May Monthly Dividend Paying Stocks

Symbol Ex-Date Dividend/
Share
BND May 2, 2022 0.141
AGG May 2, 2022 0.181
ITUB May 2, 2022 0.004
BNDX May 2, 2022 0.038
VCSH May 2, 2022 0.108
VCIT May 2, 2022 0.186
LQD May 2, 2022 0.254
BSV May 2, 2022 0.075
MUB May 2, 2022 0.172
TLT May 2, 2022 0.203
SHY May 2, 2022 0.044
MBB May 2, 2022 0.148
VTEB May 2, 2022 0.070
IEF May 2, 2022 0.125
JPST May 2, 2022 0.036
IGSB May 2, 2022 0.073
TIP May 2, 2022 0.938
GOVT May 2, 2022 0.026
IUSB May 2, 2022 0.090
SHV May 2, 2022 0.033
JEPI May 2, 2022 0.468
HYG May 2, 2022 0.305
VGSH May 2, 2022 0.029
EMB May 2, 2022 0.364
VMBS May 2, 2022 0.069
SCHP May 2, 2022 0.384
PFF May 2, 2022 0.123
VGIT May 2, 2022 0.065
BIV May 2, 2022 0.138
STIP May 2, 2022 0.687
SCHO May 2, 2022 0.025
IEI May 2, 2022 0.095
SUB May 2, 2022 0.069
IGIB May 2, 2022 0.122
JNK May 2, 2022 0.414
USHY May 2, 2022 0.168
MINT May 2, 2022 0.099
FLOT May 2, 2022 0.025
USIG May 2, 2022 0.118
SPSB May 2, 2022 0.034
SCHR May 2, 2022 0.040
TLH May 2, 2022 0.232
SCHZ May 2, 2022 0.098
ICSH May 2, 2022 0.028
SPIB May 2, 2022 0.060
SGOV May 2, 2022 0.025
SHYG May 2, 2022 0.181
SPAB May 2, 2022 0.051
SPTL May 2, 2022 0.063
SRLN May 2, 2022 0.170
ISTB May 2, 2022 0.068
VCLT May 2, 2022 0.276
SHM May 2, 2022 0.051
BLV May 2, 2022 0.236
TFLO May 2, 2022 0.021
VGLT May 2, 2022 0.135
CWB May 2, 2022 0.050
SPMB May 2, 2022 0.056
NEAR May 2, 2022 0.036
HYLB May 2, 2022 0.155
APLE May 2, 2022 0.050
SPTS May 2, 2022 0.014
TFI May 2, 2022 0.068
SJNK May 2, 2022 0.107
PULS May 2, 2022 0.048
SPTI May 2, 2022 0.025
BOND May 2, 2022 0.250
VUSB May 2, 2022 0.029
VWOB May 2, 2022 0.264
HYD May 2, 2022 0.174
MAIN May 2, 2022 0.215
FLRN May 2, 2022 0.020
SLQD May 2, 2022 0.062
ANGL May 2, 2022 0.109
GVI May 2, 2022 0.141
JMST May 2, 2022 0.029
IBTD May 2, 2022 0.017
TOTL May 2, 2022 0.136
EAGG May 2, 2022 0.072
VNLA May 2, 2022 0.048
IBDP May 2, 2022 0.038
EBND May 2, 2022 0.038
IBDO May 2, 2022 0.034
SPIP May 2, 2022 0.235
HYMB May 2, 2022 0.077
CMF May 2, 2022 0.086
JAAA May 2, 2022 0.062
ITM May 2, 2022 0.070
TDTT May 2, 2022 0.186
IBTE May 2, 2022 0.024
IBDQ May 2, 2022 0.041
IGLB May 2, 2022 0.192
FALN May 2, 2022 0.096
FLCB May 2, 2022 0.043
IBDR May 2, 2022 0.044
TIPX May 2, 2022 0.145
LDUR May 2, 2022 0.180
HYS May 2, 2022 0.330
ICVT May 2, 2022 0.073
IBDS May 2, 2022 0.045
BWX May 2, 2022 0.022
JAGG May 2, 2022 0.076
FPF May 2, 2022 0.128
SUSC May 2, 2022 0.050
FLTR May 2, 2022 0.018
STPZ May 2, 2022 0.390
PSK May 2, 2022 0.360
HYGV May 2, 2022 0.229
MUNI May 2, 2022 0.080
IBTF May 2, 2022 0.029
SUSB May 2, 2022 0.029
RAVI May 2, 2022 0.046
VTC May 2, 2022 0.183
SPHY May 2, 2022 0.115
JMBS May 2, 2022 0.073
CORP May 2, 2022 0.240
JCPI May 2, 2022 0.150
QLTA May 2, 2022 0.099
TDTF May 2, 2022 0.206
IBDT May 2, 2022 0.056
HYDW May 2, 2022 0.159
LTPZ May 2, 2022 0.630
AGZ May 2, 2022 0.104
JCPB May 2, 2022 0.106
FLCO May 2, 2022 0.058
SPLB May 2, 2022 0.083
BNDW May 2, 2022 0.090
IBMM May 2, 2022 0.020
EUSB May 2, 2022 0.074
SPBO May 2, 2022 0.073
NYF May 2, 2022 0.087
IBML May 2, 2022 0.021
CMBS May 2, 2022 0.105
SMMU May 2, 2022 0.037
FTHY May 2, 2022 0.134
IGD May 2, 2022 0.040
WIP May 2, 2022 0.361
MEAR May 2, 2022 0.018
DIAL May 2, 2022 0.042
PREF May 2, 2022 0.069
ULST May 2, 2022 0.023
HYEM May 2, 2022 0.103
BKAG May 2, 2022 0.074
SHYD May 2, 2022 0.050
IBMN May 2, 2022 0.018
GNMA May 2, 2022 0.066
FSD May 2, 2022 0.105
JPHY May 2, 2022 0.195
MMIT May 2, 2022 0.037
SCHJ May 2, 2022 0.054
IGHG May 2, 2022 0.187
JMUB May 2, 2022 0.079
FEI May 2, 2022 0.050
IBDU May 2, 2022 0.046
AVIG May 2, 2022 0.065
VCEB May 2, 2022 0.126
MMIN May 2, 2022 0.050
EMHY May 2, 2022 0.219
SCHI May 2, 2022 0.097
GOVZ May 2, 2022 0.048
ILTB May 2, 2022 0.201
JPIE May 2, 2022 0.143
CEMB May 2, 2022 0.163
SMB May 2, 2022 0.017
HYBB May 2, 2022 0.107
BGRN May 2, 2022 0.164
IBMO May 2, 2022 0.017
MUST May 2, 2022 0.023
JPIB May 2, 2022 0.265
TAXF May 2, 2022 0.067
MLN May 2, 2022 0.038
FCT May 2, 2022 0.072
NUBD May 2, 2022 0.042
ESGB May 2, 2022 0.031
IBMP May 2, 2022 0.020
FIF May 2, 2022 0.063
IBDV May 2, 2022 0.052
IBHD May 2, 2022 0.074
SKOR May 2, 2022 0.092
JSCP May 2, 2022 0.083
JPMB May 2, 2022 0.167
IBTG May 2, 2022 0.024
SCHQ May 2, 2022 0.068
IGEB May 2, 2022 0.118
FLBL May 2, 2022 0.067
FDEU May 2, 2022 0.060
FTSD May 2, 2022 0.068
AVSF May 2, 2022 0.047
IBDW May 2, 2022 0.030
IBHC May 2, 2022 0.057
KORP May 2, 2022 0.088
XMPT May 2, 2022 0.084
BWZ May 2, 2022 0.004
IBTH May 2, 2022 0.027
GBF May 2, 2022 0.152
IBND May 2, 2022 0.008
FPL May 2, 2022 0.038
IMTB May 2, 2022 0.089
MUSI May 2, 2022 0.103
TIPZ May 2, 2022 0.490
