May Monthly Dividend Paying Stocks

Symbol Ex-Date Dividend/
Share
AGG May 2, 2022 0.181
BND May 2, 2022 0.141
ITUB May 2, 2022 0.004
BNDX May 2, 2022 0.037
VCIT May 2, 2022 0.185
VCSH May 2, 2022 0.108
BSV May 2, 2022 0.075
LQD May 2, 2022 0.254
TIP May 2, 2022 0.938
MUB May 2, 2022 0.172
SHY May 2, 2022 0.044
MBB May 2, 2022 0.148
IGSB May 2, 2022 0.073
JPST May 2, 2022 0.036
TLT May 2, 2022 0.203
SHV May 2, 2022 0.033
IUSB May 2, 2022 0.090
IEF May 2, 2022 0.125
GOVT May 2, 2022 0.026
SCHP May 2, 2022 0.384
PFF May 2, 2022 0.123
EMB May 2, 2022 0.364
VTEB May 2, 2022 0.070
HYG May 2, 2022 0.305
VGSH May 2, 2022 0.029
VMBS May 2, 2022 0.069
BIV May 2, 2022 0.138
MINT May 2, 2022 0.099
STIP May 2, 2022 0.687
IGIB May 2, 2022 0.122
SRLN May 2, 2022 0.170
IEI May 2, 2022 0.095
FLOT May 2, 2022 0.025
JEPI May 2, 2022 0.468
VGIT May 2, 2022 0.065
SCHO May 2, 2022 0.025
SUB May 2, 2022 0.069
SPSB May 2, 2022 0.034
SCHZ May 2, 2022 0.098
SCHR May 2, 2022 0.040
USIG May 2, 2022 0.118
USHY May 2, 2022 0.168
ICSH May 2, 2022 0.028
SPAB May 2, 2022 0.051
ISTB May 2, 2022 0.068
JNK May 2, 2022 0.414
SPTL May 2, 2022 0.063
SHYG May 2, 2022 0.181
SHM May 2, 2022 0.026
SPIB May 2, 2022 0.060
NEAR May 2, 2022 0.036
VCLT May 2, 2022 0.276
BLV May 2, 2022 0.236
SPTS May 2, 2022 0.014
SPMB May 2, 2022 0.056
CWB May 2, 2022 0.050
HYLB May 2, 2022 0.155
TFI May 2, 2022 0.068
APLE May 2, 2022 0.050
SPTI May 2, 2022 0.025
VGLT May 2, 2022 0.135
ANGL May 2, 2022 0.109
BOND May 2, 2022 0.250
JMST May 2, 2022 0.029
SJNK May 2, 2022 0.107
FLRN May 2, 2022 0.020
FALN May 2, 2022 0.096
SPIP May 2, 2022 0.235
HYD May 2, 2022 0.174
MAIN May 2, 2022 0.215
VWOB May 2, 2022 0.264
SGOV May 2, 2022 0.025
PULS May 2, 2022 0.048
VNLA May 2, 2022 0.048
GVI May 2, 2022 0.141
SLQD May 2, 2022 0.062
VUSB May 2, 2022 0.029
TOTL May 2, 2022 0.136
EBND May 2, 2022 0.038
TDTT May 2, 2022 0.186
TLH May 2, 2022 0.232
EAGG May 2, 2022 0.072
CMF May 2, 2022 0.086
ITM May 2, 2022 0.070
IBDO May 2, 2022 0.034
HYS May 2, 2022 0.330
HYMB May 2, 2022 0.154
IBDP May 2, 2022 0.038
STPZ May 2, 2022 0.390
FLCB May 2, 2022 0.043
TIPX May 2, 2022 0.145
IBDN May 2, 2022 0.030
HYDW May 2, 2022 0.159
ICVT May 2, 2022 0.073
IGLB May 2, 2022 0.192
JAAA May 2, 2022 0.062
LDUR May 2, 2022 0.180
QLTA May 2, 2022 0.099
FPF May 2, 2022 0.128
JAGG May 2, 2022 0.076
IBDQ May 2, 2022 0.041
HYEM May 2, 2022 0.103
FLTR May 2, 2022 0.018
JCPI May 2, 2022 0.150
TFLO May 2, 2022 0.021
PSK May 2, 2022 0.180
IBDR May 2, 2022 0.044
SUSB May 2, 2022 0.029
FLCO May 2, 2022 0.058
SUSC May 2, 2022 0.050
HYGV May 2, 2022 0.229
EUSB May 2, 2022 0.074
DIAL May 2, 2022 0.042
TDTF May 2, 2022 0.206
BWX May 2, 2022 0.022
JMBS May 2, 2022 0.073
CMBS May 2, 2022 0.105
MUNI May 2, 2022 0.080
JPHY May 2, 2022 0.195
