote and option data delayed at least 15 minutes; stock quote data powered by Ticker Technologies, and Mergent. Contact Dividend Channel; Meet Our Editorial Staff.