EMNT May 2, 2022 0.081
FISR May 2, 2022 0.040
IBMQ May 2, 2022 0.027
YLD May 2, 2022 0.095
IBHE May 2, 2022 0.100
STOT May 2, 2022 0.064
VALT May 2, 2022 0.030
HYHG May 2, 2022 0.233
HYDB May 2, 2022 0.232
HYBL May 2, 2022 0.120
HYXF May 2, 2022 0.180
RVNU May 2, 2022 0.053
FLMB May 2, 2022 0.044
EMHC May 2, 2022 0.097
NUHY May 2, 2022 0.101
FLMI May 2, 2022 0.046
MBSD May 2, 2022 0.050
IBDD May 2, 2022 0.041
PHYL May 2, 2022 0.157
GHYG May 2, 2022 0.153
JBBB May 2, 2022 0.137
IBTK May 2, 2022 0.021
GRNB May 2, 2022 0.044
PTRB May 2, 2022 0.094
EMTL May 2, 2022 0.127
DBND May 2, 2022 0.035
FIBR May 2, 2022 0.203
AVMU May 2, 2022 0.037
SHYL May 2, 2022 0.180
IBHF May 2, 2022 0.104
FAM May 2, 2022 0.060
ULTR May 2, 2022 0.061
BKHY May 2, 2022 0.154
IBTI May 2, 2022 0.024
BKSB May 2, 2022 0.059
IBTJ May 2, 2022 0.027
MINO May 2, 2022 0.108
MMCA May 2, 2022 0.047
SBND May 2, 2022 0.032
FMY May 2, 2022 0.055
HYRM May 2, 2022 0.083
JIGB May 2, 2022 0.119
PAB May 2, 2022 0.092
MBND May 2, 2022 0.028
LKOR May 2, 2022 0.157
IGLD May 2, 2022 0.058
MBNE May 2, 2022 0.033
OBND May 2, 2022 0.075
JIB May 2, 2022 0.059
IBCE May 2, 2022 0.037
HYMU May 2, 2022 0.063
BBSA May 2, 2022 0.052
NUAG May 2, 2022 0.049
IBTL May 2, 2022 0.067
FEIG May 2, 2022 0.091
SIFI May 2, 2022 0.112
NUSA May 2, 2022 0.042
SIHY May 2, 2022 0.205
IG May 2, 2022 0.069
AEMB May 2, 2022 0.168
SCRD May 2, 2022 0.084
INMU May 2, 2022 0.029
AHYB May 2, 2022 0.176
BKUI May 2, 2022 0.034
LQDB May 2, 2022 0.200
QPFF May 2, 2022 0.136
WINC May 2, 2022 0.039
RHCB May 2, 2022 0.178
RBND May 2, 2022 0.043
IBHG May 2, 2022 0.105
PQDI May 2, 2022 0.086
FEHY May 2, 2022 0.181
QCON May 2, 2022 0.055
SMI May 2, 2022 0.035
ESEB May 2, 2022 0.070
HYLV May 2, 2022 0.088
HYUP May 2, 2022 0.222
ESHY May 2, 2022 0.089
IBHH May 2, 2022 0.200
SPXB May 2, 2022 0.172
USBF May 2, 2022 0.158
MIG May 2, 2022 0.048
ELQD May 2, 2022 0.181
IBHI May 2, 2022 0.181
MBBB May 2, 2022 0.050
AAA May 2, 2022 0.029
USI May 2, 2022 0.031
ESCR May 2, 2022 0.046
XHYE May 2, 2022 0.179
XHYI May 2, 2022 0.174
FLUD May 2, 2022 0.015
XHYD May 2, 2022 0.165
XHYF May 2, 2022 0.164
XHYC May 2, 2022 0.166
XHYT May 2, 2022 0.175
MAAX May 2, 2022 0.036
XHYH May 2, 2022 0.173
QUIG.CA May 2, 2022 0.228
QUB.CA May 2, 2022 0.121
QSB.CA May 2, 2022 0.198
QHY.CA May 2, 2022 0.356
QEBL.CA May 2, 2022 0.286
QEBH.CA May 2, 2022 0.265
QDXB.CA May 2, 2022 0.076
QBB.CA May 2, 2022 0.172
MUB.CA May 2, 2022 0.055
MKB.CA May 2, 2022 0.035
MGB.CA May 2, 2022 0.059
MCSB.CA May 2, 2022 0.030
BBD May 3, 2022 0.004
BBDO May 3, 2022 0.004
GBIL May 3, 2022 0.022
AOK May 3, 2022 0.038
GIGB May 3, 2022 0.106
GSST May 3, 2022 0.039
GCOR May 3, 2022 0.054
LQDH May 3, 2022 0.153
NHS May 3, 2022 0.091
IYLD May 3, 2022 0.043
GTIP May 3, 2022 0.398
HYGH May 3, 2022 0.344
GHYB May 3, 2022 0.191
BYLD May 3, 2022 0.057
IGBH May 3, 2022 0.051
LQDI May 3, 2022 0.065
GEMD May 3, 2022 0.211
RDFI May 3, 2022 0.103
RTAI May 3, 2022 0.064
FLTN May 3, 2022 0.012
WKLY May 3, 2022 0.020
EAOK May 3, 2022 0.024
JOJO May 3, 2022 0.027
GSIG May 3, 2022 0.060
PFFD May 4, 2022 0.109
SDIV May 4, 2022 0.300
DIV May 4, 2022 0.104
SRET May 4, 2022 0.150
PFFV May 4, 2022 0.125
SPFF May 4, 2022 0.057
EMBD May 4, 2022 0.080
QDIV May 4, 2022 0.075
SDEM May 4, 2022 0.195
ALTY May 4, 2022 0.071
TGIF May 4, 2022 0.050
EFAS May 4, 2022 0.072
AWF May 5, 2022 0.066
AFB May 5, 2022 0.045
BNDC May 6, 2022 0.046
DHF May 6, 2022 0.019
DNG.CA May 6, 2022 0.008
GROW May 6, 2022 0.008
LGI May 9, 2022 0.125
DCF May 9, 2022 0.050
EDF May 9, 2022 0.060
EDI May 9, 2022 0.070
UTF May 10, 2022 0.155
CDC May 10, 2022 0.068
RQI May 10, 2022 0.080
UITB May 10, 2022 0.081
PTA May 10, 2022 0.130
RNP May 10, 2022 0.136
RA May 10, 2022 0.199
CFO May 10, 2022 0.023
LDP May 10, 2022 0.135
CFA May 10, 2022 0.016
USTB May 10, 2022 0.088
ECC May 10, 2022 0.140
CSB May 10, 2022 0.027
CDL May 10, 2022 0.048
RFI May 10, 2022 0.080
FOF May 10, 2022 0.087
UIVM May 10, 2022 0.133
PSF May 10, 2022 0.135
USVM May 10, 2022 0.004
VSDA May 10, 2022 0.026
UBND May 10, 2022 0.048
TPLC May 10, 2022 0.007
TPHD May 10, 2022 0.015
UEVM May 10, 2022 0.094
VSMV May 10, 2022 0.044
UCRD May 10, 2022 0.047
QQQN May 10, 2022 0.002
CSF May 10, 2022 0.005
CIL May 10, 2022 0.131
TPSC May 10, 2022 0.004
TPHE May 10, 2022 0.022
TPLE May 10, 2022 0.005
CIZ May 10, 2022 0.101
ECCC May 10, 2022 0.135
EICA May 10, 2022 0.104
ECC.PRD May 10, 2022 0.141
CID May 10, 2022 0.117
RLTY May 10, 2022 0.104
PDI May 11, 2022 0.221
PTY May 11, 2022 0.119
PDO May 11, 2022 0.118
DSL May 11, 2022 0.110
EVV May 11, 2022 0.100
HTD May 11, 2022 0.138
DLY May 11, 2022 0.117