IBDS May 2, 2022 0.045
RAVI May 2, 2022 0.046
IGHG May 2, 2022 0.187
LTPZ May 2, 2022 0.630
AGZ May 2, 2022 0.104
SPHY May 2, 2022 0.115
SPLB May 2, 2022 0.083
CORP May 2, 2022 0.240
VTC May 2, 2022 0.182
BNDW May 2, 2022 0.090
WIP May 2, 2022 0.361
FTHY May 2, 2022 0.134
SMMU May 2, 2022 0.037
IGD May 2, 2022 0.040
NYF May 2, 2022 0.087
GBF May 2, 2022 0.152
EMHY May 2, 2022 0.219
SHYD May 2, 2022 0.050
FSD May 2, 2022 0.105
FLGV May 2, 2022 0.031
IBMK May 2, 2022 0.023
SCHI May 2, 2022 0.097
IBML May 2, 2022 0.021
ULST May 2, 2022 0.023
IG May 2, 2022 0.069
MMIN May 2, 2022 0.050
SCHJ May 2, 2022 0.054
PREF May 2, 2022 0.069
FEI May 2, 2022 0.050
GNMA May 2, 2022 0.066
MEAR May 2, 2022 0.018
CEMB May 2, 2022 0.163
SMB May 2, 2022 0.017
FTSD May 2, 2022 0.068
IBMM May 2, 2022 0.020
IBDT May 2, 2022 0.056
NUAG May 2, 2022 0.049
SPBO May 2, 2022 0.073
BKAG May 2, 2022 0.074
JPIB May 2, 2022 0.265
FLHY May 2, 2022 0.117
FCT May 2, 2022 0.072
JCPB May 2, 2022 0.106
VCEB May 2, 2022 0.126
BGRN May 2, 2022 0.164
GOVZ May 2, 2022 0.048
NUBD May 2, 2022 0.042
SKOR May 2, 2022 0.092
FIF May 2, 2022 0.062
FLBL May 2, 2022 0.067
ILTB May 2, 2022 0.201
VALT May 2, 2022 0.030
MMIT May 2, 2022 0.037
AVIG May 2, 2022 0.065
YLD May 2, 2022 0.095
TAXF May 2, 2022 0.067
IBDU May 2, 2022 0.046
MLN May 2, 2022 0.038
IBMN May 2, 2022 0.018
TIPZ May 2, 2022 0.490
IBTE May 2, 2022 0.024
FDEU May 2, 2022 0.060
MUST May 2, 2022 0.023
JSCP May 2, 2022 0.083
EMNT May 2, 2022 0.081
BWZ May 2, 2022 0.004
HYXF May 2, 2022 0.180
HYBB May 2, 2022 0.107
XMPT May 2, 2022 0.084
IBMO May 2, 2022 0.017
RVNU May 2, 2022 0.053
EMHC May 2, 2022 0.097
IGEB May 2, 2022 0.118
FPL May 2, 2022 0.038
ESGB May 2, 2022 0.031
KORP May 2, 2022 0.088
JPIE May 2, 2022 0.143
HYHG May 2, 2022 0.233
ULTR May 2, 2022 0.061
IMTB May 2, 2022 0.089
STOT May 2, 2022 0.064
IBTD May 2, 2022 0.017
HYDB May 2, 2022 0.232
HYBL May 2, 2022 0.120
IBDV May 2, 2022 0.052
MUSI May 2, 2022 0.103
IBND May 2, 2022 0.008
GHYG May 2, 2022 0.153
JMUB May 2, 2022 0.079
IBHC May 2, 2022 0.057
FISR May 2, 2022 0.040
MBSD May 2, 2022 0.050
FLMB May 2, 2022 0.044
OILK May 2, 2022 1.074
IBTG May 2, 2022 0.024
FIBR May 2, 2022 0.203
NUHY May 2, 2022 0.101
GRNB May 2, 2022 0.044
PHYL May 2, 2022 0.157
JBBB May 2, 2022 0.137
IBMP May 2, 2022 0.020
SHYL May 2, 2022 0.180
PTRB May 2, 2022 0.094
IBHB May 2, 2022 0.024
SCHQ May 2, 2022 0.068
EMTL May 2, 2022 0.127
AVSF May 2, 2022 0.047
IBTK May 2, 2022 0.021
FLMI May 2, 2022 0.046
IBMQ May 2, 2022 0.027
IBDW May 2, 2022 0.030
IBTF May 2, 2022 0.029
WBND May 2, 2022 0.065
IBHD May 2, 2022 0.074
FAM May 2, 2022 0.060
IBDD May 2, 2022 0.041
JPMB May 2, 2022 0.167
IBTB May 2, 2022 0.004
LQDB May 2, 2022 0.200
BKSB May 2, 2022 0.059
FMY May 2, 2022 0.055