PHK May 11, 2022 0.048
PDT May 11, 2022 0.098
PML May 11, 2022 0.059
AIO May 11, 2022 0.150
PFN May 11, 2022 0.072
PCN May 11, 2022 0.113
HPS May 11, 2022 0.110
HPI May 11, 2022 0.124
EVN May 11, 2022 0.048
HPF May 11, 2022 0.124
NCV May 11, 2022 0.043
ZTR May 11, 2022 0.080
PFL May 11, 2022 0.081
PMX May 11, 2022 0.046
PMF May 11, 2022 0.054
TBLD May 11, 2022 0.104
NCZ May 11, 2022 0.038
RCS May 11, 2022 0.051
DBL May 11, 2022 0.110
ACV May 11, 2022 0.180
PCQ May 11, 2022 0.065
PCK May 11, 2022 0.032
PZC May 11, 2022 0.038
CBH May 11, 2022 0.046
PCM May 11, 2022 0.080
EVF May 11, 2022 0.035
VGI May 11, 2022 0.080
PNI May 11, 2022 0.040
PGP May 11, 2022 0.069
PNF May 11, 2022 0.042
CEV May 11, 2022 0.047
PYN May 11, 2022 0.035
FCEF May 11, 2022 0.118
SDEF May 11, 2022 0.040
SDEI May 11, 2022 0.034
PAXS May 11, 2022 0.117
SJR.B.CA May 12, 2022 0.099
SJR May 12, 2022 0.076
NEA May 12, 2022 0.053
RNW.CA May 12, 2022 0.078
NVG May 12, 2022 0.064
NAD May 12, 2022 0.060
CSQ May 12, 2022 0.103
NZF May 12, 2022 0.059
NUV May 12, 2022 0.028
NAC May 12, 2022 0.052
JPS May 12, 2022 0.048
HNDL May 12, 2022 0.126
NMZ May 12, 2022 0.065
NRK May 12, 2022 0.048
CHY May 12, 2022 0.100
SJR.A.CA May 12, 2022 0.099
CHI May 12, 2022 0.095
JPC May 12, 2022 0.053
GOF May 12, 2022 0.182
JQC May 12, 2022 0.039
NDMO May 12, 2022 0.077
NMCO May 12, 2022 0.062
NID May 12, 2022 0.047
NKX May 12, 2022 0.057
CCD May 12, 2022 0.195
AW.UN.CA May 12, 2022 0.155
NXJ May 12, 2022 0.054
GHY May 12, 2022 0.105
JFR May 12, 2022 0.058
NBB May 12, 2022 0.109
JPI May 12, 2022 0.131
NQP May 12, 2022 0.049
AVK May 12, 2022 0.117
ISD May 12, 2022 0.105
EAD May 12, 2022 0.060
LEO May 12, 2022 0.030
CHW May 12, 2022 0.070
JRI May 12, 2022 0.097
RFMZ May 12, 2022 0.093
NAN May 12, 2022 0.049
GBAB May 12, 2022 0.126
JRO May 12, 2022 0.058
NPCT May 12, 2022 0.103
CPZ May 12, 2022 0.140
RMM May 12, 2022 0.093
DSM May 12, 2022 0.030
NCA May 12, 2022 0.025
ERC May 12, 2022 0.094
JGH May 12, 2022 0.113
NUW May 12, 2022 0.039
NXP May 12, 2022 0.046
NUO May 12, 2022 0.044
KIO May 12, 2022 0.105
RIV May 12, 2022 0.170
NPV May 12, 2022 0.049
NSL May 12, 2022 0.034
OPP May 12, 2022 0.148
NIQ May 12, 2022 0.039
NNY May 12, 2022 0.023
NAZ May 12, 2022 0.050
DMF May 12, 2022 0.029
JPT May 12, 2022 0.135
BPOPM May 12, 2022 0.128
ARR.PRC May 12, 2022 0.146
JSD May 12, 2022 0.087
NET.UN.CA May 12, 2022 0.028
NIM May 12, 2022 0.021
RMI May 12, 2022 0.104
NKG May 12, 2022 0.043
ERH May 12, 2022 0.076
NMT May 12, 2022 0.043
RFM May 12, 2022 0.106
NMI May 12, 2022 0.026
NXC May 12, 2022 0.040
JLS May 12, 2022 0.083
CGO May 12, 2022 0.100
PGZ May 12, 2022 0.105
JHAA May 12, 2022 0.032
NMS May 12, 2022 0.053
FBIOP May 12, 2022 0.195
JMM May 12, 2022 0.030
RSF May 12, 2022 0.166
NXN May 12, 2022 0.033
SMHB May 12, 2022 0.102
GJR May 12, 2022 0.806
GJS May 12, 2022 0.035
NOM May 12, 2022 0.042
GLDB May 12, 2022 0.039
GJO May 12, 2022 0.032
PFFL May 12, 2022 0.174
GIPR May 12, 2022 0.054
GJP May 12, 2022 0.062
SBN.PRA.CA May 12, 2022 0.044
GMBLP May 12, 2022 0.080
PXSAP May 12, 2022 0.162
FIVR May 12, 2022 0.091
SDHY May 12, 2022 0.108
RMMZ May 12, 2022 0.104
NPFD May 12, 2022 0.138
GUG May 12, 2022 0.119
POU.CA May 13, 2022 0.100
PECO May 13, 2022 0.090
GDV May 13, 2022 0.110
BMEZ May 13, 2022 0.145
BIGZ May 13, 2022 0.100
BDJ May 13, 2022 0.056
BCAT May 13, 2022 0.104
BTT May 13, 2022 0.062
BSTZ May 13, 2022 0.192
SBR May 13, 2022 0.604
HYT May 13, 2022 0.078
BTZ May 13, 2022 0.084
BBN May 13, 2022 0.123
CLM May 13, 2022 0.181
BCX May 13, 2022 0.045
BKT May 13, 2022 0.102
ARR May 13, 2022 0.100
CII May 13, 2022 0.100
BST May 13, 2022 0.250
NBXG May 13, 2022 0.100
MYI May 13, 2022 0.052
VMO May 13, 2022 0.049
BOE May 13, 2022 0.063
VVR May 13, 2022 0.026
BHK May 13, 2022 0.075
IIM May 13, 2022 0.063
GGN May 13, 2022 0.030
BGY May 13, 2022 0.034
BME May 13, 2022 0.213
BIT May 13, 2022 0.124
VKQ May 13, 2022 0.048
VGM May 13, 2022 0.049
IQI May 13, 2022 0.047
MYD May 13, 2022 0.052
MMD May 13, 2022 0.085
CRF May 13, 2022 0.173
VCV May 13, 2022 0.046
BLW May 13, 2022 0.098
BFK May 13, 2022 0.059
MUC May 13, 2022 0.055
MUI May 13, 2022 0.054
MVF May 13, 2022 0.034
GIM May 13, 2022 0.035
DSU May 13, 2022 0.061
BUI May 13, 2022 0.121
MUA May 13, 2022 0.046
FRA May 13, 2022 0.067
GUT May 13, 2022 0.050
MYN May 13, 2022 0.052
NML May 13, 2022 0.021
VKI May 13, 2022 0.046
BGR May 13, 2022 0.044
MQY May 13, 2022 0.063
BFZ May 13, 2022 0.043
KTF May 13, 2022 0.035
MUJ May 13, 2022 0.063
MIY May 13, 2022 0.056
MHN May 13, 2022 0.055
OIA May 13, 2022 0.031
BYM May 13, 2022 0.058
GXE.CA May 13, 2022 0.010
TEI May 13, 2022 0.060
FTF May 13, 2022 0.067
BGT May 13, 2022 0.065
BLE May 13, 2022 0.052
VPV May 13, 2022 0.047
MQT May 13, 2022 0.054
MVT May 13, 2022 0.059
MUE May 13, 2022 0.053
XFLT May 13, 2022 0.073
BKN May 13, 2022 0.068
VTN May 13, 2022 0.042
IHIT May 13, 2022 0.044
IVH May 13, 2022 0.076
VBF May 13, 2022 0.052
FT May 13, 2022 0.043
MHD May 13, 2022 0.061
NRO May 13, 2022 0.031
MPA May 13, 2022 0.055
BNY May 13, 2022 0.047
BTA May 13, 2022 0.055
AFIF May 13, 2022 0.021
GNT May 13, 2022 0.030
NXG May 13, 2022 0.213
KSM May 13, 2022 0.040
FFTI May 13, 2022 0.029
SRV May 13, 2022 0.150
GLU May 13, 2022 0.100
DTF May 13, 2022 0.033
IHTA May 13, 2022 0.041
VLT May 13, 2022 0.096
DALT May 13, 2022 0.012
EGF May 13, 2022 0.041
SNLN May 13, 2022 0.052
BHV May 13, 2022 0.046
ADFI May 13, 2022 0.008
MEGI May 13, 2022 0.108
ECAT May 13, 2022 0.100
OXLC May 16, 2022 0.075
GWRS May 16, 2022 0.025
SOR May 16, 2022 0.185
FINS May 16, 2022 0.109
DHY May 16, 2022 0.016
OXSQ May 16, 2022 0.035
HYB May 16, 2022 0.050
CIK May 16, 2022 0.023
OXLCP May 16, 2022 0.130
OXLCM May 16, 2022 0.141
OXLCO May 16, 2022 0.125
GYLD May 16, 2022 0.042
PFLT May 17, 2022 0.095
MIN May 17, 2022 0.023
HRZN May 17, 2022 0.100
MMT May 17, 2022 0.036
MCR May 17, 2022 0.050
PHT May 17, 2022 0.063
MFM May 17, 2022 0.022
MHI May 17, 2022 0.040
MAV May 17, 2022 0.040
DMB May 17, 2022 0.053
MIO May 17, 2022 0.060
CXE May 17, 2022 0.018
PHD May 17, 2022 0.058
MGF May 17, 2022 0.024
VCIF May 17, 2022 0.073
CMU May 17, 2022 0.015
HNW May 17, 2022 0.110
CXH May 17, 2022 0.029
CIF May 17, 2022 0.017
HOMZ May 17, 2022 0.036
MFV May 17, 2022 0.042
RIET May 17, 2022 0.084
HYTR May 17, 2022 0.015
UTG May 18, 2022 0.190
SLRC May 18, 2022 0.137
SRV.UN.CA May 18, 2022 0.090
SPE May 18, 2022 0.110
PCF May 18, 2022 0.073
RIRA.CA May 18, 2022 0.076
FLGD.CA May 18, 2022 0.053
FLGA.CA May 18, 2022 0.045
FLCI.CA May 18, 2022 0.055
FCII.CA May 18, 2022 0.010
EIT.UN.CA May 19, 2022 0.100
AOD May 19, 2022 0.058
THQ May 19, 2022 0.113
IGR May 19, 2022 0.060
FAX May 19, 2022 0.028
LAND May 19, 2022 0.045
GLDI May 19, 2022 2.180
GOOD May 19, 2022 0.125
THW May 19, 2022 0.117
GAIN May 19, 2022 0.075
AWP May 19, 2022 0.040
BPF.UN.CA May 19, 2022 0.085
GLAD May 19, 2022 0.068
SLVO May 19, 2022 1.260
MGU May 19, 2022 0.130
ARDC May 19, 2022 0.098
BGH May 19, 2022 0.106
VFL May 19, 2022 0.045
GLO May 19, 2022 0.094
HIE May 19, 2022 0.048
AFT May 19, 2022 0.085
ACP May 19, 2022 0.100
AIF May 19, 2022 0.090
KEG.UN.CA May 19, 2022 0.095
ASGI May 19, 2022 0.120
LANDO May 19, 2022 0.125
AGD May 19, 2022 0.065
GLQ May 19, 2022 0.116
RIGS May 19, 2022 0.045
DEX May 19, 2022 0.060
GOODO May 19, 2022 0.125
RFDA May 19, 2022 0.143
GLV May 19, 2022 0.091
FCO May 19, 2022 0.070
GOODN May 19, 2022 0.138
DDF May 19, 2022 0.065
LANDM May 19, 2022 0.104
RFCI May 19, 2022 0.041
RFFC May 19, 2022 0.062
MINN May 19, 2022 0.022
USOI May 19, 2022 4.560
DMA May 19, 2022 0.059
DIA May 20, 2022 0.745
KEY.CA May 20, 2022 0.160
LTC May 20, 2022 0.190
FFC May 20, 2022 0.119
WDI May 20, 2022 0.117
DX May 20, 2022 0.130
WIW May 20, 2022 0.049
EMD May 20, 2022 0.090
RUD.CA May 20, 2022 0.075
PFFA May 20, 2022 0.163
BGB May 20, 2022 0.065
MMU May 20, 2022 0.039
DFP May 20, 2022 0.151
HIO May 20, 2022 0.030
HIX May 20, 2022 0.049
AMZA May 20, 2022 0.220
HYI May 20, 2022 0.095
WIA May 20, 2022 0.039
GDO May 20, 2022 0.101
IGI May 20, 2022 0.067
FLC May 20, 2022 0.122
RBO.CA May 20, 2022 0.038
BSL May 20, 2022 0.071
EHI May 20, 2022 0.067
PFD May 20, 2022 0.079
RCD.CA May 20, 2022 0.082
BGX May 20, 2022 0.073
MHF May 20, 2022 0.020
BWG May 20, 2022 0.090
WEA May 20, 2022 0.066
ADC.PRA May 20, 2022 0.089
FMN May 20, 2022 0.054
DMO May 20, 2022 0.105
PFO May 20, 2022 0.066
MNP May 20, 2022 0.048
PAI May 20, 2022 0.047
SBI May 20, 2022 0.024
CEFS May 20, 2022 0.140
SEIX May 20, 2022 0.095
PFFR May 20, 2022 0.120
NFLT May 20, 2022 0.072
VABS May 20, 2022 0.041
BLHY May 20, 2022 0.104
RXD.CA May 20, 2022 0.060
RUSB.CA May 20, 2022 0.040
RUDH.CA May 20, 2022 0.056
RUBY.CA May 20, 2022 0.050
RUBH.CA May 20, 2022 0.050
RQL.CA May 20, 2022 0.041
RQK.CA May 20, 2022 0.038
RPSB.CA May 20, 2022 0.030
RPDH.CA May 20, 2022 0.060
RLB.CA May 20, 2022 0.036
RIDH.CA May 20, 2022 0.075
RBNK.CA May 20, 2022 0.085
PMNT.CA May 20, 2022 0.027
PMIF.CA May 20, 2022 0.060
PFSS.CA May 20, 2022 0.062
NSSB.CA May 20, 2022 0.020
NSCC.CA May 20, 2022 0.050
NPRF.CA May 20, 2022 0.080
IGCF.CA May 20, 2022 0.062
DCS.CA May 20, 2022 0.040
DCG.CA May 20, 2022 0.040
SPLV May 23, 2022 0.112
QYLD May 23, 2022 0.179
PGX May 23, 2022 0.058
BKLN May 23, 2022 0.061
SPHD May 23, 2022 0.142
BSCO May 23, 2022 0.034