JIGB May 2, 2022 0.119
LKOR May 2, 2022 0.157
FEIG May 2, 2022 0.091
PAB May 2, 2022 0.092
IBHE May 2, 2022 0.100
HYRM May 2, 2022 0.083
MMCA May 2, 2022 0.047
IGLD May 2, 2022 0.058
BKHY May 2, 2022 0.154
OBND May 2, 2022 0.075
AWTM May 2, 2022 0.030
MINO May 2, 2022 0.108
IBTH May 2, 2022 0.027
JIB May 2, 2022 0.059
NUSA May 2, 2022 0.042
SBND May 2, 2022 0.032
WINC May 2, 2022 0.039
MBND May 2, 2022 0.028
SCRD May 2, 2022 0.084
BBSA May 2, 2022 0.052
MBNE May 2, 2022 0.033
AHYB May 2, 2022 0.176
SIHY May 2, 2022 0.205
SIFI May 2, 2022 0.112
IBCE May 2, 2022 0.037
AVMU May 2, 2022 0.037
BKUI May 2, 2022 0.034
CPI May 2, 2022 0.082
QCON May 2, 2022 0.055
RBND May 2, 2022 0.043
AEMB May 2, 2022 0.168
ESEB May 2, 2022 0.070
RHCB May 2, 2022 0.178
INMU May 2, 2022 0.029
IBHF May 2, 2022 0.104
QPFF May 2, 2022 0.136
HYLV May 2, 2022 0.088
HYMU May 2, 2022 0.063
PQDI May 2, 2022 0.086
ESHY May 2, 2022 0.089
SPXB May 2, 2022 0.172
FEHY May 2, 2022 0.181
IBTI May 2, 2022 0.024
IBTJ May 2, 2022 0.027
ELQD May 2, 2022 0.181
HYUP May 2, 2022 0.222
SMI May 2, 2022 0.035
MIG May 2, 2022 0.048
EVLMC May 2, 2022 0.016
IBHI May 2, 2022 0.181
IBHG May 2, 2022 0.105
EVGBC May 2, 2022 0.034
AAA May 2, 2022 0.029
IBHH May 2, 2022 0.200
MBBB May 2, 2022 0.050
USI May 2, 2022 0.031
ESCR May 2, 2022 0.046
XHYE May 2, 2022 0.179
XHYI May 2, 2022 0.174
XHYF May 2, 2022 0.164
XHYD May 2, 2022 0.165
XHYC May 2, 2022 0.166
XHYH May 2, 2022 0.173
IBTL May 2, 2022 0.034
XHYT May 2, 2022 0.175
MAAX May 2, 2022 0.036
FLUD May 2, 2022 0.015
VGAB.CA May 2, 2022 0.032
VBG.CA May 2, 2022 0.015
QUIG.CA May 2, 2022 0.228
QHY.CA May 2, 2022 0.356
QEBL.CA May 2, 2022 0.286
QBB.CA May 2, 2022 0.172
MUB.CA May 2, 2022 0.055
MKB.CA May 2, 2022 0.035
MGB.CA May 2, 2022 0.059
MCSB.CA May 2, 2022 0.030
USBF May 2, 2022 0.158
BBD May 3, 2022 0.004
BBDO May 3, 2022 0.004
GBIL May 3, 2022 0.022
LQDH May 3, 2022 0.153
AOK May 3, 2022 0.038
GIGB May 3, 2022 0.106
GSST May 3, 2022 0.039
GCOR May 3, 2022 0.054
IGBH May 3, 2022 0.051
IYLD May 3, 2022 0.043
GTIP May 3, 2022 0.398
HYGH May 3, 2022 0.344
GHYB May 3, 2022 0.191
NHS May 3, 2022 0.090
LQDI May 3, 2022 0.065
BYLD May 3, 2022 0.057
GEMD May 3, 2022 0.211
RDFI May 3, 2022 0.103
GSIG May 3, 2022 0.060
EAOK May 3, 2022 0.024
RTAI May 3, 2022 0.064
AUVIP May 3, 2022 0.219
EMBH May 3, 2022 0.062
FLTN May 3, 2022 0.012
JOJO May 3, 2022 0.026
PFFD May 4, 2022 0.109
SDIV May 4, 2022 0.100
DIV May 4, 2022 0.104
SRET May 4, 2022 0.050
SPFF May 4, 2022 0.057
PFFV May 4, 2022 0.125
EMBD May 4, 2022 0.080
SDEM May 4, 2022 0.065
QDIV May 4, 2022 0.075
ALTY May 4, 2022 0.071
EFAS May 4, 2022 0.072
AWF May 5, 2022 0.066
AFB May 5, 2022 0.045
DHF May 6, 2022 0.018
BNDC May 6, 2022 0.046
DNG.CA May 6, 2022 0.008
GROW May 6, 2022 0.008