BSCN May 23, 2022 0.024
EXG May 23, 2022 0.069
XYLD May 23, 2022 0.441
PZA May 23, 2022 0.050
GSY May 23, 2022 0.038
BSCP May 23, 2022 0.034
VRP May 23, 2022 0.098
PCY May 23, 2022 0.113
EVT May 23, 2022 0.163
ETY May 23, 2022 0.093
BSCQ May 23, 2022 0.039
PEY May 23, 2022 0.068
BAB May 23, 2022 0.072
RYLD May 23, 2022 0.211
ETV May 23, 2022 0.111
ETG May 23, 2022 0.130
PGF May 23, 2022 0.071
CLTL May 23, 2022 0.024
BRW May 23, 2022 0.047
ETW May 23, 2022 0.073
EOS May 23, 2022 0.137
GTO May 23, 2022 0.130
EIM May 23, 2022 0.045
PHB May 23, 2022 0.049
BSJN May 23, 2022 0.072
BSCR May 23, 2022 0.038
HFRO May 23, 2022 0.077
PCEF May 23, 2022 0.132
EOI May 23, 2022 0.110
PWZ May 23, 2022 0.047
VRIG May 23, 2022 0.024
BSJO May 23, 2022 0.088
PLW May 23, 2022 0.044
ETJ May 23, 2022 0.076
BSCS May 23, 2022 0.040
BSJP May 23, 2022 0.094
EFR May 23, 2022 0.081
PMO May 23, 2022 0.053
KBWD May 23, 2022 0.137
ETB May 23, 2022 0.108
PPT May 23, 2022 0.026
ETO May 23, 2022 0.179
PMM May 23, 2022 0.032
EFT May 23, 2022 0.078
EOT May 23, 2022 0.063
KBWY May 23, 2022 0.112
BSJQ May 23, 2022 0.101
EVM May 23, 2022 0.038
HGLB May 23, 2022 0.081
BSCT May 23, 2022 0.038
ETX May 23, 2022 0.071
PGHY May 23, 2022 0.082
TEAF May 23, 2022 0.090
ENX May 23, 2022 0.033
PIM May 23, 2022 0.022
BSCU May 23, 2022 0.037
BSMN May 23, 2022 0.011
EVG May 23, 2022 0.099
BSMP May 23, 2022 0.018
PICB May 23, 2022 0.028
PBND May 23, 2022 0.041
EXD May 23, 2022 0.071
PZT May 23, 2022 0.048
BSCV May 23, 2022 0.042
TPZ May 23, 2022 0.105
BSJR May 23, 2022 0.095
QYLG May 23, 2022 0.122
IIGD May 23, 2022 0.029
DJIA May 23, 2022 0.168
XRLV May 23, 2022 0.078
BSMT May 23, 2022 0.029
XYLG May 23, 2022 0.134
PFIG May 23, 2022 0.048
BSDE May 23, 2022 0.073
BSMU May 23, 2022 0.038
BSJS May 23, 2022 0.102
HOLD May 23, 2022 0.062
IHYF May 23, 2022 0.106
IIGV May 23, 2022 0.052
BSCE May 23, 2022 0.045
XRMI May 23, 2022 0.193
XSHD May 23, 2022 0.096
MINC May 23, 2022 0.062
OCCIO May 23, 2022 0.128
BSMV May 23, 2022 0.036
BSJT May 23, 2022 0.094
QRMI May 23, 2022 0.031
IVRA May 23, 2022 0.025
OCCIN May 23, 2022 0.109
PPL.CA May 24, 2022 0.210
PBA May 24, 2022 0.165
USFR May 24, 2022 0.029
DGRW May 24, 2022 0.070
FPE May 24, 2022 0.085
LMBS May 24, 2022 0.078
DLN May 24, 2022 0.105
DON May 24, 2022 0.085
FIXD May 24, 2022 0.080
FTSL May 24, 2022 0.143
XBB.CA May 24, 2022 0.068
DFCF May 24, 2022 0.066
XSB.CA May 24, 2022 0.047
DES May 24, 2022 0.060
FMB May 24, 2022 0.098
HYLS May 24, 2022 0.263
XDV.CA May 24, 2022 0.093
DHS May 24, 2022 0.275
UCON May 24, 2022 0.038
XCB.CA May 24, 2022 0.057
XRE.CA May 24, 2022 0.054
XFN.CA May 24, 2022 0.131
CPD.CA May 24, 2022 0.048
DTD May 24, 2022 0.085
CDZ.CA May 24, 2022 0.090
FPEI May 24, 2022 0.077
DFSD May 24, 2022 0.076
CBO.CA May 24, 2022 0.038
AGGY May 24, 2022 0.085
XEI.CA May 24, 2022 0.083
DFNM May 24, 2022 0.033
XFR.CA May 24, 2022 0.015
FIE.CA May 24, 2022 0.040
CUD.CA May 24, 2022 0.088
CLF.CA May 24, 2022 0.028
XLB.CA May 24, 2022 0.068
XSH.CA May 24, 2022 0.043
XGB.CA May 24, 2022 0.043
XTR.CA May 24, 2022 0.040
MDIV May 24, 2022 0.109
XQB.CA May 24, 2022 0.041
FSMB May 24, 2022 0.023
XHB.CA May 24, 2022 0.064
FSIG May 24, 2022 0.030
DFIP May 24, 2022 0.263
FUMB May 24, 2022 0.012
XHY.CA May 24, 2022 0.074
FMHI May 24, 2022 0.133
AGZD May 24, 2022 0.070
CLG.CA May 24, 2022 0.036
CBH.CA May 24, 2022 0.045
DGRS May 24, 2022 0.080
XHD.CA May 24, 2022 0.076
LDSF May 24, 2022 0.035
HYZD May 24, 2022 0.080
CEW.CA May 24, 2022 0.043
XDIV.CA May 24, 2022 0.084
CYH.CA May 24, 2022 0.073
XPF.CA May 24, 2022 0.062
WFHY May 24, 2022 0.190
XUT.CA May 24, 2022 0.083
FCVT May 24, 2022 0.150
FEMB May 24, 2022 0.140
CHB.CA May 24, 2022 0.075
FTHI May 24, 2022 0.170
FCAL May 24, 2022 0.093
CVD.CA May 24, 2022 0.071
XDG.CA May 24, 2022 0.065
DEED May 24, 2022 0.028
ELD May 24, 2022 0.115
XIG.CA May 24, 2022 0.046
XEB.CA May 24, 2022 0.055
SHAG May 24, 2022 0.050
TBUX May 24, 2022 0.049
EMCB May 24, 2022 0.225
HISF May 24, 2022 0.130
SFIG May 24, 2022 0.055
TAGG May 24, 2022 0.066
LGOV May 24, 2022 0.034
EFIX May 24, 2022 0.060
FTQI May 24, 2022 0.210
TOTR May 24, 2022 0.112
MTGP May 24, 2022 0.055
FMNY May 24, 2022 0.045
MFLX May 24, 2022 0.058
WFIG May 24, 2022 0.100
XSTP.CA May 24, 2022 0.247
XSTH.CA May 24, 2022 0.252
XSQ.CA May 24, 2022 0.032
XSI.CA May 24, 2022 0.051
XSE.CA May 24, 2022 0.037
XSC.CA May 24, 2022 0.047
XSAB.CA May 24, 2022 0.041
XIGS.CA May 24, 2022 0.038
XDUH.CA May 24, 2022 0.046
XDGH.CA May 24, 2022 0.048
ONEB.CA May 24, 2022 0.078
GDPY.CA May 24, 2022 0.123
GDPY.B.CA May 24, 2022 0.113
GDEP.CA May 24, 2022 0.075
GDEP.B.CA May 24, 2022 0.068