LGI May 9, 2022 0.125
DCF May 9, 2022 0.050
EDF May 9, 2022 0.060
EDI May 9, 2022 0.070
FATBP May 9, 2022 0.172
UTF May 10, 2022 0.155
RQI May 10, 2022 0.080
CDC May 10, 2022 0.068
UITB May 10, 2022 0.081
PTA May 10, 2022 0.130
RNP May 10, 2022 0.136
RA May 10, 2022 0.199
CFO May 10, 2022 0.023
LDP May 10, 2022 0.135
CFA May 10, 2022 0.016
ECC May 10, 2022 0.140
RFI May 10, 2022 0.080
USTB May 10, 2022 0.088
UIVM May 10, 2022 0.133
FOF May 10, 2022 0.087
VSDA May 10, 2022 0.026
CDL May 10, 2022 0.048
USVM May 10, 2022 0.004
CSB May 10, 2022 0.027
PSF May 10, 2022 0.135
UEVM May 10, 2022 0.094
UBND May 10, 2022 0.048
TPLC May 10, 2022 0.006
TPHD May 10, 2022 0.015
VSMV May 10, 2022 0.044
UCRD May 10, 2022 0.047
QQQN May 10, 2022 0.002
CIL May 10, 2022 0.131
TPIF May 10, 2022 0.072
CSF May 10, 2022 0.005
TPLE May 10, 2022 0.005
TPHE May 10, 2022 0.022
TPSC May 10, 2022 0.004
ECCC May 10, 2022 0.135
CIZ May 10, 2022 0.101
EICA May 10, 2022 0.104
ECC.PRD May 10, 2022 0.141
CID May 10, 2022 0.117
CEY May 10, 2022 0.114
WKLY May 10, 2022 0.020
RLTY May 10, 2022 0.104
PTY May 11, 2022 0.119
PDO May 11, 2022 0.118
PDI May 11, 2022 0.221
DSL May 11, 2022 0.110
EVV May 11, 2022 0.100
HTD May 11, 2022 0.138
PHK May 11, 2022 0.048
PDT May 11, 2022 0.098
DLY May 11, 2022 0.117
PML May 11, 2022 0.059
AIO May 11, 2022 0.150
PFN May 11, 2022 0.072
PCN May 11, 2022 0.113
HPS May 11, 2022 0.110
HPI May 11, 2022 0.123
EVN May 11, 2022 0.048
ZTR May 11, 2022 0.080
HPF May 11, 2022 0.123
NCV May 11, 2022 0.043
PFL May 11, 2022 0.081
PMX May 11, 2022 0.046
PCQ May 11, 2022 0.065
PMF May 11, 2022 0.054
TBLD May 11, 2022 0.104
NCZ May 11, 2022 0.038
DBL May 11, 2022 0.110
RCS May 11, 2022 0.051
PCK May 11, 2022 0.032
ACV May 11, 2022 0.180
EVF May 11, 2022 0.035
EFL May 11, 2022 0.026
PZC May 11, 2022 0.038
CBH May 11, 2022 0.046
PCM May 11, 2022 0.080
PNI May 11, 2022 0.040
VGI May 11, 2022 0.080
PGP May 11, 2022 0.069
CEV May 11, 2022 0.047
PNF May 11, 2022 0.042
PYN May 11, 2022 0.035
FCEF May 11, 2022 0.117
TGIF May 11, 2022 0.050
SDEF May 11, 2022 0.040
SDEI May 11, 2022 0.034
PAXS May 11, 2022 0.117
SJR.B.CA May 12, 2022 0.099
SJR May 12, 2022 0.076
RNW.CA May 12, 2022 0.078
NEA May 12, 2022 0.052
NVG May 12, 2022 0.064
NAD May 12, 2022 0.059
CSQ May 12, 2022 0.102
NUV May 12, 2022 0.028
NZF May 12, 2022 0.059
NAC May 12, 2022 0.051
JPS May 12, 2022 0.048
HNDL May 12, 2022 0.126
NMZ May 12, 2022 0.065
NRK May 12, 2022 0.048
GOF May 12, 2022 0.182
CHY May 12, 2022 0.100
JPC May 12, 2022 0.053
SJR.A.CA May 12, 2022 0.099
CHI May 12, 2022 0.095
JQC May 12, 2022 0.038
NDMO May 12, 2022 0.076
NMCO May 12, 2022 0.062
NID May 12, 2022 0.046
NKX May 12, 2022 0.057
AW.UN.CA May 12, 2022 0.155
CCD May 12, 2022 0.195
NXJ May 12, 2022 0.053
NBB May 12, 2022 0.108