FSB.CA May 24, 2022 0.015
FPR.CA May 24, 2022 0.077
FIG.CA May 24, 2022 0.032
FGB.CA May 24, 2022 0.026
CXF.CA May 24, 2022 0.040
CRED.CA May 24, 2022 0.050
CMEY.CA May 24, 2022 0.051
CMDO.CA May 24, 2022 0.031
CMAR.CA May 24, 2022 0.050
CINF.CA May 24, 2022 0.069
CGHY.CA May 24, 2022 0.025
CGAA.CA May 24, 2022 0.035
CFRT.CA May 24, 2022 0.010
CDLB.B.CA May 24, 2022 0.048
CAGS.CA May 24, 2022 0.075
CAGG.CA May 24, 2022 0.102
NUSI May 25, 2022 0.145
CMR.CA May 25, 2022 0.029
PFIX May 25, 2022 0.004
SVOL May 25, 2022 0.320
CDX May 25, 2022 0.103
ICAP May 25, 2022 0.175
NDJI May 25, 2022 0.133
JHMB May 25, 2022 0.106
NSPI May 25, 2022 0.131
CYA May 25, 2022 0.123
JHPI May 25, 2022 0.083
JHCB May 25, 2022 0.050
NTKI May 25, 2022 0.133
AGGH May 25, 2022 0.038
DXW.CA May 25, 2022 0.173
DXV.CA May 25, 2022 0.028
DXP.CA May 25, 2022 0.072
DXO.CA May 25, 2022 0.057
DXC.CA May 25, 2022 0.040
DXB.CA May 25, 2022 0.042
CSAV.CA May 25, 2022 0.031
PSEC May 26, 2022 0.060
FBND May 26, 2022 0.107
DIVO May 26, 2022 0.141
IVOL May 26, 2022 0.077
OUSA May 26, 2022 0.063
YYY May 26, 2022 0.120
SCM May 26, 2022 0.113
FDHY May 26, 2022 0.202
FLTB May 26, 2022 0.049
OPER May 26, 2022 0.060
FLDR May 26, 2022 0.046
OUSM May 26, 2022 0.048
PFLD May 26, 2022 0.097
SPUS May 26, 2022 0.026
SMIG May 26, 2022 0.036
FCOR May 26, 2022 0.125
PINC.CA May 26, 2022 0.084
LBAY May 26, 2022 0.065
NETL May 26, 2022 0.095
DYLD May 26, 2022 0.015
HYLD May 26, 2022 0.170
SPSK May 26, 2022 0.032
SPDV May 26, 2022 0.086
FLRT May 26, 2022 0.163
RISR May 26, 2022 0.053
HIPS May 26, 2022 0.108
PBD.CA May 26, 2022 0.052
OEUR May 26, 2022 0.119
USAI May 26, 2022 0.120
SPRE May 26, 2022 0.067
LSST May 26, 2022 0.034
BNDD May 26, 2022 0.070
FPFD May 26, 2022 0.083
FHYS May 26, 2022 0.111
TDSA May 26, 2022 0.009
FCSH May 26, 2022 0.032
KHYB May 26, 2022 0.187
BFIX May 26, 2022 0.014
KBND May 26, 2022 0.065
FSBD May 26, 2022 0.140
EEMD May 26, 2022 0.120
FIGB May 26, 2022 0.075
FSYD May 26, 2022 0.205
WLTH May 26, 2022 0.019
FSLD May 26, 2022 0.075
FSEC May 26, 2022 0.054
SAVN May 26, 2022 0.020
DMDV May 26, 2022 0.102
HOM May 26, 2022 0.014
TUSB.CA May 26, 2022 0.020
TUED.CA May 26, 2022 0.051
TPRF.CA May 26, 2022 0.038
TOCM.CA May 26, 2022 0.025
TOCC.CA May 26, 2022 0.020
TOCA.CA May 26, 2022 0.025
TGFI.CA May 26, 2022 0.060
TGED.CA May 26, 2022 0.067
TDB.CA May 26, 2022 0.020
TCSB.CA May 26, 2022 0.025
PYF.CA May 26, 2022 0.083
PUD.CA May 26, 2022 0.065
PUD.B.CA May 26, 2022 0.076
PRP.CA May 26, 2022 0.054
PDIV.CA May 26, 2022 0.052
PAYF.CA May 26, 2022 0.118
IGB.CA May 26, 2022 0.060
HEAL.CA May 26, 2022 0.082
FCUH.CA May 26, 2022 0.164
FCUD.CA May 26, 2022 0.169
FCSB.CA May 26, 2022 0.038
FCRR.CA May 26, 2022 0.153
FCRH.CA May 26, 2022 0.148
FCID.CA May 26, 2022 0.174
FCGB.CA May 26, 2022 0.047
FCCD.CA May 26, 2022 0.066
CROP.CA May 26, 2022 0.088
CLMT.CA May 26, 2022 0.010
BNC.CA May 26, 2022 0.085
AGNC May 27, 2022 0.120
ADC May 27, 2022 0.234
STAG May 27, 2022 0.122
DNP May 27, 2022 0.065
ZAG.CA May 27, 2022 0.040
EPR May 27, 2022 0.275
SLG May 27, 2022 0.311
ZIC.CA May 27, 2022 0.055
ZWB.CA May 27, 2022 0.110
ZPR.CA May 27, 2022 0.045
ZDY.CA May 27, 2022 0.080
ZWU.CA May 27, 2022 0.080
ZCS.CA May 27, 2022 0.035
PBT May 27, 2022 0.034
ZFS.CA May 27, 2022 0.022
ZMU.CA May 27, 2022 0.045
HTRB May 27, 2022 0.082
ZCM.CA May 27, 2022 0.046
ZFL.CA May 27, 2022 0.043
ZWE.CA May 27, 2022 0.110
EFC May 27, 2022 0.150
ZHY.CA May 27, 2022 0.060
ZDB.CA May 27, 2022 0.030
ZWH.CA May 27, 2022 0.110
ZRE.CA May 27, 2022 0.090
ZFM.CA May 27, 2022 0.028
BRMK May 27, 2022 0.070
ZMP.CA May 27, 2022 0.034
ZST.CA May 27, 2022 0.070
ZDV.CA May 27, 2022 0.070
SJT May 27, 2022 0.092
ZPL.CA May 27, 2022 0.045
ORC May 27, 2022 0.225
ZPS.CA May 27, 2022 0.032
HMOP May 27, 2022 0.055
ZUT.CA May 27, 2022 0.075
ZLC.CA May 27, 2022 0.065
ZWA.CA May 27, 2022 0.120
HCRB May 27, 2022 0.053
IBD May 27, 2022 0.025
ZFH.CA May 27, 2022 0.055
NBH May 27, 2022 0.050
ZEF.CA May 27, 2022 0.050
ZUD.CA May 27, 2022 0.060
ZDH.CA May 27, 2022 0.070
EPRF May 27, 2022 0.090
CCLDP May 27, 2022 0.229
EARN May 27, 2022 0.080
ZMI.CA May 27, 2022 0.060
OACP May 27, 2022 0.048
MDV May 27, 2022 0.096
PVL May 27, 2022 0.032
PRT May 27, 2022 0.101
HTAB May 27, 2022 0.031
CSSEP May 27, 2022 0.203
FFIU May 27, 2022 0.055
ZRR.CA May 27, 2022 0.080
NBW May 27, 2022 0.045
HSRT May 27, 2022 0.067
NBO May 27, 2022 0.039
HSUN May 27, 2022 0.091
AMAX May 27, 2022 0.087
MTR May 27, 2022 0.250
GJT May 27, 2022 0.036
AHHX May 27, 2022 0.003
SQFTP May 27, 2022 0.195
HCDIP May 27, 2022 0.167
ZWT.CA May 27, 2022 0.130
ZWS.CA May 27, 2022 0.105