GHY May 12, 2022 0.105
JFR May 12, 2022 0.058
JPI May 12, 2022 0.131
AVK May 12, 2022 0.117
CHW May 12, 2022 0.070
NQP May 12, 2022 0.049
ISD May 12, 2022 0.105
EAD May 12, 2022 0.060
LEO May 12, 2022 0.030
GBAB May 12, 2022 0.126
JRI May 12, 2022 0.097
NPCT May 12, 2022 0.103
NAN May 12, 2022 0.049
RFMZ May 12, 2022 0.093
JRO May 12, 2022 0.058
CPZ May 12, 2022 0.140
DSM May 12, 2022 0.030
RMM May 12, 2022 0.093
NCA May 12, 2022 0.025
NEV May 12, 2022 0.051
JGH May 12, 2022 0.113
ERC May 12, 2022 0.094
KIO May 12, 2022 0.105
NUW May 12, 2022 0.039
NUO May 12, 2022 0.043
NXP May 12, 2022 0.045
JCO May 12, 2022 0.034
NPV May 12, 2022 0.049
NSL May 12, 2022 0.034
OPP May 12, 2022 0.148
RIV May 12, 2022 0.170
NIQ May 12, 2022 0.038
NAZ May 12, 2022 0.050
DMF May 12, 2022 0.029
BPOPM May 12, 2022 0.128
JPT May 12, 2022 0.135
NET.UN.CA May 12, 2022 0.028
ARR.PRC May 12, 2022 0.146
NNY May 12, 2022 0.023
JSD May 12, 2022 0.086
ERH May 12, 2022 0.076
NKG May 12, 2022 0.043
NIM May 12, 2022 0.021
NMT May 12, 2022 0.043
CGO May 12, 2022 0.100
RMI May 12, 2022 0.104
RFM May 12, 2022 0.106
JEMD May 12, 2022 0.030
RSF May 12, 2022 0.166
JLS May 12, 2022 0.083
PGZ May 12, 2022 0.105
NXC May 12, 2022 0.040
NMI May 12, 2022 0.025
NMS May 12, 2022 0.052
FBIOP May 12, 2022 0.195
JHAA May 12, 2022 0.032
JMM May 12, 2022 0.030
NXN May 12, 2022 0.033
SMHB May 12, 2022 0.102
GJR May 12, 2022 0.032
NOM May 12, 2022 0.042
GJS May 12, 2022 0.035
GIPR May 12, 2022 0.054
GLDB May 12, 2022 0.039
GJO May 12, 2022 0.032
PFFL May 12, 2022 0.174
GJP May 12, 2022 0.062
GMBLP May 12, 2022 0.080
SBN.PRA.CA May 12, 2022 0.044
FIVR May 12, 2022 0.091
PXSAP May 12, 2022 0.162
SDHY May 12, 2022 0.108
RMMZ May 12, 2022 0.104
NPFD May 12, 2022 0.138
GUG May 12, 2022 0.119
POU.CA May 13, 2022 0.100
PECO May 13, 2022 0.090
BIGZ May 13, 2022 0.100
GDV May 13, 2022 0.110
BMEZ May 13, 2022 0.145
BDJ May 13, 2022 0.056
BCAT May 13, 2022 0.104
BSTZ May 13, 2022 0.192
BTT May 13, 2022 0.062
CLM May 13, 2022 0.181
HYT May 13, 2022 0.078
BBN May 13, 2022 0.123
BTZ May 13, 2022 0.084
SBR May 13, 2022 0.604
BCX May 13, 2022 0.045
BST May 13, 2022 0.250
CII May 13, 2022 0.100
MYI May 13, 2022 0.051
ARR May 13, 2022 0.100
VMO May 13, 2022 0.049
BOE May 13, 2022 0.063
CRF May 13, 2022 0.173
BHK May 13, 2022 0.075
IIM May 13, 2022 0.063
GGN May 13, 2022 0.030
VVR May 13, 2022 0.026
VGM May 13, 2022 0.049
BME May 13, 2022 0.213
VKQ May 13, 2022 0.048
BIT May 13, 2022 0.124
IQI May 13, 2022 0.047
BGY May 13, 2022 0.034
BFK May 13, 2022 0.059
MYD May 13, 2022 0.051
MUC May 13, 2022 0.055
VCV May 13, 2022 0.046
BLW May 13, 2022 0.098
MVF May 13, 2022 0.034
MMD May 13, 2022 0.085
GIM May 13, 2022 0.035
MUI May 13, 2022 0.054
DSU May 13, 2022 0.060
MUA May 13, 2022 0.045