ZWP.CA May 27, 2022 0.095
ZWK.CA May 27, 2022 0.170
ZWG.CA May 27, 2022 0.170
ZWC.CA May 27, 2022 0.100
ZUP.CA May 27, 2022 0.110
ZPW.CA May 27, 2022 0.095
ZPH.CA May 27, 2022 0.100
ZPAY.CA May 27, 2022 0.160
ZMBS.CA May 27, 2022 0.040
ZJK.CA May 27, 2022 0.090
ZIC.U.CA May 27, 2022 0.045
ZHP.CA May 27, 2022 0.110
ZEB.CA May 27, 2022 0.120
ZDI.CA May 27, 2022 0.065
USB.CA May 27, 2022 0.051
UDA.CA May 27, 2022 0.038
TLV.CA May 27, 2022 0.096
REIT.CA May 27, 2022 0.075
PSY.CA May 27, 2022 0.048
PSB.CA May 27, 2022 0.043
PPS.CA May 27, 2022 0.058
PLV.CA May 27, 2022 0.049
PFL.CA May 27, 2022 0.017
PFH.F.CA May 27, 2022 0.067
PDC.CA May 27, 2022 0.103
IWBE.CA May 27, 2022 0.031
ETHY.CA May 27, 2022 0.070
ETHY.B.CA May 27, 2022 0.077
ESGH.F.CA May 27, 2022 0.120
BTCY.CA May 27, 2022 0.075
BTCY.B.CA May 27, 2022 0.078
BESG.CA May 27, 2022 0.047
CCLDO May 27, 2022 0.182
NPI.CA May 30, 2022 0.100
CAR.UN.CA May 30, 2022 0.121
REI.UN.CA May 30, 2022 0.085
WCP.CA May 30, 2022 0.030
CHP.UN.CA May 30, 2022 0.062
GRT.UN.CA May 30, 2022 0.258
SRU.UN.CA May 30, 2022 0.154
FCR.UN.CA May 30, 2022 0.036
HR.UN.CA May 30, 2022 0.046
AP.UN.CA May 30, 2022 0.146
TVE.CA May 30, 2022 0.008
BEI.UN.CA May 30, 2022 0.090
FRU.CA May 30, 2022 0.080
EIF.CA May 30, 2022 0.200
FN.CA May 30, 2022 0.196
SPB.CA May 30, 2022 0.060
PEY.CA May 30, 2022 0.050
CSH.UN.CA May 30, 2022 0.051
IIP.UN.CA May 30, 2022 0.029
KMP.UN.CA May 30, 2022 0.058
DIR.UN.CA May 30, 2022 0.058
CRT.UN.CA May 30, 2022 0.070
CRR.UN.CA May 30, 2022 0.074
PSA.CA May 30, 2022 0.058
HPR.CA May 30, 2022 0.036
AX.UN.CA May 30, 2022 0.050
NWH.UN.CA May 30, 2022 0.067
MTL.CA May 30, 2022 0.060
DFN.PRA.CA May 30, 2022 0.046
D.UN.CA May 30, 2022 0.083
SIS.CA May 30, 2022 0.042
CHE.UN.CA May 30, 2022 0.050
SIA.CA May 30, 2022 0.078
DFN.CA May 30, 2022 0.100
HFR.CA May 30, 2022 0.020
TF.CA May 30, 2022 0.058
SGR.UN.CA May 30, 2022 0.092
MRG.UN.CA May 30, 2022 0.058
EXE.CA May 30, 2022 0.040
HAB.CA May 30, 2022 0.029
FFN.PRA.CA May 30, 2022 0.056
AI.CA May 30, 2022 0.075
PLZ.UN.CA May 30, 2022 0.023
BDT.CA May 30, 2022 0.033
RPI.UN.CA May 30, 2022 0.110
FC.CA May 30, 2022 0.078
TNT.UN.CA May 30, 2022 0.050
FTN.CA May 30, 2022 0.126
PZA.CA May 30, 2022 0.065
LBS.CA May 30, 2022 0.100
FTN.PRA.CA May 30, 2022 0.056
MRT.UN.CA May 30, 2022 0.020
MPCT.UN.CA May 30, 2022 0.033
SOT.UN.CA May 30, 2022 0.033
DGS.CA May 30, 2022 0.100
KBL.CA May 30, 2022 0.100
PGI.UN.CA May 30, 2022 0.057
APR.UN.CA May 30, 2022 0.067
MI.UN.CA May 30, 2022 0.040
BTB.UN.CA May 30, 2022 0.025
BK.CA May 30, 2022 0.180
SBC.CA May 30, 2022 0.100
RIB.UN.CA May 30, 2022 0.053
CHW.CA May 30, 2022 0.040
BCE.PRD.CA May 30, 2022 0.062
PBY.UN.CA May 30, 2022 0.042
GH.CA May 30, 2022 0.030
BK.PRA.CA May 30, 2022 0.042
BCE.PRB.CA May 30, 2022 0.062
MID.UN.CA May 30, 2022 0.040
MHC.UN.CA May 30, 2022 0.045
BCE.PRY.CA May 30, 2022 0.062
BRE.CA May 30, 2022 0.113
LFE.PRB.CA May 30, 2022 0.054
BCE.PRE.CA May 30, 2022 0.062
RBN.UN.CA May 30, 2022 0.040
INO.UN.CA May 30, 2022 0.069
HYBR.CA May 30, 2022 0.036
MHC.U.CA May 30, 2022 0.045
BCE.PRH.CA May 30, 2022 0.062
HYI.CA May 30, 2022 0.049
BCE.PRJ.CA May 30, 2022 0.062
MR.UN.CA May 30, 2022 0.040
HWO.CA May 30, 2022 0.005
SSF.UN.CA May 30, 2022 0.043
DS.CA May 30, 2022 0.073
HSL.CA May 30, 2022 0.015
BDIV.CA May 30, 2022 0.100
HAD.CA May 30, 2022 0.021
FSL.CA May 30, 2022 0.045
BBD.PRB.CA May 30, 2022 0.067
HAF.CA May 30, 2022 0.023
HUF.CA May 30, 2022 0.023
BCE.PRS.CA May 30, 2022 0.062
CTF.UN.CA May 30, 2022 0.010
MMP.UN.CA May 30, 2022 0.010
XTD.CA May 30, 2022 0.050
HUF.U.CA May 30, 2022 0.018
PWI.CA May 30, 2022 0.067
INC.UN.CA May 30, 2022 0.117
PME.CA May 30, 2022 0.015
CIQ.UN.CA May 30, 2022 0.040
FTU.PRB.CA May 30, 2022 0.056
HRR.UN.CA May 30, 2022 0.055
XMF.PRB.CA May 30, 2022 0.031
PDV.PRA.CA May 30, 2022 0.046
ENI.UN.CA May 30, 2022 0.010
PDV.CA May 30, 2022 0.077
YCM.PRB.CA May 30, 2022 0.031
YCM.PRA.CA May 30, 2022 0.025
XTD.PRA.CA May 30, 2022 0.044
WORK.UN.CA May 30, 2022 0.033
USCC.CA May 30, 2022 0.102
TERM.CA May 30, 2022 0.023
TECH.CA May 30, 2022 0.002
TECH.B.CA May 30, 2022 0.002
TECE.B.CA May 30, 2022 0.002
SIH.UN.CA May 30, 2022 0.033
RATE.CA May 30, 2022 0.067
QQCC.CA May 30, 2022 0.058
PTO.UN.CA May 30, 2022 0.050
PTI.UN.CA May 30, 2022 0.052
PIX.UN.CA May 30, 2022 0.052
NHF.UN.CA May 30, 2022 0.105
MSRE.UN.CA May 30, 2022 0.042
MREL.CA May 30, 2022 0.075
MINF.CA May 30, 2022 0.042
MDIV.CA May 30, 2022 0.060
LIFE.CA May 30, 2022 0.135
LEAD.CA May 30, 2022 0.105
LEAD.B.CA May 30, 2022 0.105
HYLD.CA May 30, 2022 0.140
HWF.CA May 30, 2022 0.042
HUTL.CA May 30, 2022 0.117
HUBL.CA May 30, 2022 0.083
HPF.CA May 30, 2022 0.015
HIG.CA May 30, 2022 0.050
HHL.CA May 30, 2022 0.058
HHL.B.CA May 30, 2022 0.058
HGY.CA May 30, 2022 0.052
HGR.CA May 30, 2022 0.046
HFIN.CA May 30, 2022 0.073
HDIV.CA May 30, 2022 0.125
HDIF.CA May 30, 2022 0.071
HCAL.CA May 30, 2022 0.123
HBF.CA May 30, 2022 0.060
GLCC.CA May 30, 2022 0.192
FUD.CA May 30, 2022 0.065
ETP.CA May 30, 2022 0.040
ENCC.CA May 30, 2022 0.117
EBNK.CA May 30, 2022 0.060
EARN.CA May 30, 2022 0.125
DIVS.CA May 30, 2022 0.070
DF.PRA.CA May 30, 2022 0.048
DATA.CA May 30, 2022 0.010
DATA.B.CA May 30, 2022 0.010
CYBR.CA May 30, 2022 0.010
CYBR.B.CA May 30, 2022 0.010
CPLS.CA May 30, 2022 0.037
CNCC.CA May 30, 2022 0.108
CLP.UN.CA May 30, 2022 0.042
CFLX.CA May 30, 2022 0.061
CCRE.CA May 30, 2022 0.036
CARS.CA May 30, 2022 0.020
CARS.B.CA May 30, 2022 0.020
CALL.CA May 30, 2022 0.125
CACB.CA May 30, 2022 0.047
BSKT.CA May 30, 2022 0.013
BREA.CA May 30, 2022 0.083
BPRF.CA May 30, 2022 0.104
BNK.CA May 30, 2022 0.066
BNK.PRA.CA May 30, 2022 0.050
BLOV.CA May 30, 2022 0.075
BKCC.CA May 30, 2022 0.102
BFIN.CA May 30, 2022 0.083
BEPR.CA May 30, 2022 0.070
BASE.B.CA May 30, 2022 0.200
BANK.CA May 30, 2022 0.070
AGR.UN.CA May 30, 2022 0.033
O May 31, 2022 0.247
FTSM May 31, 2022 0.042
RIOCF May 31, 2022 0.067
VAB.CA May 31, 2022 0.050
VSC.CA May 31, 2022 0.051
VSB.CA May 31, 2022 0.040
VDY.CA May 31, 2022 0.140
CGCP May 31, 2022 0.065
SIXH May 31, 2022 0.074
VRE.CA May 31, 2022 0.094
SIXA May 31, 2022 0.088
SIXL May 31, 2022 0.029
SIXS May 31, 2022 0.032
VLB.CA May 31, 2022 0.061
YCBD.PRA May 31, 2022 0.067
VRIF.CA May 31, 2022 0.090
VCB.CA May 31, 2022 0.058
ILGB.CA May 31, 2022 0.013
ICPB.CA May 31, 2022 0.031
Top 10 Monthly Dividend Paying Stocks (5Yr)
Monthly Dividend Paying Stocks Under $10
Monthly Dividend Paying Stocks Under $5

Beyond monthly dividends, also see:
Top Dividend Stocks Year To Date
Top Dividend Stocks 2021
Top 10 Dividend Stocks
Warren Buffett Dividend Stocks
Highest Yielding Dividend Paying BDCs
Highest Yielding BDC Baby Bonds
Dividend Growth Stocks: 25 Aristocrats
Future Dividend Aristocrats
Monthly Dividend Paying Stocks List
Safest Monthly Dividend Paying Stocks
Cheap Monthly Dividend Paying Stocks
Growing Monthly Dividend Paying Stocks
Best Monthly Dividend Paying Stocks
High Yield Monthly Dividend Paying Stocks
Realty Income: Monthly Dividend Paying REIT
Main Street Capital: Monthly Dividend Paying BDC
Vanguard Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying REITs
Monthly Dividend Paying Services Stocks
Monthly Dividend Paying Utilities Stocks
Monthly Dividend Paying Financial Stocks
Monthly Dividend Paying Technology Stocks
Monthly Dividend Paying Energy Stocks
Monthly Dividend Paying REIT Stocks
Monthly Dividend Paying Canadian Stocks
Monthly Dividend Paying ETFs
Monthly Dividend Paying Funds
Top Monthly Dividend Paying Stocks
Other Monthly Dividend Paying Stocks
January Monthly Dividend Paying Funds
February Monthly Dividend Paying Funds
March Monthly Dividend Paying Funds
April Monthly Dividend Paying Funds
May Monthly Dividend Paying Funds
June Monthly Dividend Paying Funds
July Monthly Dividend Paying Funds
August Monthly Dividend Paying Funds
September Monthly Dividend Paying Funds
October Monthly Dividend Paying Funds
November Monthly Dividend Paying Funds
December Monthly Dividend Paying Funds
Monthly Dividend Paying Stocks 2019
Monthly Dividend Paying Stocks 2020
Monthly Dividend Paying Stocks 2021
Monthly Dividend Paying Stocks 2022
Monthly Dividend Paying Stocks 2023
 

May Monthly Dividend Paying Stocks | www.MonthlyDividendPayingStocks.com | Copyright © 2020 - 2023, All Rights Reserved

Nothing in this site or parent site DividendChannel.com is intended to be investment advice, nor does it represent the opinion of, counsel from, or recommendations by BNK Invest Inc. or any of its affiliates, subsidiaries or partners. None of the information contained herein constitutes a recommendation that any particular security, portfolio, transaction, or investment strategy is suitable for any specific person. All viewers agree that under no circumstances will BNK Invest, Inc,. its subsidiaries, partners, officers, employees, affiliates, or agents be held liable for any loss or damage caused by your reliance on information obtained. By visiting, using or viewing this site, you agree to the following Full Disclaimer & Terms of Use and Privacy Policy. Video widget and market videos powered by Market News Video. Quote and option data delayed at least 15 minutes; stock quote data powered by Ticker Technologies, and Mergent. Contact Dividend Channel; Meet Our Editorial Staff.