MYN May 13, 2022 0.051
BUI May 13, 2022 0.121
FRA May 13, 2022 0.067
VKI May 13, 2022 0.046
MIY May 13, 2022 0.056
MQY May 13, 2022 0.063
MUJ May 13, 2022 0.063
GUT May 13, 2022 0.050
KTF May 13, 2022 0.035
BGR May 13, 2022 0.044
NML May 13, 2022 0.021
BFZ May 13, 2022 0.043
MHN May 13, 2022 0.054
BYM May 13, 2022 0.058
OIA May 13, 2022 0.030
BKT May 13, 2022 0.034
TEI May 13, 2022 0.060
BKN May 13, 2022 0.068
BLE May 13, 2022 0.052
MVT May 13, 2022 0.059
VPV May 13, 2022 0.046
BGT May 13, 2022 0.065
MQT May 13, 2022 0.054
XFLT May 13, 2022 0.073
MUE May 13, 2022 0.052
NRO May 13, 2022 0.031
IHIT May 13, 2022 0.044
FTF May 13, 2022 0.067
VTN May 13, 2022 0.042
FT May 13, 2022 0.043
MHD May 13, 2022 0.060
IVH May 13, 2022 0.076
VBF May 13, 2022 0.052
MPA May 13, 2022 0.055
BNY May 13, 2022 0.046
BTA May 13, 2022 0.054
FFTI May 13, 2022 0.029
AFIF May 13, 2022 0.021
GNT May 13, 2022 0.030
KSM May 13, 2022 0.040
DTF May 13, 2022 0.033
SZC May 13, 2022 0.213
GLU May 13, 2022 0.100
IHTA May 13, 2022 0.041
VLT May 13, 2022 0.096
SRV May 13, 2022 0.150
DALT May 13, 2022 0.012
EGF May 13, 2022 0.041
SNLN May 13, 2022 0.052
BHV May 13, 2022 0.045
ADFI May 13, 2022 0.007
NBXG May 13, 2022 0.100
MEGI May 13, 2022 0.108
ECAT May 13, 2022 0.100
OXLC May 16, 2022 0.075
SOR May 16, 2022 0.185
GWRS May 16, 2022 0.025
FINS May 16, 2022 0.108
DHY May 16, 2022 0.015
OXSQ May 16, 2022 0.035
HYB May 16, 2022 0.050
CIK May 16, 2022 0.022
OXLCP May 16, 2022 0.130
DYFN May 16, 2022 0.123
OXLCM May 16, 2022 0.141
OXLCO May 16, 2022 0.125
PFLT May 17, 2022 0.095
MIN May 17, 2022 0.023
HRZN May 17, 2022 0.100
MCR May 17, 2022 0.050
MMT May 17, 2022 0.036
MFM May 17, 2022 0.022
MHI May 17, 2022 0.040
MAV May 17, 2022 0.040
PHT May 17, 2022 0.062
DMB May 17, 2022 0.053
CXE May 17, 2022 0.018
MGF May 17, 2022 0.024
PHD May 17, 2022 0.058
VCIF May 17, 2022 0.073
HNW May 17, 2022 0.110
CMU May 17, 2022 0.015
CXH May 17, 2022 0.029
CIF May 17, 2022 0.017
MFV May 17, 2022 0.042
MIO May 17, 2022 0.060
UTG May 18, 2022 0.190
SLRC May 18, 2022 0.137
SPE May 18, 2022 0.110
SRV.UN.CA May 18, 2022 0.090
PCF May 18, 2022 0.073
SLNHP May 18, 2022 0.188
RIRA.CA May 18, 2022 0.076
FLUI.CA May 18, 2022 0.052
FLGD.CA May 18, 2022 0.053
FLGA.CA May 18, 2022 0.045
FLCI.CA May 18, 2022 0.055
FCII.CA May 18, 2022 0.010
EIT.UN.CA May 19, 2022 0.100
LAND May 19, 2022 0.045
IGR May 19, 2022 0.060
AOD May 19, 2022 0.058
THQ May 19, 2022 0.113
GOOD May 19, 2022 0.125
FAX May 19, 2022 0.028
THW May 19, 2022 0.117
GAIN May 19, 2022 0.075
AWP May 19, 2022 0.040
GLAD May 19, 2022 0.068
BPF.UN.CA May 19, 2022 0.085
ARDC May 19, 2022 0.098
MGU May 19, 2022 0.130
BGH May 19, 2022 0.106
GLO May 19, 2022 0.094
AFT May 19, 2022 0.085
ACP May 19, 2022 0.100
HIE May 19, 2022 0.048
AIF May 19, 2022 0.090
KEG.UN.CA May 19, 2022 0.095
ASGI May 19, 2022 0.120
LANDO May 19, 2022 0.125
GLQ May 19, 2022 0.116
AGD May 19, 2022 0.065
DEX May 19, 2022 0.059
GOODO May 19, 2022 0.125
GLV May 19, 2022 0.091
DDF May 19, 2022 0.065
GOODN May 19, 2022 0.138
LANDM May 19, 2022 0.104
FCO May 19, 2022 0.070
VFL May 19, 2022 0.045
GLDI May 19, 2022 0.109
SLVO May 19, 2022 0.063
USOI May 19, 2022 0.228
DMA May 19, 2022 0.059
KEY.CA May 20, 2022 0.160
LTC May 20, 2022 0.190
FFC May 20, 2022 0.119
WDI May 20, 2022 0.117
WIW May 20, 2022 0.049
EMD May 20, 2022 0.090
BGB May 20, 2022 0.065
MMU May 20, 2022 0.039
DFP May 20, 2022 0.150
HIO May 20, 2022 0.030
HIX May 20, 2022 0.049
HYI May 20, 2022 0.095
WIA May 20, 2022 0.039
GDO May 20, 2022 0.101
FLC May 20, 2022 0.122
BSL May 20, 2022 0.071
IGI May 20, 2022 0.067
EHI May 20, 2022 0.067
BGX May 20, 2022 0.073
PFD May 20, 2022 0.079
BWG May 20, 2022 0.090
MHF May 20, 2022 0.020
DMO May 20, 2022 0.105
FMN May 20, 2022 0.054
WEA May 20, 2022 0.066
PFO May 20, 2022 0.066
ADC.PRA May 20, 2022 0.089
MNP May 20, 2022 0.048
PAI May 20, 2022 0.046
SBI May 20, 2022 0.024
EXG May 23, 2022 0.069
ETY May 23, 2022 0.093
EVT May 23, 2022 0.163
ETV May 23, 2022 0.111
ETG May 23, 2022 0.130
ETW May 23, 2022 0.073
EOS May 23, 2022 0.137
HFRO May 23, 2022 0.077
EIM May 23, 2022 0.045
EOI May 23, 2022 0.110
ETJ May 23, 2022 0.076
NXDT May 23, 2022 0.050
BRW May 23, 2022 0.047
ETB May 23, 2022 0.108
EFR May 23, 2022 0.081
PPT May 23, 2022 0.026
ETO May 23, 2022 0.179
PMO May 23, 2022 0.053
EFT May 23, 2022 0.077
PMM May 23, 2022 0.032
EOT May 23, 2022 0.062
EVM May 23, 2022 0.038
ETX May 23, 2022 0.071
HGLB May 23, 2022 0.081
TEAF May 23, 2022 0.090
PIM May 23, 2022 0.022
ENX May 23, 2022 0.033
EVG May 23, 2022 0.099
EXD May 23, 2022 0.071
TPZ May 23, 2022 0.105
OCCIO May 23, 2022 0.128
OCCIN May 23, 2022 0.109
PPL.CA May 24, 2022 0.210
PBA May 24, 2022 0.210
PSEC May 26, 2022 0.060
SCM May 26, 2022 0.093
AGNC May 27, 2022 0.120
STAG May 27, 2022 0.122
ADC May 27, 2022 0.234
DNP May 27, 2022 0.065
EFC May 27, 2022 0.150
ORC May 27, 2022 0.045
NBH May 27, 2022 0.050
MDV May 27, 2022 0.096
MTBCP May 27, 2022 0.229
EARN May 27, 2022 0.080
NBW May 27, 2022 0.045
NBO May 27, 2022 0.039
MTBCO May 27, 2022 0.182
UDA.CA May 27, 2022 0.038
FCR.UN.CA May 30, 2022 0.036
SPB.CA May 30, 2022 0.060
BEI.UN.CA May 30, 2022 0.090
FRU.CA May 30, 2022 0.080
MTL.CA May 30, 2022 0.060
AI.CA May 30, 2022 0.075
FC.CA May 30, 2022 0.078
BDT.CA May 30, 2022 0.033
BTB.UN.CA May 30, 2022 0.025
PBY.UN.CA May 30, 2022 0.042
INO.UN.CA May 30, 2022 0.069
MID.UN.CA May 30, 2022 0.040
BRE.CA May 30, 2022 0.113
RBN.UN.CA May 30, 2022 0.040
MR.UN.CA May 30, 2022 0.040
SSF.UN.CA May 30, 2022 0.043
BDIV.CA May 30, 2022 0.100
CTF.UN.CA May 30, 2022 0.010
CIQ.UN.CA May 30, 2022 0.040
ENI.UN.CA May 30, 2022 0.010
WORK.UN.CA May 30, 2022 0.033
SIH.UN.CA May 30, 2022 0.033
RATE.CA May 30, 2022 0.067
MUSA.CA May 30, 2022 0.046
MREL.CA May 30, 2022 0.075
MINF.CA May 30, 2022 0.042
MDIV.CA May 30, 2022 0.060
HWF.CA May 30, 2022 0.042
HIG.CA May 30, 2022 0.050
CLP.UN.CA May 30, 2022 0.042
BREA.CA May 30, 2022 0.083
BPRF.CA May 30, 2022 0.104
BLOV.CA May 30, 2022 0.075
BFIN.CA May 30, 2022 0.083
BEPR.CA May 30, 2022 0.070
AGR.UN.CA May 30, 2022 0.033
Top 10 Monthly Dividend Paying Stocks (5Yr)
Monthly Dividend Paying Stocks Under $10
Monthly Dividend Paying Stocks Under $5

Beyond monthly dividends, also see:
Top Dividend Stocks Year To Date
Top Dividend Stocks 2021
Top 10 Dividend Stocks
Warren Buffett Dividend Stocks
Highest Yielding Dividend Paying BDCs
Highest Yielding BDC Baby Bonds
Dividend Growth Stocks: 25 Aristocrats
Future Dividend Aristocrats
Monthly Dividend Paying Stocks List
Safest Monthly Dividend Paying Stocks
Cheap Monthly Dividend Paying Stocks
Growing Monthly Dividend Paying Stocks
Best Monthly Dividend Paying Stocks
High Yield Monthly Dividend Paying Stocks
Realty Income: Monthly Dividend Paying REIT
Main Street Capital: Monthly Dividend Paying BDC
Vanguard Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying REITs
Monthly Dividend Paying Services Stocks
Monthly Dividend Paying Utilities Stocks
Monthly Dividend Paying Financial Stocks
Monthly Dividend Paying Technology Stocks
Monthly Dividend Paying Energy Stocks
Monthly Dividend Paying REIT Stocks
Monthly Dividend Paying Canadian Stocks
Monthly Dividend Paying ETFs
Monthly Dividend Paying Funds
Top Monthly Dividend Paying Stocks
Other Monthly Dividend Paying Stocks
January Monthly Dividend Paying Funds
February Monthly Dividend Paying Funds
March Monthly Dividend Paying Funds
April Monthly Dividend Paying Funds
May Monthly Dividend Paying Funds
June Monthly Dividend Paying Funds
July Monthly Dividend Paying Funds
August Monthly Dividend Paying Funds
September Monthly Dividend Paying Funds
October Monthly Dividend Paying Funds
November Monthly Dividend Paying Funds
December Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying Stocks 2019
Monthly Dividend Paying Stocks 2020
Monthly Dividend Paying Stocks 2021
Monthly Dividend Paying Stocks 2022
 

May Monthly Dividend Paying Stocks | www.MonthlyDividendPayingStocks.com | Copyright © 2020 - 2022, All Rights Reserved

Nothing in this site or parent site DividendChannel.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy. Video widget and market videos powered by Market News Video. Quote and option data delayed at least 15 minutes; stock quote data powered by Ticker Technologies, and Mergent. Contact Dividend Channel; Meet Our Editorial Staff.